Dėl nuskeltų bortų asfaltavimo nestabdys

Nau­ji gatvės bor­te­liai jau nu­skel­ti
Rietavo Pamiškės gatvėje didelis sujudimas – praėjusią savaitę pradėti jos asfaltavimo darbai. Tačiau kai kurių šios gatvės gyventojų po akimis burzgianti sunkioji technika nedžiugina. Žmonės skundžiasi, kad darbai atliekami negrabiai, volai varto, laužo ir kitaip gadina naujus, tik neseniai įrengtus bortus, o į gyventojų pastabas dėl aplaidaus darbo tiek asfaltuojanti įmonė, tiek Savivaldybės „ponai“ tik numoja ranka. „Negi taip viską ir paliks?“ – nuogąstauja viena gyventoja socialiniame tinkle. Panašų klausimą uždavė ir į „Žemaičio“ redakciją paskambinęs rietaviškis, kurį toks valdžios abejingumas ir piktina, ir trikdo.

Tikisi mero įsikišimo

Skambinusysis sakė negalįs suprasti tokio atsainaus darbo. „Nejaugi naujai asfaltuota gatvė jau bus ir lopyta? Ir kaip apskritai galima asfaltuoti išvarčius bortus?“ – klausė jis.

Rietaviškis pasakojo, kad į Savivaldybės vadovus buvo kreiptasi, ir ne sykį. Tačiau viskas baigiasi aiškinimu, kad darbams gatvėje prižiūrėti nusamdyta techninė priežiūra. Ji tuo ir turinti rūpintis.

Esą tik po kelių bandymų pavyko išsikviesti administracijos direktoriaus pavaduotoją Antaną Aužbikavičių. Tačiau šis atvažiavęs, pečiais patraukęs ir apsisukęs ant kulno. Naudos iš tokių vizitų jokios, nes gyventojai vis tiek lieka neišgirsti.

Pamiškės gatvės gyventojas svarstė, gal kuo nors padėti galėtų meras Antanas Černeckis, kaip „Žemaitis“ jau ne sykį rašė, ir pats gyvenantis šioje gatvėje.

Ir feisbuke išsirutuliojusioje diskusijoje tikimasi mero pagalbos. „Mere, prašome paskirti atsakingą asmenį, kuris informuotų apie darbus, priimtų žmonių nuomones ir prižiūrėtų vykstančius darbus, nes dabar tokio nėra! O Savivaldybėje bedarbių, manau, rasite“, – rašoma komentare.

„Negaliu ten vaikštinėti“

„O kaip jūs apie mane rašytumėt, jei imčiau rūpintis šia gatve?“ – išgirdęs, kodėl skambiname, „Žemaičiui“ replikavo meras Antanas Černeckis. – Negaliu kištis, ten vaikštinėti... Juk jei tik pradedu rūpintis – negerai.“

Jis pabrėžė, kad asfaltuojant gatves dažnai panašių dalykų atsitinka, ir ramino, jog įmonė viską turės idealiai sutvarkyti – kitaip darbų užbaigimo akto niekas nesirašys.

„Pravažiuodamas mačiau, kad borto tik kraštelis nukabintas. Tačiau ir tai privalės sutvarkyti. Rangovui, matyt, kainuos brangiau, bet šitaip palikti negalės. Mano nuomone, keliama audra vandens stiklinėje. Nors suprantu, kad žmogui, iš šono žiūrinčiam, gal ir bjauriai atrodo, kad reikės tvarkyti naują“, – komentavo meras.

Nieko daugiau pasakyti jis negalėjo. Tik dar pridūrė, kad yra nusamdyta darbų techninė priežiūra, tad kontroliuojama, kaip atliekami darbai. O daugiau esą galėtume išgirsti iš minėtojo A. Aužbikavičiaus.

Sutvarkys, kai galės

Paskambinus A. Aužbikavičiui, šis buvo kalbus. Sakė feisbuku nesinaudojantis ir įrašų jame neskaitantis, tačiau jau iš kitų girdėjęs, kad ten jis ne pačiais geriausiais žodžiais minimas.

Kadangi Pamiškės gatvės gyventojų nusiskundimai jau buvo pasiekę jo ausį, teliko perklausti, kodėl, kaip teigia internautai, atvažiavęs pasikalbėti su gyventojais į pačią asfaltuojamą gatvę jis eiti atsisakė? Negi tikrai bijojęs susitepti batus?

„O kaip aš galėjau eiti? Aš nė šalmo neturiu... Žinau, kaip reikia statybvietėj elgtis. Pašalinių ten būti negali. Tikrai ne dėl batų“, – gyventojų pasipiktinimą sukėlusį poelgį aiškino administracijos direktoriaus pavaduotojas. Ir pridūrė manantis, kad visas šis skandalas sukeltas dėl vieno žmogaus principų. Esą kiti gyventojai nesiskundžia. O pagal vieno dūdelę šokti ir stabdyti asfaltavimo darbų dėl poros nuskeltų bortų neketinama.

„Besisukinėdamas volas užkliuvo bortą ir truputį nuskėlė. Bet yra darbų vadovas, yra techninis prižiūrėtojas. O mūsų pareiga, jei kažkas ne taip, nukreipti pas specialistus. Darbus kontroliuoja prižiūrėtojas, už jų kokybę atsako rangovas „Šilutės automobilių keliai“. Sutvarkys, kai galės. Dabar asfaltuojama gatvė ir niekas nepuls stabdyti klotuvo, kai laukia 7-ios mašinos asfalto. Delsti negalima, juk asfaltas turi būti reikiamos temperatūros. Vėliau išims tą bortą, kur nuskeltas, ir įdės kitą. Jei matysim, kad vis nesutvarko – priminsim. Po Motinos dienos jau kartą buvo sakyta“, – situaciją aiškino A. Aužbikavičius.

Dabar pyksta – paskui džiaugsis?

Atliekant tokius darbus, direktoriaus pavaduotojo įsitikinimu, dažnai būna ir dar gali būti visko. Juk dar bus tiesiamas pėsčiųjų ir dviračių takas. Vėl važiuos sunkioji technika, veš medžiagas, tad gali būti, kad dar ką nors pažeis, sukdamiesi užvažiuos ar nuskels. Tačiau esą priimant darbus bus einama ir matuojama su liniuote, ar visi nuolydžiai atitinka, ar gatvės važiuojamosios dalies plotis reikiamas ir panašiai. Tad pro akis tikrai nepraslys net menkiausias pažeidimas.

A. Aužbikavičius stebėjosi tokiu gyventojų nepasitenkinimu. Esą kiek yra miestuose žvyruotų gatvių, kurioms asfaltuoti eilė niekaip neateina. „Duok, Dieve, mums tokias problemas, sakytų jie, kad tik sulauktų asfalto. O dabar – kai yra gerai, norima dar geriau. Galėčiau atvežti jums žmonių, kurie toje gatvėje vykstančiais darbais džiaugiasi. Kai ji bus baigta, džiaugsis ir tas, kuris dabar skundžiasi. Žinoma, gyventojai savo nuomonę reikšti gali, bet tik ne į gamybinius procesus kištis“, – įsitikinęs administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Pamiškės gatvė bus baigta tvarkyti gal jau ir šiemet, jei tik laiku Savivaldybė gaus papildomą finansavimą. Bet, anot A. Aužbikavičiaus, važinėti šia gatve ir dabar galima, mat skaldos pagrindas paklotas. O nuskeltas vienas ar kitas bortelis niekam judėti netrukdo.

Kad ir netrukdo, tačiau žmonių (piktinasi tikrai ne vienas gyventojas) noras, kad darbininkai dirbtų atsakingai, – suprantamas. Kiek Lietuvoje žinome atvejų, ir ne tik asfaltuojant kelius, kai būtent gyventojų laiku pastebėtos klaidos ar daromas brokas apsaugojo tiek nuo gaišaties, tiek nuo nereikalingų išlaidų. Norėdami užbėgti už akių, ir Pamiškės gatvės gyventojai turi teisę klausti, reikalauti, piktintis. Svarbu, kad būtų, kas tuos nuogąstavimus kantriai išklauso ir sugeba viską išaiškinti taip, kad jokių abejonių nekiltų. Galbūt ir šiuo atveju to paprasto išaiškinimo, su gyventojais kaip lygus su lygiu bendraujančio Savivaldybės atstovo ir tetrūksta?