Veiklos imsis „Veiklus Rietavas“

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
S. Puot­ka­lis sakė, jog pir­miau­sia bus ima­ma­si darbų ba­sei­ne ir bend­ra­bu­ty­je
Užpraėjusį ketvirtadienį vykęs Rietavo savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo rankos paspaudimu, gėlių įteikimu ir gražių žodžių skyrimu jubiliejų šventusiam Tarybos nariui Albinui Bružinskui. Tačiau ne vien dėl to posėdis buvo šventiškas – vienbalsiai pritarta viešosios įstaigos „Veiklus Rietavas“, administruosiančios buvusios kolegijos pastatus, steigimui. Meras Antanas Černeckis Tarybos nariams dėkojo už, jo galva, gerą sprendimą. „Radom instrumentą ir bandysim, kad tas instrumentas grotų. Ir grotų neblogai“, – vaizdžiai lūkesčius dėl naujos įstaigos Rietave apibūdino meras.

Tikisi atsigavimo

Tokios viešosios įstaigos prireikė, kad Savivaldybė nuo savo pečių nusimestų didelę naštą, kuri jai teko savo nuosavybėn perėmus buvusios Žemaitijos kolegijos mokslo bazę. Juk kolegijos pastatus, baseiną, bendrabutį bei inžinerinius statinius reikia įveiklinti, prižiūrėti, kai ką ir atnaujinti, o tai jau – ne Savivaldybės jėgoms.

„Žemaitis“ neseniai rašė, jog dėl šio Savivaldybės valdomo turto susirungė Žemaitijos inovacijų centras, į kurį susibūrė mokslo žmonių komanda, bei klaipėdiškis sportininkas ir visuomenininkas Silverijus Puotkalis.

Tąkart Tarybai parenkant turto administratorių lakstė žiežirbos, tačiau galiausiai politikai visgi patikėjo S. Puotkaliu, pasiūliusiu steigti „Veiklų Rietavą“. Vakarų stalo teniso įkūrėjas ir vadovas, Lietuvos stalo teniso asociacijos viceprezidentas pasirinktas planuojamos steigti įstaigos dalininku ir vadovu.

Domėjosi giminystės ryšiais

Ketvirtadienį posėdžiavusiai Tarybai beliko pritarti minėtos įstaigos steigimui, kurios steigėjai – du: tai Rietavo savivaldybės administracija bei asociacija „Vakarų stalo teniso akademija“, atstovaujama S. Puotkalio.

Tikimasi, jog abiem pusėms pasirašius sutartį kurį laiką apmirę mokomojo korpuso, baseino, bendrabučio pastatai ims keltis naujam gyvenimui, bus pagerintos sąlygos besimokantiems, sportuojantiems, atvykstantiems žmonėms, į Rietavą bus pritraukta daugiau turistų, mat planuojama teikti kompleksines poilsio, sporto ir apgyvendinimo paslaugas.

Nors abejonių, kad tokia įstaiga Rietavui reikalinga, nebuvo, visgi klausimų dėl jos Tarybos nariai turėjo.

Alfredui Mockui rūpėjo, ar įstaigos laikinasis vadovas S. Puotkalis, į šias pareigas iki viešojo konkurso laikinai skiriamas bendru steigėjų sutarimu, niekaip nėra giminystės ryšiais susijęs su Tarybos nariais?

Į tribūną pakviestas klaipėdiškis patikino tokių ryšių neturįs, bent jau apie juos nežinąs, pasakojo kilęs iš Kretingos krašto.

Pradės nuo minimalios algos

Iš Vilijos Razmienės sulaukęs klausimo dėl vadovo atlyginimo ir jo dydžio, S. Puotkalis aiškino, jog tą nuspręs „Veiklaus Rietavo“ valdyba. Į ją ketvirtadienį nuo Savivaldybės deleguoti administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Aužbikavičius, jaunimo reikalų koordinatorius Egidijus Gricius bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas sportui Mantas Vaičekauskas.

Anot S. Puotkalio, pradžioje direktoriaus alga tikrai nebus didelė, greičiau minimali, mat nauja įstaiga iš pradžių sau galės leisti mokėti tik tokią.

Meras pastebėjo, kad įstaigai reikės ne tik vadovo, bet ir ūkvedžio, buhalterio, sekretoriaus, baseino administratoriaus, kitų darbuotojų. Klaipėdiškis atskleidė, jog su potencialiais darbuotojais jau kalbamasi. Esą daug kas aptarta, belieka sulaukti, kol įstaiga bus įregistruota, o jau tada bus galima imtis darbų.

Prisidės ir Savivaldybė

„Veiklaus Rietavo“, kurio buveinė bus L. Ivinskio g. 5, steigimo išlaidas padengs Savivaldybė. Ji skirs lėšų ir įstaigos veiklos pradžiai – 30 tūkst. eurų.

Kaip aiškino A. Černeckis, ši suma atriekiama tik šiems metams. Savivaldybė prie įstaigos veiklos prisidės ir toliau pagal savo išgales ir biudžetą. O įstaigai perduodamo valdyti nekilnojamojo turto vertė – 1 mln. 620 tūkst. eurų. Tokia suma įvertinti buvusios kolegijos pastatai.

Tuščiomis rankomis neateis ir „Vakarų stalo teniso akademija“. Jos įnašas – 10 tūkst. eurų. Asociacija ypač daug investuoti ruošiasi į baseiną – jis ir bendrabutis bus pradėti „judinti“ pirmieji.

Kviečia kurtis – vietos užteks visiems

Posėdžio metu Tarybos narys Alfredas Mockus siūlė, jog „Veiklus Rietavas“ imtų globoti ir L. Ivinskio gimnazijos sporto salę. Meras pritarė, kad toks siūlymas įžvalgus, kad ši sporto salė, kaip ir visas kitas Savivaldybės turtas, turi būti naudojama tikslingai. Esą čia išties galėtų vykti „prestižiniai renginiai“, ypač, kad ja naudotis yra norinčių. Tai prisidėtų prie šio didelio pastato išlaikymo.

Iškilo klausimų ir dėl kolegijai priklausiusių žemės ūkio paskirties žemių. Meras sakė, kad svarstoma pakeisti paskirtį, o iki tol galbūt išnuomoti žemdirbiams, kol jos prireiks Savivaldybei kitoms reikmėms.

Prisimintas ir Žemaitijos inovacijų centras. A. Mockus domėjosi, ar po to, kai audringo posėdžio metu jis nebuvo pasirinktas pastatų administratoriumi, centras parodė norą čia plėtoti savo veiklą? Meras sakė jokio kreipimosi negavęs, tačiau iš to rato žmonių girdėjęs, kad minčių jie turi.

Tarybai patvirtinus „Veiklaus Rietavo“ įstatus ir steigimo sutartį, meras įgaliotas ją pasirašyti. A. Černeckis pabrėžė, kad po buvusių kolegijos pastatų stogu „vietos užteks visiems“, čia panorusiems įsikurti.