Daugiabutį užliejusius darbininkus nuo stogo nukrapštė policija

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­kos
Ant sto­go už­lipę pa­reigū­nai ra­do tris dar­bi­nin­kus. Jiems te­ko pa­si­tik­rin­ti blai­vumą, mat jų iš­vaiz­da ir el­ge­sys gy­ven­to­jams su­kėlė įta­rimų
Mūsų pro­tėviai tikėję: jei per Ve­ly­kas ta­ve, grįžtantį iš baž­ny­čios, kas nors kaip rei­kiant per­lies van­de­niu – me­tai bus sotūs ir tur­tin­gi. Šį prie­tarą ant­ra­dienį, pirmąją dieną po Ve­lykų, te­ko pri­si­min­ti A. Ju­cio gatvės 10-ojo dau­gia­bu­čio na­mo Plungė­je gy­ven­to­jams. Prieš­piet iš­girdę šniokš­timą jie iš­puolė į laip­ti­nes ir iš­vy­do, jog sie­no­mis nuo sto­go lie­ja­si van­duo. Žmonės ėmė skam­bin­ti dau­gia­butį ad­mi­nist­ruo­jan­čiai ir re­no­vuo­jan­čioms įmonėms. Į kiemą ne­tgi at­skubė­jo po­li­ci­jos eki­pa­žas. Tik ne re­no­va­ci­jos darbų bro­ko po­li­ci­nin­kams te­ko ieš­ko­ti, o tik­rin­ti na­mo stogą re­mon­tuo­jan­čių ir įtar­ti­nai šli­ti­niuo­jan­čių dar­bi­ninkų blai­vumą.

Šaukėsi administratoriaus, policijos ir žurnalistų pagalbos

Antradienį priešpiet gerokai išmaudytos buvo ne tik daugiabučio laiptinių, bet ir butų sienos, sudrėko gyventojų baldai, velniop nuėjo ne vieno buto apdaila. Į laiptines žiūrėti, kas darosi, išpuolę žmonės kalbėjo prieš tai girdėję ausis veriantį gręžimą aukštai, ant stogo. O tada ir pasipylęs vanduo.

Jo būta tiek, kad upeliai bėgo ne tik sienomis, bet ir laiptais. Žmonės stebėjosi, iš kur tiek vandens radosi, mat tądien retkarčiais tik snyguriavo, o lijo labai trumpai.

Išsigandę daugiabučio gyventojai kreipėsi ir į „Žemaitį“. Moteris telefonu pasakojo, kad žmonės nebežinantys, ką daryti. Esą skambino ir namą administruojančiam „Plungė būstui“, ir pagrindinio rangovo vadovui, tik skubios reakcijos nesulaukę. Galiausiai gyventojai griebėsi paskutinio šiaudo – ėmė šauktis pagalbos skambindami trumpuoju pagalbos telefonu 112.

Vis dėlto netrukus atvykę prie šio daugiabučio savo akimis įsitikinome, kad žmonių pagalbos šauksmas neliko neišgirstas. Kieme jau stoviniavo ir situaciją aiškinosi „Plungė būsto“ direktorius Audrius Šapalas bei inžinierė statybininkė Vilija Budreckienė. Buvo atvykęs ir policijos ekipažas.

Darbininkai... nuo šiukšlių konteinerio

Sunerimę gyventojai vienas per kitą pasakojo, kaip viskas vykę, ką jie matę ir girdėję. Ne vienas piktinosi, kad jų daugiabutis renovuojamas padrikai, be aiškios sistemos. Žmonės sakė čia plušantiems ukrainiečiams priekaištų neturintys. Esą matyti, kad vyrukai atvyko užsidirbti, tad jėgų netausoja, pluša iš peties, kartais – net savaitgaliais.

Didžiausia problema, pasak gyventojų, ta, kad nėra vieno vadovo, kuris sustyguotų visus darbus. Žmonių spėjimu, vienas iš darbininkų lyg ir paskirtas vadovauti, tik kad jį esą dažniau pamatysi su alaus skardine rankoje už namo saulėje besišildantį, nei rimtai dirbantį.

Žmonės tikino nesistebintys, kad juos užliejo, mat kai stogą remontuoja nuo konteinerių surinkti asmenys, esą nieko kito tikėtis ir nereikia. Paklausti, ką turi omeny, gyventojai pasakojo jau prieš kurį laiką išvydę, kad iš matymo jiems gerai žinomi vyrai, retkarčiais vis tikrinantys šiukšlių konteinerių turinį, minėtojo darbų vadovo buvo aprengti darbinėmis liemenėmis ir pristatyti renovuoti daugiabutį.

Esą iš pradžių, kai šie naujieji darbininkai tik aplinką tvarkė ir statybines atliekas nešiojo, niekas per daug nesipiktino, tačiau kai tuoj po Velykų jie buvo pasiųsti renovuoti stogo, ne vienam gyventojui žandikaulis atvipo.

Ir išties mums besikalbant nuo stogo ėmė leistis itin spalvinga publika. Kas su mėlyne paaky, kas stiklinėmis akimis ir burnoje besipinančiu liežuviu. Gyventojų klausiami, ką ten viršuj jie pridirbę, kad visi aukštai, pradedant penktu ir baigiant rūsiu, paplūdo vandeniu, vyrukai vebleno, esą tai – ne jų darbas ir ne jų atsakomybė.

Negirti, bet... neįgalūs

Netrukus iš Šiaulių atskubėjo ir A. Šapalo iškviestas projekto vadovas (žurnalistams savo vardo ir pavardės jis neatskleidė, pasisakė tik atstovaujantis vienai iš prie daugiabučių renovacijos dirbančių įmonių UAB „Losteka“). Policijos pareigūnai paprašė jo palydėti juos ant stogo ir parodyti, kas ten pluša. Po kiek laiko žemyn jie nusileido tik su trimis darbininkais – tiek jų rado ant stogo, nors gyventojai tikino matę gerokai daugiau. Žmonės spėliojo, kad kiti, matyt, žemyn nusileido pastoliais ir nešė kudašių.

Tad pasitikrinti blaivumą teko tiems trims drąsiausiems. Netrukus pareigūnas pranešė, kad visi trys – blaivūs. Esą du iš jų – policijai gerai žinomi. Vyrams nustatytas neįgalumas, dėl to jų elgsena gyventojams galėjo sukelti įtarimų.

Bet ar tokius pusiausvyrą sunkiai laikančius neįgalius asmenis galima siųsti dirbti ant penkiaaukščio stogo? Pareigūnai atsakė, kad tuo toliau domėsis Darbo inspekcija. Jai bus perduoti visi duomenys, kad būtų galima nustatyti, ar minėtieji asmenys stogdengiais įdarbinti legaliai.

Netvarka – ir ant stogo, ir kieme

Nuo stogo nusileidęs projekto vadovas sunerimusiems gyventojams paaiškino, dėl ko jų butus ir laiptines užliejo vanduo. Pasak jo, dar prieš Velykas santechnikų prašyta kuo greičiau pakeisti ant stogo esančius lietaus vandens rinktuvus, vadinamąsias įlajas. Prieš šventes šie neturėję tam laiko, tad darbo ėmėsi iškart po Velykų. Ir ėmėsi taip, kad netrukus visus sukėlė ant kojų.

Projekto vadovas aiškino, kad jie turėjo pirma nuardyti vieną įlają, tada sumontuoti naują ir leisti stogdengiams ją tinkamai apdirbti, tada imtis antros ir taip toliau. O padarė taip, kad sykiu išmontavo visas keturias. Ir dar kaip tyčia tokią dieną, kai dangus su žeme maišėsi, siųsdamas tai lietų, tai sniegą.

„Šitaip ir būna, kai nėra kas paradui vadovauja“, – karčiai atsiduso vienas iš gyventojų. Skubėdamas nuraminti jų pyktį, projekto vadovas patikino, kad draudimo kompanija atlygins visus gyventojų dėl šio incidento patirtus nuostolius. Namą renovuojančiai įmonei greičiausiai teks suremontuoti ir sulietas laiptines, nors projekte tai nebuvo numatyta.

Žmonėms rūpėjo ir tai, kada jų name vėl bus įjungta elektra – vandeniui ėmus tekėti per elektros skydines suskubta ją išjungti. „Plungės būsto“ iškviesti elektrikai, apžiūrėję elektros įvadus, pranešė elektrą galėsiantys įjungti tik tada, kai skydinės išdžius. „Kaip tyčia dabar turėjo tai atsitikti... Juk vaikams – nuotolinis mokymas, mes dirbam iš namų. Kaip dabar reiks būt be elektros?“ – pyko žmonės.

Beje, aiškinantis situaciją prie namo atvyko ir Plungės seniūnė Dangirutė Jurkuvienė. Ji nusistebėjo, kodėl rangovas nesilaiko ankstesnio susitarimo – pažado iki Velykų sutvarkyti renovuojamo daugiabučio teritoriją.

Seniūnė sakė apvažiavusi kitus renovuojamus namus ir priekaištų dėl tvarkos jiems neturinti, tačiau šio namo teritorija jau kurį laiką visiems akis bado. Projekto vadovas sutiko, jog problema yra, ir pažadėjo, kad iki ketvirtadienio jos neliks.

Komentarai

Pelėda    Šeš, 2020-04-18 / 20:25
Tegu Jurkuvienė atvažiuoja prie renovuojamo V.Mačernio g. 3 namo. Statybininkai be veido kaukių, nors privalu. Statybos darbų vadovas ir tech.priežiūra be kaukių ir be šalmų. Dar Plungės mieste koronaviruso nėra, fiu fiu fiu, bet gali atsirasti, nes statybininkai ne plungiškiai, atvykę iš kitur.
TheTruth    Pir, 2020-04-20 / 01:05
Geriau parasykit straipsni kaip tie 2 neigalus vyrai buvo iskraustyti is nuosavo namo ir apgyvendinti Bomzu bendrabutyje . kaip plunges savivaldybe pasirupina savo neigaleis zmonem .

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.