Rietavo TAU dešimtmetis – įdomus ir spalvingas

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­kos
Šventė pra­dėta ir baig­ta su dai­na. Nuot­rau­ko­je – Rie­ta­vo TAU stu­den­tai
Rietavo trečiojo amžiaus universitetas (TAU) užgimė 2010-ųjų spalį ir šiemet sukanka dešimt metų, kai į jį susibūrusių Rietavo senjorų kasdienybė nusidažė kur kas ryškesnėmis spalvomis. Ta proga TAU savo narius bei svečius pakvietė į gražią konferenciją „Spalvingas gyvenimo ruduo“, vykusią Rietavo kultūros centre. Jos metu pasidžiaugta pirmuoju jubiliejumi, pačiu universitetu bei, žinoma, jį lankančiais aktyviais, kūrybingais bei veikliais senjorais.

Kūrimosi pradžia

Pasakodama apie dešimties metų Rietavo TAU kelią, jo direktorė Alvyra Andrijauskienė prisiminė 2010 metus, kuomet nutarta, jog tokio vyresnio amžiaus žmones subursiančio universiteto Rietavui reikia.

TAU Rietave iniciatorius – buvęs mecenatas ir garbės rektorius Jonas Eugenijus Bačinskas. Patirties rietaviškiai neturėjo, todėl konsultavosi su Vilniaus Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetu (MČTAU), šį tą iš jo perimdami ar pasiskolindami. Veikti pradėjo trys fakultetai – Sveikatingumo, Dvasinio tobulėjimo bei Kultūros ir meno, vadovaujami Rūtos Nugarienės, Danutės Bruževičienės bei Irenos Jurkšienės.

Metams bėgant keitėsi fakultetai, keitėsi ir jų dekanai. Vieniems Tarybos nariams išėjus atėjo kiti, bet tuomet uždegta senjorų turiningą gyvenimą kurstanti ugnelė dega iki šiol. Megzti ryšiai su kitų miestų TAU, su kuriais kartu ir dirbta, ir dalintasi patirtimi.

Įdomi ir įvairi veikla

A. Andrijauskienė nustebino pasakiusi, kad per dešimtmetį Rietavo TAU klausytojai turėjo mažiausiai 160 susitikimų ir paskaitų! O juk jokiu matu nepamatuosi gautų žinių, išgirstų iš dvasininkų, politikų, gydytojų, teisininkų, psichologų, kultūros darbuotojų ir sociologų, patirtų įspūdžių ir tiesiog bendravimo džiaugsmo.

Per tą dešimtį metų TAU klausytojai praturtėjo ne tik žiniomis, bet ir kelionėmis po Lietuvą ir užsienį, būrėsi į kolektyvus šokti ir dainuoti, ragino vieni kitus aktyviai sportuoti, dalyvauti sveikatingumo stovyklose, savo rankomis kūrė širdžiai mielus dirbinius, o galvas laužė rengdami projektus.

Šiandien veikia TAU senjorų choras „Rieveda“, šokių ritmu sukasi senjorų šokių ratelis.

Direktorė renginio metu nuoširdžiai dėkojo TAU Tarybos nariams, patiems ištikimiausiems ir atkakliausiems, be kurių TAU veiklos ratas nesisuktų: Jadvygai Gudauskienei, Darutei Mockienei, Rožei Stanienei, Elenai Stankovičienei, Petrutei Bulvydaitei, Liucijai Buivydienei, Gražinai Grikšienei, Jovitai Damulienei, Genovaitei Česnauskienei, Aldonai Paulauskienei ir Irenai Kirklienei.

Būtent jų ir viso kolektyvo dėka kiekvienas Rietavo TAU narys nuo pat įsikūrimo pradžios jautė ir jaučia, jog yra svarbus, reikalingas, kad kartu su vienminčiais dar gali daug ką nuveikti, sužinoti ir išmokti.

Svarbus jubiliejus – daug svečių

Pasisakius A. Andrijauskienei, apie Rietavo savivaldybės pokyčius susirinkusiesiems papasakojo meras Antanas Černeckis. Įdomus buvo ir Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktoriaus Vyto Rutkausko pranešimas apie Oginskių DNR sąsajas su dabartinėmis kartomis. O į Rietavą atvykusi MČTAU rektorė, nacionalinės asociacijos pirmininkė Zita Žebrauskienė pagarsino problemas, su kuriomis susiduria Lietuvoje veikiantys trečiojo amžiaus universitetai, išsakė jų lūkesčius.

Apie Rietavo TAU įsiliejimą į savivaldybės gyvenimą įgyvendinant projektines veiklas daug žino ir papasakojo Laima Dockevičienė, Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro direktorė. Pasisakyti pakviesta ir Rietavo savivaldybės Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jolita Alseikienė – ji kalbėjo apie pagyvenusių žmonių socialinę situaciją Rietave.

Rietaviškius kolegas aplankė ir gerąja patirtimi pasidalijo Mažeikių, Telšių, Plungės trečiųjų amžiaus universitetų nariai, kiti svečiai.

Skambėjo pačių „jubiliatų“ dainos

Sveikinimai jubiliejų švenčiančiam Rietavo TAU liejosi eilėmis, skambėjo dainomis, iš širdies parinktais žodžiais. Pasveikinti nepamiršo meras A. Černeckis, Seimo nariai, Rietavo parapijos klebonas Antanas Gutkauskas.

A. Andrijauskienė už pirmuosius TAU žingsnius dėkojo J. E. Bačinskui bei pirmosioms dekanėms R. Nugarienei, D. Bruževičienei bei I. Jurkšienei. Ir pati sulaukė padėkų už atsidavimą bei vadovavimą senjorus vienijančiai organizacijai.

Šurmulio, skambesio, gerų emocijų netrūko ir po konferencijos, kai savo svečiams koncertavo Rietavo TAU saviveiklininkai – šokių kolektyvas „Ringė“ ir choras „Rieveda“, juos papildė Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos auklėtiniai. Ypač jautriai nuskambėjo daina, kuomet dainuojantieji užtraukti kartu pakvietė visus sėdinčius salėje – kai kurie net ašarą nubraukė.

O po koncerto akis paganyti traukė Rietavo TAU Buities kultūros fakulteto klausytojų kūrybos darbų paroda. Ją apžiūrėjus skirstytis neskubėta – dešimtmečio renginys ir visi lyg viena diena prabėgę metai aptarti smagioje vakaronėje.