Ugnies nepabūgę broliai apdovanoti už nepaprastą drąsą

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Į ap­do­va­no­jimų ce­re­mo­niją at­vy­ku­si gau­si Pa­lekų šei­ma įsiam­ži­no su Klaipė­dos prie­šgais­rinės gelbė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­ku M. Gar­be­niu (kairėje) ir me­ru A. Čer­nec­kiu
Didvyriai – šis žodis tarsi sukurtas broliams Bernardui ir Silvestrui Palekams, prieš kelias savaites, paskutinį birželio sekmadienį, iš liepsnų ištraukusiems vienuolikmetę sesę ir devynmetį broliuką. Išvydę namuose šėlstančias liepsnas bei tamsius tirštus dūmus, palūkalniškiai negalvojo apie save, o ryžtingai, vienas kitam padėdami, iš fakelu virstančių namų saugiai išnešė dar miegojusius mažuosius.
Šio žygdarbio aidas nuvilnijo per visą Lietuvą, o praėjusį ketvirtadienį laimingai pasibaigusia istorija bei „pasiutusia“ brolių drąsa pasidžiaugta ir Rietavo savivaldybėje, kur broliai pagerbti ir apdovanoti.

Palekai vieningi tiek skausmo, tiek džiaugsmo akimirką, tad ir į vyresnėlių apdovanojimo ceremoniją atvyko beveik visa didelė šeima – 10 Palekų: tėvai, broliai bei sesės, tarp kurių – ir išgelbėtieji Eugenija bei Erodas. Nors akimirka – džiugi, Palekai atrodė rimti, susikaupę. Galbūt jaudinosi dėl paties pagerbimo, o gal vėl tyliai apmąstė neseniai kilusį gaisrą ir tą gyvenimo trapumą – juk kiek trūko, ir mažųjų šiandien kartu jau nebūtų.

Netrukus prasidėjo ir pati ceremonija, kurios metu, klausantis jautrių sveikintojų žodžių, susirinkusieji graudinosi, ne vieno akys drėko.

Pasveikinti Rietavo krašto didvyrių atvažiavo Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Marius Garbenis. Palūkalniškiams ranką spaudė ir savivaldybės meras Antanas Černeckis bei Tverų seniūnas Antanas Zalepūgas.

„Reikia pasidžiaugti tokia gausia šeima. Labai smagu, kad šiandien kalbėti galim laimingais veidais, iš didelės bėdos išlipę. Tai – nelaimė, kuri galėjo virsti tragedija, tačiau drąsių vyrų dėka galime džiaugtis, kad vaikai yra sveiki ir laimingi. O visa kita yra atstatoma“, – kalbėjo A. Černeckis.

Meras gyrė, kad lemtingą akimirką broliai nepasimetė, kaip tokiais atvejais dažnai būna, o ryžtingai ir greitai nėrė į ugnį gelbėti sesės ir broliuko.

„Jūs turite, kuo didžiuotis. Turite vaikus, sūnus, kurie, sulaukę tokio amžiaus, jau tampa didvyriais. Tai – didelis žygdarbis. Mes, ugniagesiai gelbėtojai, dažnai važiuojame į gaisrus. Ypač skaudūs įvykiai būna, kai iš degančio ar jau sudegusio namo tenka išnešti vaikų kūnus... Norime pasidžiaugti, kad šis gaisras nebuvo toks“, – kalbėjo M. Garbenis ir kvietė Silvestrą bei Bernardą rimtai pagalvoti apie ugniagesio kelią.

Jis abiem broliams įteikė Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklus „Už nuopelnus gyventojų saugai“ bei vaiką iš gaisro gelbėjančio ugniagesio statulėlę, o kad tokių nelaimių ateity būtų išvengta – ir dūmų detektorių.

Dovanų Silvestras ir Bernardas sulaukė ir iš mero rankų. Savivaldybės vadovas jiems padovanojo po kuprinę, kurioje – kuponai įsigyti reikalingiausių prekių.

Tverų bendruomenės ir seniūnijos vardu narsiesiems broliams padėką įteikė ir seniūnas A. Zalepūgas. O Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jolita Alseikienė vaikinus pagerbė gėlių žiedais.

Priminsime, kad gaisras Palūkalnio kaime kilo birželio 28-osios rytą. Jis keturis Palekų vaikus užklupo dar miegančius, tuo tarpu kiti su tėvais buvo išvažiavę melžti karvių.

Pirmas pakirdo vyresnėlis Bernardas. Kad išsigelbėtų pats ir surastų name likusius sesę bei broliuką, jam teko išdaužti ne vieną langą, stiklo šukėmis susižeisti ranką bei koją. Į pagalbą broliui stojo ir nuo dūžio garsų pabudęs Silvestras. Padėdami vienas kitam, vaikinai mažuosius iš ugnies nasrų ištraukė išsigandusius, bet gyvus ir sveikus.

Gaisro metu namas sudegė visiškai, Palekai neteko ir jame buvusių daiktų, tad liko taip, kaip stovėję. Šiuo metu jie apsistojo Varnių seniūnijos Drobūkščių kaime, kur laisvame name priglaudė geri žmonės. Tačiau šeima yra pasiryžusi grįžti į gimtąjį Palūkalnį, kur planuoja pasistatyti kitą namą.

Šeimą 2 tūkst. eurų parėmė Rietavo savivaldybė. Abejingi nelieka ir žmonės – kas aukoja į banko sąskaitą, kas kitaip paremia.

„Visuomenė reagavo labai aktyviai, skambino seniūnijai, siūlė pagalbą. Atsirado ir norinčių padėti verslininkų. Visiems jiems davėme Palekų kontaktus, – sakė seniūnas A. Zalepūgas. – O dabar šeima projektuoja, tvarkosi ir, manau, namą pastatys.“