Rietavas laikosi nerašytos trijų kandidatų taisyklės

Praėjusiame numeryje apžvelgėme, kas šiemet kandidatuoja į Plungės rajono savivaldybės merus, na, o šį kartą žvilgtelkime į Rietavą. Kaip minėjome, Plungė šiemet turi kaip niekad daug kandidatų: dėl mero regalijų susikaus net 9 kandidatai, dėl Tarybos narių pažymėjimų – 208. Tuo tarpu rietaviškiai laikosi nerašytos taisyklės į merus iškelti tik tris kandidatus (lygiai tiek, nei daugiau, nei mažiau, registruota ir renkant merus 2015-aisiais bei 2019-aisiais), o kandidatų į Tarybą – 89.

Rietavo savivaldybė skamba tarp tų, kuriose iškeltas mažiausias kandidatų skaičius: po tris kandidatus į merus registruota tik Šalčininkų ir Rietavo savivaldybėse. Tiesa, Rietavas niekada daugiau kandidatų ir neturėjo, nuo pat 2000-ųjų į mero pareigas skiriamas ir 2015-aisiais bei 2019-aisiais triuškinančiai rinkimus laimėjęs liberalas A. Černeckis atšaldo daugelio norą mesti jam iššūkį.

nuotrauka

Antanas Černeckis

Antanas Černeckis gimė 1959 m. Kretingos rajone, Plokščių kaime. 1982 m. Šiaulių pedagoginiame institute įgijo fizikos ir astronomijos mokytojo specialybę ir tais pačiais metais įsidarbino Darbėnų (Kretingos r.) vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju. Vėliau kurį laiką mokytojavo Rietavo vidurinėje mokykloje, nuo 1985-ųjų vadovavo Žadvainių pagrindinei mokyklai, o 2000-aisiais, kaip minėta, buvo paskirtas pirmuoju ir iki šiol vieninteliu tik atkurtos Rietavo savivaldybės meru.

Moka prancūzų ir rusų kalbas.

Rinkimų kandidato anketoje A. Černeckis nurodė turintis nemažai visuomeninių veiklų. 1990–1995 metais buvo Plungės rajono savivaldybės tarybos nariu, 2004–2012 m. – Lietuvos atstovu Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžios kongreso Vietos valdžios rūmuose. Nuo 2007 m. – leidinio „Savivaldybių žinios“ redakcijos kolegijos ir visuomeninės organizacijos „Rietavo kraštiečių klubas“ valdybos narys. Nuo 2011 m. – Telšių regiono plėtros tarybos narys, nuo 2014 m. – Liberalų sąjūdžio Rietavo skyriaus pirmininkas.

Pomėgiai – skaitymas, kelionės, poilsis ir darbas gamtoje.

Turto deklaracijoje A. Černeckis nurodė turintis privalomo registruoti turto už 168 655 eurus, piniginės lėšos – 31 262 eurai.

Savo rinkiminėje programoje Rietavo meras žada tęsti pradėtus darbus. O taip pat ketina siekti, kad būtų sudarytos sąlygos saugiai ir sveikai gyventi, sportuoti, leisti laisvalaikį, dalyvauti kultūrinėje veikloje, būtų teikiamos kokybiškos sveikatos ir socialinės paslaugos, parama neįgaliesiems, kuriama palanki mokiniams ir mokytojams švietimo sistema.

Tarp rinkiminių pažadų – remti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų, kaimo ir miesto bendruomenių veiklą, telkti profesionalus tvarkant viešuosius Savivaldybės reikalus, teisingai paskirstant investicijas miestui ir kaimui, laisvų pastatų įveiklinimui, energetinių problemų sprendimui, atsakingai panaudojant Europos Sąjungos ir biudžeto lėšas.

Ketinama siekti, kad ateitų naujų investuotojų, gerėtų žemės ūkio ir verslo plėtros sąlygos, atsirastų gerai apmokamų naujų darbo vietų, skatinti jaunus žmones įsikurti Rietavo savivaldybėje, sudarant patrauklias sąlygas gyventi ir dirbti.

„Padaryta daug, dar daugiau darbų, sumanymų ir planų mūsų laukia. Kviečiu pasitikėti ir eiti kartu toliau gražinant Rietavo kraštą, kad žmonės, gyvendami čia, džiaugtųsi ir didžiuotųsi“, – kviečia A. Černeckis.

nuotrauka

Egidijus Gricius

Pirmąsyk ilgamečiam merui iššūkį meta Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų iškeltas kandidatas Egidijus Gricius.

Rietavo savivaldybėje jaunimo reikalų koordinatoriumi dirbantis vyras nurodė mokantis anglų, italų ir rusų kalbas.

Gimė 1965 metais Kuršėnuose, Šiaulių rajone. Baigė Kuršėnų 1-ąją vidurinę mokyklą. Kur mokėsi toliau ir kokią specialybę įgijo, kandidatas nenurodė.

Gerokai daugiau dėmesio skirta pristatyti darbinei patirčiai. 1998–2004 m. E. Gricius dirbo Rietavo katalikiškoje vidurinėje mokykloje anglų kalbos, dailės ir religijos filosofijos mokytoju, nuo 2004-ųjų iki dabar – Rietavo savivaldybės administracijoje jaunimo reikalų koordinatoriumi bei Rietavo savivaldybės kultūros centre – kūrybiniu darbuotoju.

Įvairi kandidato visuomeninė veikla. Nuo 2002 m. yra Rietavo savivaldybės jaunimo organizacijos „Progresas“ prezidentas, 2008–2020 m. buvo Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos valdybos nariu, 2014–2022 m. – Rietavo miesto vietos veiklos grupės valdybos nariu, 2014–2020 m. – asociacijos „Rietavo savivaldybės tėvų forumas” valdybos nariu.

Pomėgiai – kelionės, video ir animacijų kūrimas, 3D spausdinimas.

E. Gricius nurodė turintis privalomo registruoti turto už 95 tūkst. eurų, piniginės lėšos – 11 500 eurų.

Prisistatydamas savo rinkiminę programą kandidatas teigia, kad per 22 atkurtos Rietavo savivaldybės metus nuveikta daug, ypač kuriant ir gerinant infrastruktūrą, tačiau išryškėjo sritys, paliktos savieigai, neįvertintos ir apribojančios progresą. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Rietavo komanda kartu su kandidatu į merus E. Griciumi žada siekti trijų pagrindinių tikslų:

1. Įtvirtinti atvirumą Savivaldybės bendruomenėje. Žadama kūrybingai kurti atvirumu ir draugišku santykiu paremtą tarpusavio pasitikėjimą ir bendradarbiavimo kultūrą Savivaldybėje, kuo plačiau išnaudojant socialinius tinklus.

2. Įgalinti bei skatinti Savivaldybės bendruomenę savarankiškai veikti. Tam esą būtina išplėsti Savivaldybės administracijos Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus veiklą, kad būtų įgyvendindami ne tik infrastruktūriniai projektai, bet ir ugdomos bendruomenės narių kompetencijos, rengiamos emocinės gerovės ir sveikatos stiprinimo programos, gyventojai būtų įtraukiami į tarptautinius projektus bei į dalyvaujamojo biudžeto realią plėtrą.

3. Atvirai ir skaidriai bendradarbiauti su nacionalinėmis ir užsienio agentūromis įgyvendinant investicijų politiką. Nurodoma, kad siekiant šio tikslo svarbus kūrybiškas ryšys su investuotojais, palankesnių sąlygų verslo plėtrai kūrimas, inovatyvių vadybos principų taikymas bendruomenėje, tvarumo puoselėjimas.

„Savivalda turi tapti draugiška visiems Rietavo bendruomenės nariams – kiekvienam kaimo, miestelio ar miesto gyventojui“, – įsitikinęs E. Gricius.

nuotrauka

Alfredas Mockus

Na, ir trečiasis kandidatas į merus – socialdemokratas Alfredas Mockus. Sėkmę mero rinkimuose jis bando antrą kartą, savo kandidatūrą kėlė ir 2019-aisiais bei sulaukė nemažo palaikymo – savo balsą už šį kandidatą tada atidavė 34,11 proc. rinkėjų. Tiesa, A. Černeckį tada palaikė kone dvigubai daugiau rietaviškių – net 63,09 procento.

A. Mockus gimė 1967 metais Rietave, čia baigė vidurinę mokyklą, 1992 m. Šiaulių pedagoginiame institute įgijo pradinių klasių mokytojo specialybę, 2003 m. Klaipėdos universitete – informatikos mokytojo specialybę.

Moka anglų ir rusų kalbas.

1990–1993 m. dirbo Giliogirio pradinėje mokykloje, 1993–2003 m. – Rietavo „Aušros“ katalikiškoje vidurinėje mokykloje. Nuo 2006 iki 2009 m. dėstė Žemaitijos kolegijoje, o nuo 2003 m. iki dabar dirba Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje kompiuterijos mokytoju.

Kandidatas nurodė esantis Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos tarybos narys, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Rietavo savivaldybės susivienijimo pirmininkas. Vadovauja Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos darbuotojų profesinei sąjungai.

Pomėgiai – sportas ir informacinės technologijos.

A. Mockus savo privalomą registruoti turtą įvertino 28 386 eurų, vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai – 7 472 eurai, piniginės lėšos – 4 665 eurai, suteiktos paskolos – 10 tūkst. eurų.

Pristatydamas savo programą kandidatas teigia netoliaruosiantis nepotizmo ir korupcijos, sieksiantis, kad Savivaldybės valdomos įstaigos įgyvendintų joms iškeltus tikslus ir dirbtų gyventojų labui.

Formuojamą biudžetą kandidatas žada aptarti seniūnijose, bendruomenėse ir su socialiniais partneriais. Tarp pažadų – ir kiekvienam bendruomenės nariui sudarytos palankios ugdymosi sąlygos, neformalus ugdymas, pasiekiamas ir toliau gyvenančiajam, visiems prieinamos socialinės paslaugos.

Pasitelkiant investicijas žadama plėtoti esamą ir kurti naują infrastruktūrą, kuri užtikrins būsto prieinamumą, patogesnį susisiekimą, geresnes verslo ir žemės ūkio vystymo sąlygas, kurti jaukią ir sveiką aplinką, skatinti fizinį aktyvumą, kultūrinį ir sportinį turizmą.

„Pasaulyje pirmauja tie, kurie geba naudoti išmaniąsias technologijas sudėtingiems sprendimams priimti. Patikėkite savo lūkesčius mums ir tapsime išmanesnės bei geresnės Lietuvos dalimi“, – kviečia A. Mockus.