Skelbiamas kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Rietavo miesto vietos veiklos grupė (toliau – Rietavo m. VVG) 2019 m. lapkričio 5 d. paskelbė kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Rietavo m. VVG 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos:
1.1.2 veiksmą. Ugdyti ir plėtoti Rietavo miesto gyventojų kompetencijas kuriant, įgyvendinant bei plėtojant verslą;
1.1.3 veiksmą. Teikti paramą
verslo pradžiaismulkiems verslininkams, kuriantiems verslą turizmo paslaugų srityje;
1.2.1 veiksmą. Įgyvendinti iniciatyvas, užtikrinančias naujų profesinių įgūdžių įgijimą;
2.1.2 veiksmą. Įgyvendinti priemones, skirtas pabėgėlių integracijai į visuomenę;
2.2.1 veiksmą. Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyventojų socialinę integraciją per kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones.
Rietavo m. VVG laukia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų, kuriais bus skatinamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį, didinti bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumą bei skatinti gyventojų savanorišką veiklą.
Parama bus teikiama vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (patvirtintu 2017 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-77) (toliau – Aprašas).
Planuojama finansuoti penkis projektus, po vieną projektą iš kiekvieno veiksmo.
Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai – vieši ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, jiems tinkami partneriai – vieši ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje.
Vietos plėtros projektinius pasiūlymus galite pateikti iki 2019 m. gruodžio 6 d., 17 val., adresu Parko g. 5, Rietavas.
Daugiau informacijos apie paskelbtą kvietimą ir aktualius dokumentus sužinosite atvykę į mokymus, kurie vyks 2019 m. lapkričio 12 d. nuo 9 iki 17 val. Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje, Parko g. 5 Rietavas. Registracija į mokymus el. paštu rietavomvvg@gmail.com iki 2019 m. lapkričio 11 d. 17 val. Išsami informacija apie kvietimą bei vietos plėtros projektiniam pasiūlymui rengti reikalingi dokumentai skelbiami interneto svetainėje http://rietavomvvg.lt/
Pareiškėjus individualiai konsultuoja Rietavo m. VVG projekto vadovė Laima Dockevičienė ir projekto administratorė Sandra Zybartienė, tel. +370 448 68202, +370 652 05524, el. p. rietavomvvg@gmail.com, Parko g. 5 Rietavas.

LOGO

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.