Siūlė ieškoti naujų traukos objektų

Rūtos LAURINAITIENĖS nuotrauka
A. Mockus mano, kad Rietavui girtis vien Oginskių kultūros istorijos muziejumi ir Lopaičių piliakalniu nepakanka
Rietavo muziejus ir Lopaičių piliakalnis – du traukos centrai, atvykti į Rietavo savivaldybę viliojantys ne vieną artimą ar tolimą turistą. Tačiau paskutiniojo Rietavo savivaldybės tarybos posėdžio metu iškeltas klausimas, ar šių dviejų objektų pakanka, kad lankytojų susidomėjimas neišnyktų, kad čia pabūvoti norėtų dar daugiau svečių.

„Ar nemąstėte, kad regionui reikėtų naujo traukos objekto?“ – Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro (TVIC) direktorės Laimos Dockevičienės klausė Tarybos narys Alfredas Mockus.

L. Dockevičienė su tuo sutiko – naujų vietų turistams pritraukti išties reikia. Tačiau esą ir patys rietaviškiai apie čia esančias unikalias apylinkes, apie svarbias datas dar mažai žino.

„Rietavas turi didžiulį potencialą, bet pirmiausia mes patys jį turim pamatyti ir populiarinti“, – sakė direktorė.

Kaip rašoma TVIC praėjusių metų ataskaitoje, per 2019 metus Rietavo savivaldybėje apsilankė 53 947 turistai ir vienadieniai lankytojai. Savivaldybėje esančių apgyvendinimo įstaigų pernai suteiktų nakvynių skaičius – 2 026, iš jų užsieniečiams – 556.

Tarybos narys Jonas Eugenijus Bačinskas direktorei uždavė klausimą, kodėl tiek internete, tiek Rietave ir kitur esančiuose informaciniuose stenduose – vos keletas lankytinų objektų.

L. Dockevičienė priminė, kad apie tai buvo diskutuota ir anksčiau. Ir „Žemaitis“ jau ne kartą yra rašęs, jog apmaudi klaida, kai į informacinį stendą, pristatantį Rietavo savivaldybę, pakliuvo viso labo 5 objektai, įvyko dėl TVIC besikeičiančių darbuotojų nesusikalbėjimo.

Už turizmą atsakingas centro specialistas Vilius Viršilas posėdžio metu patikino, jog planuojamame interaktyviame informaciniame stende apie Rietavą ir jo apylinkes – dešimtis kartų daugiau traukos vietų, net per 80 turistinių objektų. Informacija apie juos viešinama ir ne vienoje internetinėje svetainėje, kaip antai veik.rietave.lt, pienokelias.lt bei socialiniuose tinkle.

Kitam Tarybos nariui Juozui Barsteigai parūpo, kas tiesiogiai atsakingas už turistams aktualios informacijos viešinimą, už informacines rodykles.

Meras Antanas Černeckis pabrėžė, jog Savivaldybės administracijoje tiesiogiai už tai atsakingo žmogaus nebėra – visos funkcijos perduotos TVIC, kuriam metams Savivaldybė skiria 35 tūkst. eurų. Esą jis ir turi rūpintis informacijos viešinimu visais kanalais.

O informacinės rodyklės – jau tarsi bendras rūpestis. Jas įrengti turėtų prašyti TVIC, piniginius klausimus spręsti prisieitų Savivaldybės taryba, o paskutinioji šioje grandinėje – seniūnija, kuri turėtų pasirūpinti, jog šios rodyklės norimoje vietoje atsirastų.