Daugiau sutarimo ir mažiau lenktynių

A. Kli­šo­nis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui prie­kaiš­ta­vo dėl per lėtos reak­ci­jos į li­go­ninė­je su­si­da­riu­sią si­tua­ciją, o šis pik­ti­no­si me­ro sie­kiu užbėg­ti už akių
Šito posėdžiaudami nuotoliniu būdu vienas kitam linkėjo Plungės rajono savivaldybės tarybos nariai, nors tuoj pat pamiršę savo linkėjimus prakaitavo lenktyniaudami, kas pasisakys kandžiau ir aštriau. Daugiausiai eterio laiko sudeginta bandant išsiaiškinti, kam reikėtų dėkoti, kad Plungės ligoninė atnaujino Vaikų ligų skyriaus darbą. Nors prieš kelias dienas per spaudos konferenciją ligoninės vadovas Antanas Martusevičius kalbėjo labai nenorintis, kad ši tema taptų politinių kautynių arena, užpraėjusį ketvirtadienį per Tarybos posėdį kautasi iš peties.

Merui nesutikus – kreipimasis į Tarybą

Ginčo objektu tapo rugsėjo 16 dieną mero Audriaus Klišonio potvarkiu sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta išsiaiškinti situaciją dėl nuo rugsėjo pradžios veiklą sustabdžiusio Vaikų ligų skyriaus. Tokiu mero rūpesčiu kitomis aplinkybėmis gal būtų net pasidžiaugta, tačiau dieną prieš tai, rugsėjo 15-ąją, posėdžiavęs Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas suburti darbo grupę, kad ši išsiaiškintų minėtojo skyriaus ir visos ligoninės finansinę situaciją, įpareigojo Savivaldybės administracijos direktorių Mindaugą Kauną.

Komentuodamas šią situaciją Tarybos posėdžio metu M. Kaunas kalbėjo, jog meras savąją grupę sudarė pažeisdamas Vietos savivaldos įstatymą, nurodantį, kad į tokią grupę skirti Savivaldybės darbuotojus meras galėjo tik suderinęs su direktoriumi, tačiau to nepadarė.

„Savaitę buvo dvi darbo grupės ir kai kurie darbuotojai buvo priversti dirbti abejose. Pirmadienį mero buvo paprašyta atšaukti savo potvarkį, bet jis to nepadarė. Todėl kreipiuosi į Tarybą, kuri gali mero potvarkį panaikinti arba pakeisti“, – sakė direktorius.

Paspartino skyriaus griūtį ar jį išgelbėjo?

„Situacija buvo tokia, kad sprendimus reikėjo priiminėti greitai. Tomis dienomis ne nuotoliniu būdu dirbau tik aš ir mano patarėjas, todėl ir teko šito imtis“, – taip savo sprendimą užbėgti M. Kaunui už akių aiškino pats A. Klišonis.

Jis pripažino, kad administracijos direktorius yra teisus ir Savivaldybės darbuotojai turėjo būti deleguoti M. Kauno, bet tą padarė jis pats savo potvarkiu.

„Nė vienas nėra apsaugotas nuo klaidų ir kartais tenka priimti tuos sprendimus, kurie yra nemalonūs, bet būtini. Šitas klausimas buvo neatidėliotinas ir jį reikėjo spręsti greitai, kad mūsų vaikai būtų saugūs“, – kalbėjo meras, bet tuoj sulaukė oponentų replikų, esą neįtikėtina, jog po to, kai mero šeimos valdoma klinika „Inesa“ persiviliojo pas save dirbti buvusią Vaikų ligų skyriaus vedėją, A. Klišonis galėjo nežinoti, jog skyriuje nebeliko kam dirbti.

O Tarybos narys Liudas Skierus pridūrė, jog meras apskritai turėjo nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo, mat buvusios skyriaus vedėjos perėjimas į „Inesą“ tik paskatino skyriaus griūtį.

„Aš nesu klinikos direktorius. Aš esu meras ir dirbu mero darbą“, – atsakė A. Klišonis bei priminė, jog tam, kad skyrius veiktų, yra reikalingi 5–6 gydytojai. Ir bėda ta, jog išėjo kone visi.

O Tarybos narė Irena Taučienė, dirbanti gydytoja toje pačioje „ Inesoje,“ dar pridūrė, esą minėtoji pediatrė darbo ieškojo nuo vasaros ir kreipėsi ne į vieną gydymo įstaigą. „Mes džiaugiamės, kad ji pasiliko Plungėje ir neišėjo į kitą rajoną, kas būtų buvę dar didesnis nuostolis“, – sakė ji.

Žinojo... visi

Ilgokai užtrukta ir bandant išsiaiškinti, žinojo Tarybos nariai ar ne, jog minėtojo skyriaus reikalai yra prasti, o jei žinojo, kodėl nieko nesiėmė.

Kaip pabrėžė A. Klišonis, dar gegužės mėnesį tiek Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetui ir jo pirmininkui Gintarui Bagužiui, tiek Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetui bei jam vadovaujančiam Adomui Zamulskiui ligoninė išsiuntė informaciją apie jos finansinę situaciją.

„Ten buvo nurodyta, kad Vaikų ligų skyrius pernai patyrė 123 tūkst. eurų nuostolį. Po gegužės ėjo birželis, liepa, rugpjūtis ir nebuvo visiškai jokio judesio. Taip kad man galiausiai teko prisiimti atsakomybę, jog kažkas Plungėje pajudėtų. Jeigu norit panaikinti mano potvarkį dėl darbo grupės sudarymo, tai naikinkit ir tai, ką ta grupė yra padariusi“, – siūlė meras, prieš tai pabrėžęs, jog būtent šios savaitę dirbusios grupės nuopelnas yra tai, kad skyrius vėl veikia ir priima mažuosius ligoniukus.

„Pavasarį tą informaciją gavo ne tik Tarybos nariai, bet ir meras. Ir iš jos matyti, jog ne tik Vaikų ligų skyrius yra nuostolingas. Vadovaujantis ta logika, kad nuostolingus skyrius reikia naikinti, visą ligoninę reikėtų uždaryti, bet ji, kiek žinau, dirba pelningai“, – pastebėjo M. Kaunas.

Siūlė atvėsinti galvas

Diskusijai įsisiūbavus pasigirdo įvairių nuomonių. Vieni stebėjosi, kodėl reikia gaišti laiką dėl šio klausimo, jei mero sudaryta darbo grupė jau atliko savo darbą ir pateikė skaičius, kiek kainuos skyriaus išlaikymas šiemet ir kitąmet, o pats skyrius vėl veikia.

„Man kaip gyventojui visiškai vienodai, kas kokią grupę sudarys. Svarbu, kad reikalai judėtų į priekį“, – pastebėjo Tarybos narys Audrius Misiūnas. O Aidas Kėsas mestelėjo „liūdesingą repliką dėl to, kad du vadovai nesugeba susėdę susitarti.“

„Geras meras turėtų telkti žmones bendram darbui, bet tam reikia kalbėtis. O pas mus tik – aplenksiu, apgausiu, susitarsiu anksčiau už kitus ir visus kitus pastatysiu prieš faktą. Linkiu merui daugiau sutarimo ir mažiau lenktynių“, – linkėjo Robertas Endrikas.

„Valio gelbėtojui merui“, – ironizavo ir mero pavaduotoja Asta-Beierle-Eigirdienė ir pridūrė, jog dvivaldystės neturėtų būti.

Kai jau atrodė, kad šitoms rietenoms nebus galo, visus kiek atvėsino direktoriaus pavaduotojas Mantas Česnauskas, kurį meras buvo paskyręs šitokį triukšmą sukėlusios darbo grupės pirmininku. Jis priminė, jog atmosferą kaitina ne kas kita, o... artėjantys Seimo rinkimai.

„Juk suprantam, kokia didelė šventė ateis į mūsų gyvenimą po kelių savaičių, todėl natūralu, jog tokių greitų sprendimų pasitaiko ir pasitaikys. Siūlyčiau visiems atvėsinti galvas. Ta darbo grupė didelių kalnų nenuvertė. Viską atliko pati ligoninė, ką ir turėjo padaryti gerokai anksčiau. Raginu pagaliau balsuoti dėl mero potvarkio. O tada pripažinti, jog su mūsų ligonine kažkas negerai, ir iš esmės spręsti klausimą dėl jos veiklos“, – keliais taikliais sakiniais visą situaciją apibendrino M. Česnauskas.

Galiausiai paskelbus balsavimą, kad mero potvarkis dėl darbo grupės sudarymo būtų naikinamas, pasisakė net 14 Tarybos narių. Du balsavo prieš, dar trys susilaikė. Taigi mero potvarkis sutriuškintas, kaip sakoma, į vienus vartus. Nors, kaip kalbėta dar prieš balsavimą, jokios realios reikšmės šis sprendimas neturės.