Prisiekė ir Rietavo naujoji Taryba bei meras

Linos RUIBIENĖS nuotraukos
Naujai išrinkta Rietavo savivaldybės taryba, meras ir juos sveikinę Seimo nariai
Praėjusį ketvirtadienį Rietavo savivaldybėje prisiekė septintojo šaukimo Taryba ir septintai kadencijai perrinktas meras Antanas Černeckis. Laikantis tradicijos, pirmasis Tarybos posėdis prasidėjo skambant polonezui, „Atsisveikinimas su tėvyne“, kurį atliko Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokinė Vanesa Česnauskaitė.
Prisiekia naujokai Taryboje: A. Černeckis, E. Gricius, P. Šniauka, M. Jusys, ir E. Žilevičius

Prisiekė ištikimai tarnauti ir vykdyti duotus pažadus

Šiais metais Tarybos narių kėdžių siekė 89 kandidatai, tačiau prisiekti pakviesti 17, sulaukusių didžiausio gyventojų palaikymo. Iškilmingas Tarybos posėdis prasidėjo ne tik polonezu, bet ir visų bendrai sugiedotu Lietuvos himnu, o po jo rinkimų komisijos pirmininkas Algirdas Meilus pakvietė išrintuosius priesaikai.

Padėję ranką ant Konstitucijos, naujieji Tarybos nariai pasižadėjo sąžiningai ir garbingai dirbti bei vykdyti savo pažadus. 2023–2027 metų kadencijai prisiekė meru išrinktas Antanas Černeckis, o Tarybos nariais: Jonas Eugenijus Bačinskas, Vytautas Blažaitis, Albinas Bružinskis, Saulius Jonušas, Viktoras Krajinas, Albinas Maslauskis, Algimantas Mickus, Alfredas Mockus, Virgilijus Ruškys, Augustas Šlimas, Vilija Razmienė bei Eglė Fabijonavičienė, taip pat keletas naujokų Taryboje: Edmundas Žilevičius, Paulius Šniauka, Egidijus Gricius, Mikas Jusys ir mero A. Černeckio sūnus Andrius Černeckis.

Regalijas įteikė vyriausias Tarybos narys

Septintai kadencijai išrinktam merui A. Černeckiui regalijas įteikė vyriausias Taryboje J. E. Bačinskas. Pats meras sakė tikįs, kad pavyks visiems kartu garbingai laikytis priesaikos, išpildyti rinkėjams duotus pažadus ir padaryti kur kas daugiau, nei buvo žadėta. Meras pakvietė kolegas susitelkti bendram darbui ir petys petin dirbti vieningai, kad būtų geriau ir patogiau gyventi Rietavo krašto žmonėms.

„Mieli Rietavo savivaldybės gyventojai, svečiai, Tarybos nariai, darysime viską, kad Rietavo kraštas būtų šviesesnis, o čia gyvenantys žmonės laimingesni. Dėkoju visiems buvusiems ir esamiems Tarybos nariams, o ypatingą padėką reiškiu mūsų visos bendruomenės nariams už pasitikėjimą. Už palaikymą esu nuoširdžiai dėkingas ir savo šeimai“, – kalbėjo A. Černeckis.

Pasveikinti mero ir Tarybos narių atvyko Rietavo parapijos klebonas Antanas Gutkauskas, Seimo nariai Jonas Varkalys, Jurgis Razma ir Eugenijus Gentvilas, Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus, Rietavo savivaldybės švietimo, kultūros įstaigų vadovai, seniūnai.

Po iškilmingosios posėdžio dalies, prieš pereinant prie tądien darbotvarkėje numatytų klausimų, Tarybos narys V. Krajinas paskelbė, kad penki Lietuvos socialdemokratų partijos nariai V. Blažaitis, A. Mickus, A. Mockus, M. Jusys ir jis pats sudaro opozicinę frakciją.

Eiti Kontrolės komiteto pirmininko pareigas buvo pasiulytas V. Blažaitis, Etikos komisijos pirmininko – M. Jusys. Į Antikorupcijos komiteto pirmininkus deleguotas A. Mockus, o Tarybos narys V. Krajinas paskelbtas opozicijos lyderiu. Jis paminėjo, kokios bus opozicijos gairės.

„Sieksime skaidrios ir atviros savivaldos ir jos institucijų veiklos, kovosime su bet kokiomis korupcijos apraiškomis ir piktnaudžiavimu, remsime profesinių sąjungų, bendruomenių kūrimąsi ir veiklą, rūpinsimės sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos tobulinimu“, – kalbėjo V. Krajinas.

A. Černeckis pranešė, kad suvieniję jėgas 11 Liberalų sąjūdžio ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narių sudaro valdančiąją daugumą ir skelbia savo programą.

Paskirti komitetų nariai

Perėjus prie antrojo darbotvarkėje numatyto klausimo, buvo nustatytas Rietavo savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičius – 3: viena pareigybė vicemero, antra – posėdžių sekretorius, o trečioji – Savivaldybės administracijos direktoriaus. Beje, kol kas žinoma tik tiek, kad pastarąją užims iki šiol administracijai vadovavęs Vytautas Dičiūnas.

Tarybos sprendimu sudaryti penki komitetai. Kontrolės komitete darbuosis V. Blažaitis, A. Bružinskis, V. Razmienė ir E. Žilevičius, Finansų ir ekonomikos – J. E. Bačinskas, E. Fabijonavičienė, M. Jusys, A. Maslauskas, A. Mockus, P. Šniauka ir E. Žilevičius, Sveikatos ir socialinės paramos – V. Blažaitis, A. Černeckis, E. Fabijonavičienė, E. Gricius, S. Jonušas, V. Krajinas ir A. Mickus.

Švietimo, kultūros ir sporto komitete darbuosis A. Černeckis, S. Jonušas, M. Jusys, A. Mockus, V. Razmienė, V. Ruškys ir A. Šlimas, Ūkio plėtros ir ekologijos – J. E. Bačinskas, V. Krainas, A. Maslauskas, A. Mickus, V. Ruškys, A. Šlimas ir P. Šniauka.

Vienbalsiai pritarta, kad mero įgaliojimus, kai jo nėra dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių, perimtų Tarybos narys J. E Bačinskas, o kai negalės vykdyti nurodytų mero įgaliojimų, jį pavaduos Tarybos narys P. Šniauka.