Tikina sutalpinsiantys visus vaikus

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
S. Ste­po­na­vi­čiutė sakė, jog lop­še­lis-dar­že­lis ra­do spren­dimą, kaip su­tal­pin­ti abi prie­š-mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes
„Žemaitis“ neseniai rašė apie rietaviškių tėvų nuogąstavimus, kad mieste veikiančiame lopšelyje-darželyje rudenį netilps visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, tad dalis jų turės keliauti į L. Ivinskio gimnaziją. Kad tai būtų geriausia išeitis norint į darželį priimti naujų lopšelinukų, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto metu pasisakė ir meras Antanas Černeckis. Tačiau praėjusią savaitę vykusiame Tarybos posėdyje, pačio mero nuostabai, lopšelio-darželio direktorė Stefa Steponavičiutė pranešė, kad darželis visgi sutalpins visus norinčiuosius.

Kalbą apie darželius Tarybos posėdžio metu pradėjo jos narys Povilas Batavičius. „Sprendimo projekte nurodoma, kad Rietavo lopšelyje-darželyje bus formuojama viena priešmokyklinio ugdymo grupė, 20 ugdytinių. Ar tai reiškia, kad jau yra galutinis sprendimas, jog bus viena grupė, o tie, kurie į ją netilps, turės pereiti į gimnaziją? Ir ar gimnazija pasiruošusi priimti papildomai priešmokyklinukų?“ – domėjosi Tarybos narys.

Meras patikino, jog dabartinis sprendimas, pasikalbėjus su tėvais, mokyklos ir lopšelio-darželio vadovybe, yra būtent toks.

„Dar tarsimės. Gali reikėti jį keisti. <...> Galutinis sprendimas bus birželį. Bet nemanau, kad fiziškai bus galima kažką padaryti. Darželio neišplėsim, mažų vaikų ir jų tėvų teisių irgi nesinori suvaržyti“, – atsakė meras, pridurdamas, kad gimnazija turi galimybę priimti ne vieną, kaip iki šiol, bet dvi priešmokyklinukų grupes.

Tačiau suteikus žodį lopšelio-darželio direktorei S. Steponavičiutei, ši ant stalo ištraukė savo kortą. Esą įstaiga yra nutarusi antrąją grupę priešmokyklinukų sudaryti mišrią – joje būtų ir ikimokyklinio, ir priešmokyklinio amžiaus vaikų.

„Švietimo ministerija leidžia. Specialistų turim gerų – jie sugebės dirbti ir pagal ikimokyklinio, ir pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Tad tų vaikų, kurie norės būti darželyje, niekur neišvarysim“, – rastą sprendimą pristatė darželio vadovė bei žadėjo jį netrukus rimčiau aptarti ir su vaikų tėvais.

Tokios kalbos akivaizdžiai nustebino A. Černeckį, panašu, apie įstaigos planus išgirdusį tik dabar. Jis kvotė direktorę, ar darželis tikrai yra apsisprendęs dėl mišrios grupės ir viską susiderinęs tiek su ministerija, tie su Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. Direktorė tikino, kad apie tokią išeitį jiems yra žinoma.

Kai kurie Tarybos nariai siūlė šį klausimą atidėti vėlesniam laikui, kai bus daugiau aiškumo, tačiau gimnazijos direktorė Alma Lengvenienė prašė nedelsti, mat jiems svarbu, kiek rugsėjį bus kitų klasių komplektų, ypač pirmokų. Sprendimą priimti netrukus prašė ir S. Steponavičiutė, mat bet kokiu atveju grupių komplektų skaičius, sudarius mišrią grupę, darželyje nesikeistų.

Tad Tarybos nariai balsavo už tai, kad Rietavo lopšelyje-darželyje būtų formuojama viena priešmokyklinukų grupė, o L. Ivinskio gimnazijoje – dvi. Sprendimą dar bus galima keisti atsižvelgiant į situaciją.

Tik A. Lengvenienė sakė galutinį sprendimą norėsianti žinoti kuo anksčiau, mat tuo atveju, jei į gimnaziją visgi ateitų dar viena priešmokyklinukų grupė, reikėtų ieškoti priešmokyklinio ugdymo pedagogo. O problemos dėl patalpų esą nebūtų.