Sumaišė viešus ir privačius interesus

„Žemaičio“ nuotr.
Baigtas tyrimas dėl L. Ramanausko (centre) elgesio
Šią savaitę paviešinta Plungės rajono savivaldybės Etikos komisijos išvada dėl Tarybos nario liberalo Lino Ramanausko elgesio. Nustatyta, kad politikas sumaišė viešus ir privačius interesus.

Po to, kai rašėme

Priminsime, jog „Žemaitis“ balandžio mėnesį rašė apie kovą vykusį Vietos ūkio ir ekologijos komiteto posėdį. Jo metu svarstant, ar pritarti Savivaldybės dviejų butų remontui, komiteto narys L. Ramanauskas nenusišalino, aktyviai dalyvavo diskusijoje ir galiausiai kartu su kitais komiteto nariais pritarė, jog minėti butai būtų remontuojami, nepaisant to, kad veikiausiai pats ir atliks remonto darbus.

Daugiau kaip prieš metus – 2023 metų sausį – šis Tarybos narys su „Plungės būstu“ pasirašė rangos darbų sutartį dėl Savivaldybės ir socialinių būstų remonto, tad tikėtina, kad 26 tūkst. eurų, kuriuos Savivaldybės įmonė „Plungės būstas“ ketina išleisti minėtų butų remontui, bus pervesti būtent į L. Ramanausko sąskaitą.

Šis faktas įpareigojo Tarybos narį informuoti komiteto narius apie turimus komercinius santykius su „Plungės būstu“ ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo, tačiau tai nebuvo padaryta.

Paklaustas apie šį nutikimą politikas „Žemaičiui“ sakė esantis dar naujokas Taryboje ir gerai neišmanantis nusišalinimo tvarkos. Bet pridūrė nematantis čia jokio interesų konflikto. „Jei būtų mano balsas kažką lėmęs, gal ir būtų buvęs tas konfliktas, bet taip nebuvo, visi sutarėm vienbalsiai, kad remontas reikalingas. O ar Linis, ar Petris remontuos – jau nėra didelio skirtumo“, – kalbėjo L. Ramanauskas.

Reaguodama į „Žemaityje“ pasirodžiusią informaciją Etikos komisija netrukus pradėjo tyrimą dėl šio atvejo, apklausė raštu ir žodžiu patį L. Ramanauską, taip pat paprašė „Plungės būstą“ pateikti su juo 2023 m. pasirašytą sutartį, kuri tebėra galiojanti.

Liberalas komisijai raštu pateiktame paaiškinime nurodė, jog posėdžio metu pristačius klausimą dėl poreikio remontuoti Savivaldybės būstus nebuvo kalbama apie lėšų skyrimą, o tik apie pritarimą remontui, todėl jam net nekilo klausimas dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto.

Vis tik viską išnagrinėjusi komisija nusprendė kitaip. Jos išvadoje nurodoma, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas įpareigoja Tarybos narį sąžiningai ir tinkamai atlikti savo tarnybines pareigas, t. y. teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra; nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti. Tokiam asmeniui įstatymas draudžia dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu jos yra susijusios su jo privačiais interesais.

Remiantis tuo pripažinta, kad L. Ramanauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas. Apie šį sprendimą bus informuota Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, taip pat jis paskelbtas Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt.