Aiškinsis etikos sargams

Jurgitos NAGLIENĖS nuotraukos
Etikos komisija aiškinsis, ar L. Ramanauskas (kairėje) bei L. Skierus nepažeidė Tarybos nario priesaikos
„Žemaitis“ balandžiui besibaigiant rašė apie Plungės rajono savivaldybės tarybos narį Liną Ramanauską, galimai sumaišiusį viešuosius ir privačius interesus. Po šios publikacijos pasirodymo tokiu politiko elgesiu susidomėjo Plungės rajono savivaldybės Etikos komisija.

Priminsime, kad kovo mėnesį vykusio Vietos ūkio ir ekologijos komiteto posėdžio metu svarstant, ar pritarti Savivaldybės dviejų butų, esančių S. Nėries bei Dariaus ir Girėno gatvėse, remontui, komiteto narys L. Ramanauskas nenusišalino, aktyviai dalyvavo diskusijoje ir galiausiai kartu su kitais komiteto nariais pritarė, jog minėti butai būtų remontuojami, nepaisant to, kad veikiausiai pats ir atliks remonto darbus, nes su „Plungės būstu“ yra pasirašęs rangos darbų sutartį dėl Savivaldybės ir socialinių būstų remonto.

Prie informacijos apie minėtų dviejų butų situaciją ir remonto poreikį komiteto nariams buvo pateikta ir L. Ramanausko parengta darbų sąmata. Šis faktas įpareigojo Tarybos narį informuoti posėdžio dalyvius apie turimus komercinius santykius su „Plungės būstu“ ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo, tačiau tai nebuvo padaryta.

„Žemaičiui“ politikas sakė nežinojęs, kad turi nusišalinti, be to, nesureikšmino tokio savo poelgio. „Nematau čia jokio interesų konflikto. Jei mano balsas būtų kažką lėmęs, gal ir būtų buvęs tas konfliktas, bet taip nebuvo, visi sutarėm vienbalsiai, kad remontas reikalingas. O ar Linis, ar Petris remontuos – jau nėra didelio skirtumo“, – kalbėjo liberalas.

Kovo mėnesio Vietos ūkio ir ekologijos komiteto posėdį L. Ramanauskui dar kartą teks prisiminti ir gavus tyrimą dėl jo elgesio nusprendusios pradėti Etikos komisijos prašymą pateikti raštišką pasiaiškinimą. Tiesa, kaip sakė šios komisijos pirmininkė Vida Bondauskienė, asmuo, dėl kurio elgesio pradedamas tyrimas, gali ir atsisakyti teikti paaiškinimus, tačiau tai netrukdo komisijai atlikti tyrimą ir priimti sprendimo.

Praėjusią savaitę posėdžiavusi Etikos komisija nusprendė pradėti ir kitą tyrimą – dėl „Vieningos Plungės“ atstovo Liudo Skieraus. Tyrimo iniciatorius – meras Audrius Klišonis.

Paskutinio Tarybos posėdžio metu pastarasis perskaitė Telšių regiono plėtros tarybos kreipimąsi į Pramonininkų konfederaciją nurodant, kad jos 2021 m. deleguotas atstovas L. Skierus nebeatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimo, nes LRT tyrimų grupė ne taip seniai paviešino, kad jo valdomai „Vičiūnų“ įmonių grupei priklausanti „Plungės kooperatinė prekyba“ į Rusiją vežė sankcionuotas ir kare pritaikomas prekes.

A. Klišonis sakė po paviešinto tyrimo tikėjęsis „Vieningos Plungės“ reakcijos, vienokio ar kitokio sprendimo, o nesulaukęs nusprendė kreiptis į Etikos komisiją su prašymu įvertinti, ar L. Skierus nepažeidė politikams keliamų etikos principų ir ar nepadarė reputacinės žalos Plungės rajono savivaldybės tarybai.

Išgirdęs šį mero pasisakymą žodžio paprašė ir L. Skierus: „Mes vežėm įrangos eksploatacijai reikalingas detales pagal Lietuvoje galiojančią tvarkė. Ir atsižvelgdami į visas sankcijas, kurias griežtai kontroliuoja muitinė ir muitinė mums niekada nekėlė jokių pretenzijų. Dabar Muitinės departamentas tikrina ir prašau, mere, jei asmeniškai manęs nemėgstat, tai ir nemėkit, bet neįžeidinėkit 2,5 tūkstančio darbuotojų ir jų šeimų, kurie asmeniškai priima šį dalyką kaip jų pačių įžeidimą. Negražu šitaip kaip prokurorui ir teisėjui kalbėti.“