66 sprendimai – šviesolaidiniu greičiu

Ta­ry­bos na­riai po­sėdžia­vo pa­si­telkę in­ter­ne­tinę ZOOM plat­formą
Praėjusį ketvirtadienį vykęs pirmasis rajono istorijoje nuotolis Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdis, daugelio jo dalyvių nuostabai, tetruko pustrečios valandos, nors darbotvarkėje buvo net 66 klausimai. Prisiminęs, kad jo pirmininkaujamas Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas praėjusią savaitę posėdžiavo net keturias valandas, Adomas Zamulskis juokavo Tarybos posėdžiui pasiruošęs atsakingai: „Ant stalo ir spintelėj prisidėjau visokių produktų, bet, matau, neprireiks“, – šmaikštavo jis posėdžiui besibaigiant.

Susikaupimo nuotaiką trumpam išsklaidė ir kitas Tarybos narys Tomas Raudys, kai pamiršęs išjungti mikrofoną visiems posėdyje dalyvaujantiesiems girdint telefonu ėmė aptarinėti žvyro ir plytų pristatymo reikalus. Vis dėlto, galima sakyti, virtualaus posėdžiavimo egzaminą Plungės politikai išlaikė gerai ir visi sprendimai priimti šviesolaidiniu greičiu.

Ilgai neužtruko ir mero bei Savivaldybės administracijos direktoriaus praėjusių metų veiklos ataskaitų pristatymai.

Teikdamas savąją ataskaitą, kaip įprastai, meras koncentravosi į Tarybos veiklą. Jis dėkojo politikams už pernai priimtus svarbius sprendimus ir konstruktyvų darbą. Atskiri padėkos žodžiai buvo skirti vicemerei Astai Beierlei-Eigirdienei, kuri praėjusių metų pabaigoje, merui susirgus, į savo rankas perėmė vadovavimą Tarybai ir, A. Klišonio žodžiais, puikiai su tuo susitvarkė.

Apžvelgdamas komitetų veiklą, meras išskyrė Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetą, metų antroje pusėje „dėl neproduktyvios ir neorganizuotos veiklos“ pakeitusį pirmininką. „Tai buvo pirmas atvejis Tarybos istorijoje, kai nesikeičiant valdančiajai daugumai buvo pakeista visa komiteto vadovybė. Naujajam komiteto pirmininkui Gintarui Bagužiui dirbti sekasi sėkmingiau“, – konstatavo A. Klišonis.

Bet ne tik girti ir dėkoti meras buvo nusiteikęs. Ne vieną kritikos strėlę jis paleido Tarybos nario, Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo priežiūros komisijos pirmininko Vaidoto Skieraus adresu. Atlikus auditą paaiškėjo, kad pernai ši komisija dirbo netinkamai, o parama kai kurioms įmonėms skirta nesivadovaujant rėmimo tvarkos aprašu.

„Komisijos darbas vertas griežtos kritikos. Vaidotas Skierus turi prisiimti atsakomybę dėl nuviliančių sprendimų“, – pabrėžė rajono vadovas.

Skirtingai nei meras, administracijos direktorius Mindaugas Kaunas, pristatydamas savo ir administracijos praėjusių metų veiklos ataskaitą, nebuvo linkęs koncentruotis į personalijas.

2019-uosius jis pavadino didelių darbų metais.

„Toliau buvo tęsiami ankstesniais metais pradėti investiciniai projektai, pasirašius finansavimo sutartis, pradėti nauji. Gaila, kad nepavyko visų suplanuotų projektų laiku baigti, tačiau tam buvo ir objektyvių priežasčių. Paraiškų vertintojų lėtumas, projektuotojų klaidos, atskirų rangovų nerangumas – tai pagrindinės priežastys, sutrukdžiusios įgyvendinti numatytus planus“, – kalbėjo M. Kaunas.

Būtent dėl pernai nespėtų įgyvendinti projektų jis sulaukė ir pastabų. Tarybos narys Algirdas Pečiulis kalbėjo, kad direktoriaus ataskaitoje neatsigręžiama į vidines problemas, o priežasčių ieškoma aplinkui. Jis priminė ir kontrolierės išvadą, kad Savivaldybėje trūksta supratimo apie administracinės naštos mažinimo svarbą.

Atsakydamas M. Kaunas kalbėjo visiškai sutinkantis, kad biurokratizmą ir popierizmą mažinti būtina. Esą ta linkme ir einama: sudaryta speciali komisija, ji pateikė savo siūlymus, ką galima ir būtina šioje srityje nuveikti.

Sutiko direktorius ir su išsakyta mintimi, kad dėl pernai nespėtų atlikti darbų iš dalies kaltos ir vidinės problemos. Kaip pagrindines ji įvardino dvi: darbuotojų trūkumą bei kai kuriems skyriams tenkantį per didelį darbo krūvį.

Direktoriui antrino ir meras A. Klišonis. Pasak jo, šie metai bus dar didesnių darbų metai, nes kelių ir gatvių remontui papildomai skirtos nemažos sumos „Kad galėtume visas jas panaudoti, būtina stiprinti Vietos ūkio skyrių. Tai yra nemažas galvos skausmas.“