Tik pusė aikštelių įrengtos tinkamai

TRATC-o nuo­trau­ka
Už­fik­suo­tam bro­kui pa­ša­lin­ti ran­go­vui duo­tos dvi sa­vaitės
Plungiškiai jau senokai dairosi į mieste baigtas įrengti pusiau požeminių konteinerių aikšteles ir spėlioja, kada gi pagaliau bus galima jomis naudotis. Tačiau tos dienos, panašu, dar teks palaukti. Praėjusią savaitę aikšteles apžiūrėjusi komisija konstatavo, kad pusė jų įrengtos netinkamai. Rangovas įpareigotas broką kuo greičiau ištaisyti.

Projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšių regione“ įgyvendina UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras (TRATC). Jo metu mieste ir rajone numatyta iš viso įrengti 60 tokių aikštelių su konteineriais mišrioms komunalinėms atliekoms bei antrinėms žaliavoms: stiklui, plastikui bei popieriui. Šiose aikštelės bus ir gyventojų seniai laukti konteineriai žalienoms.

Didžioji dali aikštelių suplanuotos Plungės mieste. Rajone jos bus tik prie kapinių.

Aikšteles jau nuo pernai stato konkursą jungtinės veiklos pagrindu laimėjusios UAB „Strefa“ ir UAB „Ginota“. Tiesa, santykiai su šiomis įmonėmis nuo pat pradžių nesiklostė. Tiek TRATC-as, tiek Savivaldybė priekaištavo šioms įmonėms, kad vėluojama pradėti darbus, jiems prasidėjus – kad dirbama netvarkingai, neaptvėrus statybviečių ir neiškabinus įspėjamųjų ženklų.

Vėliau pasipylė ir gyventojų priekaištai. Vienus pykdė tai, kad naujosios aikštelės suprojektuotos tiesiai jiems po langais, šalia daugiabučių gyventojų įsirengtų žaliųjų zonų, kiti gailėjo žadamų pjauti medžių, tretiems teko susitaikyti su tuo, kad dėl naujųjų konteinerių gerokai sumažės jų automobilių stovėjimo aikštelės. Buvo ir tokių, kurie žadėjo gultis ant žemės ir neįsileisti ekskavatorių į savo kiemą.

Kaip „Žemaičiui“ sakė TRATC-o direktorius Vidimantas Domarkas, dabar jau išspręsti visi ginčai su gyventojais. Vieni nusileido, kad aikštelės būtų statomos jau anksčiau parinktose vietose, kiti išsikovojo, kad būtų rasta kita, labiau tinkama vieta. Tad šiuo metu skubama pabaigti projektuoti paskutines šešias aikšteles, dėl kurių ir kilo nesutarimų.

Tiesa, visus darbus minėtosios įmone turėjo pabaigti dar pernai. Dėl vėlavimo sutartis su jomis kelis kartus pratęsta. Paskutinįkart – berods iki liepos pabaigos. Tik neaišku, ar neteks pratęsti ir vėl, nes, kaip minėta, šiuo metu baigtos įrengti tik 34-ios aikštelės iš 60-ies. Be to, daugelyje jų rasta broko, kurį rangovas taip pat turės ištaisyti.

Kaip bebūtų, pasak V. Domarko, pirmąsias aikšteles tikimasi pradėti eksploatuoti jau liepos viduryje. Šiuo metu įmonė ruošiasi skelbti konkursą atliekų vežėjui parinkti. Be to, aikštelių statytojai turi gyventojams išdalinti spynų kodus. Greičiausiai informacija apie tai artimiausiu metu bus iškabinta daugiabučių laiptinėse.

O minėtoji komisija (TRATC-o direktoriaus pavaduotojas Juozas Šlepetis ir projektų vadovas Stasys Steponavičius, Plungės rajono savivaldybės ekologė Roberta Jakumienė, techninės priežiūros inžinierius Alvydas Timinskas, UAB „Ginota“ direktorius Artūras Laktionkinas bei UAB „Strefa“ vadybininkė Alina Čekaškinienė) jau įrengtas aikšteles apžiūrėjo birželio 4 dieną.

Kaip minėta, tik pusė iš 34-ių apžiūrėtų aikštelių buvo įrengtos tinkamai. Kitose rasta nemažai trūkumų: nesutvirtinti tvorų stulpai, nekokybiški varteliai, ne visur užbaigti aplinkos tvarkymo darbai, nesutvarkyti šlaitai ir panašiai.

Techninės priežiūros inžinierius kartu su komisijos nariais surašė atliktų darbų defektinį aktą. Rangovai įsipareigojo užfiksuotus trūkumus pašalinti iki birželio 22 dienos.

TRATC-o nuo­trau­ka
Pirmą­sias aikš­te­les ti­ki­ma­si pra­dėti eksp­loa­tuo­ti jau lie­pos vi­du­ry­je