Ir Varkalių bendruomenė jau turi savo namus

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
„Mant­me­dos“ do­va­na bend­ruo­me­nei
Užpraėjęs penktadienis daug džiugių akimirkų dovanojo Varkalių bendruomenei. Jos valdybos susirinkime dar vienai kadencijai pirmininku perrinkus Vaidotą Skierų pereita prie iškilmingos raudono kaspino perkirpimo ceremonijos, mat užbaigtas ilgai trukęs ir daug iššūkių atnešęs bendruomenės namų įrengimas.

Nebe bekampiai

„Vargom vargom ir išvargom“, – prieš perkerpant atidarymo juostelę sakė buvęs bendruomenės pirmininkas Ramūnas Donauskas. Pasak jo, to vargo buvo lygiai dveji metai. llgai užtruko projekto rašymas, dokumentacijos tvarkymas. O ir paramą pavyko gauti ne iš pirmo karto. Gerokai lengviau varkališkiai atsikvėpė, kai galiausiai visi nesklandumai išsisprendė ir, pasirašius sutartį su UAB „Mantmeda“, buvęs mokyklos pagalbinis pastatas pamažu ėmė virsti jaukiais ir šviesiais bendruomenės namais.

„Tie, kas neturėjo savo namų, seniau vadinti bekampiais. Dabar jūs turėsite savo kampą, kur galėsite rinktis, bendrauti“, – pasidžiaugė į renginį su saldžia dovana – didžiuliu skruzdėlynu – atvykęs rajono meras Audrius Klišonis.

Kadangi Savivaldybė, skirdama lėšų taip pat prisidėjo prie pastato atnaujinimo, perkirpti simbolinę jo atidarymo juostelę patikėta merui A. Klišoniui, „Mantmedos“ direktoriui Mantui Sodžiui bei bendruomenės pirmininkui V. Skierui. Beje, pastarasis juokavo, kad dabar M. Sodys bus Varkalių bendruomenės narys, nes jo vadovaujamos įmonės atliktų darbų garantija – 10 metų. „Turėsim bendrauti, jei tik išlįs kokie paslėpti defektai“, – sakė bendruomenės pirmininkas.

O pats M. Sodys patikino, kad nuo atsakomybės nebėgs, ir įteikė bendruomenei dovaną atminimui – drobę su fotokoliažu, kuriame įamžintos pastato remonto akimirkos.

Buvo minčių nuleisti rankas

Ypač šiltų V. Skieraus padėkos žodžių už didelį indėlį įrengiant bendruomenės namus sulaukė buvęs bendruomenės pirmininkas ir pastato atnaujinimo iniciatorius R. Donauskas. „Kiek jis čia praleido laiko ir kiek čia įdėjo energijos bei sveikatos, mums toli gražu... – sakė V. Skierus. – Ką mes čia matom, viskas yra jo dėka.“

Kad kelias buvo išties ilgas bei duobėtas, patvirtino ir pats R. Donauskas.

„Kai Nacionalinė mokėjimo agentūra nurodė grąžinti pinigus, mat negavom leidimo statyboms, buvo minčių nuleisti rankas. Bet po to atėjo toks užsispyrimas, kad jeigu pradėjom, turim baigti. Ačiū Gvidui, Aušrai, Vilmai, Kęstui. Kitiems, kurie padėjo. Buvo metas, kai vyko talka prie Varkalių piliakalnio, bet reikėjo darbuotis čia. Pamenu, kaip rinkomės valyti šulinio. Įrengiant stadioną kažkas į jį sumetė betoną. Galvojom – nieko tokio, ištrauksim lauk. O iš tikrųjų kiek vargo buvo... To betono – net per šešis rentinius“, – prisiminimais dalinosi varkališkis.

„Mano širdis džiaugiasi matant rezultatą. Tikiuosi, džiaugsis ir jūsų“, – taip nueitą kelią apibendrino R. Donauskas.

Plungės vietos veiklos grupės vardu neprarasti aktyvumo ir toliau dalyvauti projektinėje veikloje varkališkiams linkėjo Gražina Lukošienė.

„Be žmonių, norinčių pokyčių, nieko nevyktų. Kartais liūdna matyti, kad bendruomenių pirmininkai yra lyg tie vieniši kariai mūšio lauke. Bet žinau, kad pas jus to nėra, kad ir ko imtumėtės, turit didelį palaikymą“, – džiaugėsi ji.

Sveikino ir kaimynai

Akivaizdu, kad varkališkiai gali didžiuotis ne tik stipria bendruomene, bet ir gerais kaimynais. Ir tą penktadienį renginyje sulaukta gražaus būrio kaimyninės Prūsalių bendruomenės narių, tarp kurių – ir minėtosios pastatą remontavusios „Mantmedos“ direktorius M. Sodys.

„Linkime, kad aplink gėlės žydėtų, kad rinktųsi puikūs Varkalių vyrai ir moterys, kad čia sklandytų bendrystės dvasia, nebūtų pykčių ir pavydo. Kad jums ir jūsų svečiams būtų malonu čia būti ir kad nereikėtų nė vieno varu varyti“, – linkėjo prūsališkė Laimutė Trakumienė.

Tokiais pat lūkesčiais dalinosi ir Varkalių bendruomenei vadovaujantis V. Skierus. „Negalima statyti trobos vien tam, kad ji stovėtų. Norėtųsi, kad čia būtų gyvybė, kad visų išsakyti linkėjimai taptų kūnu. Džiaugiuosi, kad pradėta remontuoti greta esanti buvusi mokykla. Turime idėjų, kaip ateity bendradarbiausim, kaip panaudosim šalia esantį stadioną. Tikiuosi, kad visi čia esantys – ir Savivaldybės, ir bendruomenės atstovai – aktyviai įsitrauks, – kalbėjo pirmininkas ir atskleidė tądien į bendruomenės gretas priėmęs net 13 naujų narių. – Tai jaunoji karta, kurią matau ateinančią į mūsų vietą.“

Po sveikinimo kalbų ir padėkų visi raginti už bendruomenę ir jos naujus namus pakelti po taurę bei apžiūrėti dar dažais kvepiančias patalpas. Susirinkusiųjų laukė ir dar viena staigmena – į grupę, pasivadinusią „Varkalių aidai“, susibūrusių varkališkių koncertas.