Rietaviškiai nuogąstauja: maudytis teks užterštame vandenyje?

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­kos
Nors van­duo mau­dyk­lo­je neat­ro­do šva­rus, pa­sak me­ro, jis yra tar­si iš ge­riau­sios va­lyk­los
Rietave, Jūros upės pakrantėje, dar iki metų galo turėtų atsirasti nauja maudykla. Daug darbų jau padaryta, daug jų dar reikės atlikti. Tačiau stebėdamas visus šiuos darbus į būsimos maudyklos vandenį rietaviškis Kazys žvelgia su nerimu. Vyriškis „Žemaičiui“ pasakojo abejojąs, ar čia maudytis bus saugu. Esą į maudyklą sutekės užterštas vanduo iš parko tvenkinių, tad kas į ją drįs bristi?

Skaitytojai kreipiasi

„Kažkas tam tvenkiny negerai. Buvo pavasarį čia ešeriai išdvėsę, – rodydamas į prie raudonųjų parko vartų esančio tvenkinio vandenį pasakojo Kazys. – Vanduo pažaliavęs, o turėtų būti skaidrus. Jis greit ir pasmirs.“

Su Kaziu apžiūrėjome ir kitas vietas, kur iš tvenkinio vanduo upeliu teka naujosios maudyklos link, ir pačią maudyklą. Reikia pasakyti, kad vienur vanduo iš tiesų pasidengęs žalia stora plutele. Žalių „karkalų“ matyti ir pačioje maudyklos vietoje, kur vandens skaidriu tikrai nepavadinsi.

Apie rietaviškio nuogąstavimus „Žemaitis“ kalbėjosi su Rietavo meru Antanu Černeckiu.

„Ten vanduo yra kaip iš geriausios valyklos, – išgirdęs tokias kalbas atsakė meras. – Jau Malūno tvenkiny jis yra išfiltruojamas, o dar pereina per upelio ir kitų tvenkinių sistemą. Kad kažkur pažaliavęs, dar nereiškia, kad nešvarus. Žalias jis nebent ten, kur užsistovėjęs.“

Anot mero, be dirbtinių filtravimo sistemų, vandenį valo ir augančios nendrės, kurios yra laikomos geriausiais biologiniais vandens filtrais.

„Tekėdamas per visą tą upelio tinklą, tvenkinius, per augmeniją vanduo prasivalo ir natūraliai. O pašalinės taršos ir nėra“, – darsyk patikino meras.

Be to, esą lygiagrečiai maudyklės per žemę yra nutiestas vamzdis, kurį ten apsilankę su Kaziu taip pat pastebėjome. Meras pasakojo, kad vamzdis įleistas jau už užtvankos, žemiau tilto, tad juo tekantis iš riebalų gaudyklos ir kai kurių kiemų subėgantis lietaus bei kitas vanduo į maudyklą nepatenka.

„Nors iš jo vanduo ir taip turėtų ištekėti švarus, nes ten yra riebalų gaudyklė, bet nerizikavom. Nes kartais būna liūtis ir taip drioksteli, kad viską išplauna. Tada galėtų patekti nešvarumų, – situaciją aiškino meras. – Tad dabar tiek saugiklių yra, kad maža tikimybė, jog maudykla užsiterštų.“

Taip tikina A. Černeckis, o kaip bus iš tiesų, patys rietaviškiai galės įsitikinti kitą maudymosi sezoną, mat Jūros pakrantė turėtų būti užbaigta tvarkyti iki šių metų galo.