Sprendžiant buvusios kolegijos pastatų likimą – netikėtas posūkis

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­kos
Me­ras G. Kniūkštą ra­gi­no ne­kel­ti bal­so ir kalbė­tis be emo­cijų
Rugsėjo 10-ąją vykęs Rietavo savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu rinktas būsimasis tuščių likusių buvusios Žemaitijos kolegijos pastatų operatorius, baigėsi gana netikėtai. Pavasarį tam reikalui įsteigtas Žemaitijos inovacijų centras (ŽIC), subūręs nemažą mokslo žmonių komandą ir tikėjęsis Rietave įkurti mokslinių tyrimų, profesinio rengimo ir pagalbos žemės ūkiui centrą, nesulaukė Tarybos narių palaikymo. Politikai valdyti buvusios kolegijos pastatus patikėjo klaipėdiškiui sportininkui ir visuomenininkui Silverijui Puotkaliui, Rietavą matančiam kaip sporto ir sveikatinimo centrą.

Paraiška – viena, kandidatai – du

Kaip per Tarybos posėdį kalbėjo meras Antanas Černeckis, tik ką baigtos buvusios kolegijos pastatų – pagrindinio pastato, baseino ir bendrabučio – perėmimo Savivaldybės žinion procedūros. Kol kas neišspręsti tik žemės klausimai. Dėl galimybės ja naudotis reikės tartis su Nacionaline žemės tarnyba.

„Paskelbėm atranką, kas galėtų ateiti valdyti visą šį turtą, mat pačiai Savivaldybei tą daryti bus per daug sudėtinga. Nutarta steigti viešąją įstaigą, tik dabar reikia pasirinkti būsimą dalininką, kuriam patikėsime vadovaujančio partnerio funkcijas“, – sakė A. Černeckis.

Jis nusistebėjo, kad iki Tarybos posėdžio raštu gauta tik vieno pretendento paraiška, nors į posėdį atvyko du. „Kaip bebūtų, formaliai į šį reikalą nežiūrėsime ir leisime pasisakyti abiem. Tik noriu pabrėžti – ką šiandien bepasirinktume, Savivaldybės pozicija yra priimti visus be jokių apribojimų.“

Norėtų apimti visą Žemaitiją

Pirmasis pristatyti savo viziją pakviestas ŽIC direktorius Gintautas Kniūkšta. Jis išvardino kelias žadamos veiklos kryptis, tarp kurių – ūkininkų švietimas, moksliniai tyrimai, sveikos gyvensenos propagavimas.

„Pasirašėm sutartį su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vėžaičių filialu ir numatėm tęsti tai, kas čia daryta ilgus dešimtmečius – mokslinius tyrimus. Mes gavome lauką, bet dar jo nesuarėme. Iš tikrųjų kolegijai priklausė 50 hektarų. Tikimės juos visus ir perimti.

Antra kryptis – pasirašyta sutartis su Klaipėdos universitetu. Sutarėme steigti Ekologijos ir sveikos gyvensenos institutą. Šito ėmėsi Mokslininkų sąjungos pirmininkas profesorius Jonas Jasaitis.

Bet pagrindinė veikla vis tiek bus su ūkininkais. Ūkininkas iš Kulių Andrius Petraitis ta linkme jau dirba. Numatyta įrengti mėsos perdirbimo cechą, duonos kepyklą, aliejaus spaudyklą“, – vardino svečias.

Jis pasakojo, kad jo komanda jau susitiko tiek su Ekonomikos ir inovacijų, tiek su kitais ministrais bei pristatė jiems savo planus. „Didžiausia blogybė ta, kad ant nosies Seimo rinkimai ir šiemet bus skiriami nauji ministrai. Bet matom visas galimybes, jog valstybės biudžete atsirastų eilutė Žemaitijos inovacijų centrui per tam tikras programas. Visų pirma – ūkininkų švietimui“, – savo kalbą reziumavo G. Kniūkšta.

Jį papildė nuotoliniu būdu prie posėdžiaujančiųjų prisijungęs profesorius Dalius Serapinas, įvardinęs dar daugiau ŽIC planuojamų veiklų, kurias tikimasi plėtoti ne tik Rietave, bet ir visoje Žemaitijoje, koordinuojant veiklą iš Rietavo.

„Norėčiau labai aiškiai pasakyti, kas aš esu“

Pabaigus bendros vizijos pristatymą, ŽIC direktorius antrąkart grįžo prie jam rūpimo klausimo. „Esam pasiruošę šį rudenį susiarti minėtąjį lauką ir pasisėti kultūrų. Norėtume jau dirbti. Gal galit atsakyti, galėsim ar ne?“ – teiravosi jis. Atsakydamas meras A. Černeckis dar kartą pakartojo: kol nebus išspręsti žemės nuosavybės klausimai, tol jokia veikla kolegijai priklausiusiuose sklypuose negalima.

Toks atsakymas, panašu, išvedė G. Kniūkštą iš kantrybės ir jis visų nuostabai kone pratrūko šaukti. „Norėčiau labai aiškiai pasakyti Tarybos nariams, kas aš esu. Esu Gintautas Kniūkšta, buvusio Rietavo technikumo auklėtinis. Aš subūriau visą šitą komandą, kad Rietavas atgimtų, kad šita mokykla atgimtų, kad ji nebūtų išparceliuota. Valstybės kontrolės duomenys rodo, kad pusės turto, kurį perima savivaldybės, valstybė netenka – jis arba parduodamas, arba sunaikinamas. Jūs esat Tarybos nariai, jums turi rūpėti, kad šie pastatai jau tiek laiko stovi tušti. O jūs manęs klausiat, kas davė teisę arti?! Visą vasarą apie tai kalbėjom. Tai arba skiriate mums tą sklypą, arba ne.“

Merui teko raminti įsikarščiavusį svečią ir dar kartą priminti, kad žemės nuosavybės klausimai taip greitai neišsispręs, kaip norėtųsi. „Kas beatsitiks su tuo turtu, ateity už tai būsime atsakingi mes – čia esantys Tarybos nariai. O jūs vieną dieną galit susidėti daiktus ir išeiti. Atsakomybė kris ant mūsų“, – replikavo A. Černeckis.

Netrukus ŽIC direktorius vėl grįžo prie ramaus tono, tačiau Tarybos narių pastabų dėl sau leisto tokio netakto neišvengė. Viktoras Krajinas priminė, kad tiek didžioji dalis Tarybos narių, tiek visų savivaldybės gyventojų yra mokęsi minėtame technikume, ir visiems vienodai rūpi tų pastatų likimas.

Dvaro teritorijoje – mėsos išpjaustymo cechas?

Bet atmosfera salėje, net ir G. Kniūštai atsiprašius, kaito toliau. Politikai kone rankomis ėmė skėsčioti po ŽIC direktoriaus pavaduotojo – kuliškio ūkininko Andriaus Petrausko – pristatyto sumanymo buvusios kolegijos pastatuose įrengti mėsos išpjaustymo cechą.

Jaunasis ūkininkas papasakojo su tėčiu auginantis mėsinius galvijus ir apmaudžiai stebintis, kaip didžioji dalis produkcijos išvežama į užsienį. Jis sakė su bendraminčiais steigiantis kooperatyvą ir galvojantis apie mėsos išpjaustymo cechą. Esą tam labai tiktų Rietave esantys pastatai, juolab kad mėsos dorojimo procesą būtų galima sujungti su būsimų šios srities specialistų ruošimu.

Išgirdęs tai meras A. Černeckis akcentavo, kad aptariami pastatai yra paveldosauginėje zonoje, buvusio dvaro teritorijoje, jų paskirtis – ugdymo ir švietimo, tad apie jokią ūkinę veiklą, juo labiau tokią, negali būti nė kalbos. Mero žodžius parėmė Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas, prisiminęs, kaip kolegija kadais norėjusi praplėsti automobilių stovėjimo aikštelę, tačiau paveldosaugininkai net ir to neleido.

„Turėsite ieškoti kitos vietos šiai veiklai“, – konstatavo meras, pridurdamas, kad tą patį galėtų pasakyti ir apie sumanymus šiuose pastatuose spausti aliejų ar kepti duoną. „Tyrimams, mokymams – taip, bet tik ne gamybai ar perdirbimui“, – pabrėžė jis.

„Jūs visa tai turite. Reikia tik imti ir daryti“

Antrojo pretendento prisistatymas ir planuojamų veiklų aptarimas užtruko gerokai trumpiau. Klaipėdiškis Silverijus Puotkalis sakė esantis Klaipėdos miesto nevyriausybinių organizacijų Sveikatos tarybos narys, Vakarų stalo teniso akademijos įkūrėjas ir vadovas bei Lietuvos stalo teniso asociacijos viceprezidentas.

Jis pasakojo atidžiai išnagrinėjęs galimybes perimti administruoti buvusios kolegijos pastatus, aptaręs jas su sporto, sveikatingumo, verslo atstovais. „Vežiausi juos parodyti Rietavo ir visi sakė įžvelgiantys čia didelį potencialą. Jūs turite baseiną, stadioną, sporto areną, žirgyną, bendrabutį, puikų parką, muziejų. Visa tai galima apjungti sporto, sveikatinimo, vietos turizmo paslaugoms teikti. Turiu komandą, kuri išmano projektinę veiklą. Žinoma, be verslo pagalbos ir jūsų geranoriškumo šito nepadarytume“, – pabrėžė klaipėdiškis.

Paklaustas, dirba vienas ar turi bendraminčių, S. Puotkalis paminėjo, kad yra subūręs komandą, kurios pagrindinė veikla – sportas, tačiau dirbamas ir socialinis darbas su mokyklomis, neįgaliaisiais bei senjorais, jaunimas ir vyresnės kartos atstovai kreipiami sveikos gyvensenos, sporto linkme.

„Tu­ri­te daug įstaigų ir or­ga­ni­za­cijų, ku­rios jau vei­kia, ta­čiau mūsų spe­cia­lis­tai galėtų jas pa­mo­ky­ti pro­jek­tinės veik­los, įgy­ven­din­ti tuos pro­jek­tus. Mes tuo už­sii­mam jau ne vie­ne­rius ma­tus. Ma­to­me, kad šias pa­tal­pas įma­no­ma at­gai­vin­ti, reng­ti mo­ky­mus, įtrauk­ti tu­rizmą“, – var­di­no vy­ras, pasiūlęs steigti įstaigą „Veiklus Rietavas“.

S. Puotkalis atkreipė dėmesį į šiemet po karantino ypač išaugusį vietinio turizmo populiarumą. Esą tos savivaldybės, kurios buvo pasiruošusios, puikiai tuo pasinaudojo. Ir Rietavas turi ką pasiūlyti, tik reikia išgryninti jo galimybes.

„Pats daug dalyvauju sporto varžybose ir žinau, kokios problemos kyla, kai reikia gauti areną 2–3 dienoms. Didžiuosiuose miestuose sporto sales visada būna užėmęs krepšinis. Arba būna, kad yra laisva arena, tačiau šalia nėra jokio viešbučio ar bendrabučio apgyvendinimui, arba nėra jokios maitinimo įstaigos. O jūs visa tai turite. Tik reikia imti ir daryti, išnaudoti tai“, – apibendrino svečias.

ŽIC pozicija: arba viskas, arba nieko

Išklausę kandidatų pasisakymus Tarybos nariai abiejų klausė, ar jie įžvelgia galimybių tarpusavyje bendradarbiauti, sutilpti kartu po buvusios kolegijos stogu?

S. Puotkalis atsakė bendradarbiavimą matantis ne tik kaip galimybę, bet kaip prioritetą, nes esą savo idėjų be verslo pagalbos įgyvendinti negalės. Klaipėdiškis pabrėžė neturintis tikslo iškart savo žinion perimti visų siūlomų pastatų ir esantis pasiruošęs diskusijai apie bet kokias galimas bendradarbiavimo formas. O ŽIC atstovai, skirtingai nei jų oponentas, atsakė norintys iškart visų pastatų ir, kaip anksčiau minėta, galimybės naudotis visa kolegijos kadaise valdyta žeme.

„Galim tas idėjas sujungti ir kartu darbuotis, bet dirigentas turėtų būti ŽIC“, – pabrėžė G. Kniūkšta.

Bet netrukus tapo aišku, kad kalbos apie gražią draugystę tikriausiai liks tik kalbomis. Po balsavimo paskelbta, kad už tai, jog žadamai kurti įstaigai vadovautų ŽIC, pasisakė 6 Tarybos nariai, 5 susilaikė ir 5 buvo prieš. Tad šitai kandidatūrai nepritarta.

Už „Veiklus Rietavas“ lyderystę šiame procese balsavo 9 Tarybos nariai, 3 susilaikė, 4 buvo prieš. Tad S. Puotkaliui ir teks stoti prie žadamos steigti viešosios įstaigos vairo.

Tokia balsavimų baigtimi nepatenkintiems ŽIC atstovams palikus salę, meras ironizavo: „Netekome tiek milijonų investicijų. Ką padarysi...“ Tiesa, prieš tai šio centro komandai jis priminė, kad tokio Tarybos narių apsisprendimo nereikėtų traktuoti kaip atsisakymo priimti ŽIC į Rietavą: „Bet kokiu atveju galite ateiti ir plėtoti savo veiklą. Šiandien tik renkamės, kas viskam vadovaus. Bet jūs visada galėsite iškelti savo vėliavą ant šito stogo. Kviečiame ir laukiame.“