Rietavo bažnyčioje – vakaro koncertas

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­kos
Kon­certų ciklą „Va­ka­ro mu­zi­ka“ už­baigė an­samb­lis „Non vib­ra­to“
Rugpjūčio 13-ąją nuskambėjo paskutinysis Rietavo savivaldybės kultūros centro ciklo „Vakaro muzika“ koncertas, kurį rietaviškiams dovanojo vokalinis ansamblis „Non vibrato“. Vilniečių kolektyvas savo pasirodymą surengė neįprastoje erdvėje – Rietavo šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje.

Ypatingo prieskonio vėlų vakarą surengtam koncertui suteikė apšvietimas. Rietavo kultūros centro garso ir šviesų operatorius Viktoras Mitkus pasistengė, kad šventovė suspindėtų įvairiausiomis spalvomis, kurios, koncertuojant minėtam ansambliui, keitėsi. Tad susirinkusieji liko sužavėti ne tik koncertine programa, kurioje skambėjo lietuviškos chorinės muzikos miniatiūros, linksmos chorinės dainos, pažįstami Juozo Naujalio motetai, renesanso muzika bei melodingos harmonijos, bet ir šviesų efektais.

Ne ką mažesnį įspūdį sakralinėje erdvėje susibūrusiai publikai paliko ir patys vakaro atlikėjai – Justina Leinartaitė (sopranas), Julius Andrikonis (tenoras), Laura Mackevičiūtė (altas) ir Julius Jakubėnas (bosas) bei vedusi Jūratė Pasnovaitė, savo skambiais balsais pasiekę klausytojų širdis.

Nuskambėjus paskutinei Algirdo Klovos (muzika) ir Tomo Arūno Rudoko (žodžiai) dainai „Ledinė Ledi“, žiūrovai plojo net atsistoję. Jie liko sujaudinti išties išskirtinio koncerto.

Rietavo kultūros centro direktorė Birutė Gedminaitė džiaugėsi, kad koncertų ciklo „Vakaro muzika“ baigiamasis koncertas padovanojo tokį emocijų pliūpsnį.

Iš viso ciklas „Vakaro muzika“ rietaviškiams dovanojo tris įsimintinus koncertus, papuošusius šiltus vasaros vakarus. Pirmasis jų dėmesio laukė liepos 29-ąją, kai Rietavo kultūros centre koncertavo Milda Baronaitė (sopranas), Gabrielė Ašmontaitė (arfa) ir Romanas Morkūnas (akordeonas).

Antrasis koncertas vyko taip pat Kultūros centre, jo metu publiką džiugino Klaipėdos brass kvintetas kartu su soliste Beata Ignatavičiūte. Koncertas gražiai įsirašė į rugpjūčio 6-osios Rietavo kultūros istoriją.

Koncertų ciklo rengėjai dėkoja visiems atlikėjams, kurie net tris vėlyvus vasaros vakarus rietaviškius džiugino profesionalia muzika.

Pa­sik­lau­sy­ti kon­cer­to rie­ta­viš­kiai rin­ko­si į įvai­rių šviesų nu­tviekstą baž­ny­čią