„Tas laisvės nevertas, kas negina jos!“

Gintarės KARMONIENĖS nuotraukos
Iškilminga karių savanorių eisena
Taip skamba Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės šūkis, kurį praėjusį šeštadienį – gegužės 27-ąją – buvo galima išgirsti Plateliuose vykusioje 32-ųjų jos įkūrimo metinių šventėje – Rinktinės dienoje. Pasidairyti po ginkluotės ir technikos parodą, išbandyti jėgas kariškose estafetėse, pasigrožėti kinologų ir tarnybinių šunų pasirodymais bei paskanauti kariškos košės į prie ežero vykusį renginį suplūdo nemažas būrys smalsuolių.
Šventinė karių rikiuotė Šeirės stovyklavietėje

Žvilgsnis į pradžią

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-ioji rinktinė įkurta 1991-ųjų gegužės 22-ąją. Tiesa, tada ji vadinosi Klaipėdos savanorių rinktine, o nauju vardu buvo pakrikštyta1999-ųjų pradžioje.

Rinktinės, rengiančios karius savanorius, štabas dislokuotas Klaipėdoje šiaurinėje miesto dalyje. Kuopos dengia visą rinktinės teritoriją: Klaipėdoje yra štabo ir aprūpinimo bei 301-oji ir 309-oji pėstininkų kuopos, Gargžduose – 302-oji, Plungėje – 303-ioji, Skuode – 304-oji, Šilutėje – 305-oji, Kretingoje – 306-oji, Tauragėje – 307-oji ir Šilalėje – 308-oji.

Rinktinės formuojamos iš karių savanorių ir profesinės karo tarnybos karių, taip pat yra dirbančių civilių ir valstybės tarnautojų.

Išvysti visų kuopų uniformuotus atstovus buvo galima praėjusį šeštadienį Plateliuose, kur surengtas Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 32-ųjų įkūrimo metinių minėjimas ir ne kartą nuskambėjo rinktinės šūkis „Tas laisvės nevertas, kas negina jos!“. Ši vieta pasirinkta ne atsitiktinai – būtent Plateliuose prasidėjo beveik dešimtmetį trukęs partizaninis pasipriešinimas Žemaitijoje.

Prisiminta, jog 1944-ųjų vasarą, Raudonosios armijos frontui stumiant Vermachto dalinius iš mūsų šalies, Lietuvos laisvės armija (LLA) paskelbė karo padėtį. Visi LLA Vanagų organizacijos nariai, pajėgūs naudoti ginklą, ėmė burtis į rinktines, išsidėsčiusias miškuose.

Tų pačių metų rugpjūčio 15–25 dienomis Vanagų karinė stovykla veikė Plokštinės miškuose, Plateliuose, kur karinės patirties neturintys jaunuoliai buvo apmokomi partizaninės taktikos. Pasibaigus stovyklai, Vanagams įsakyta išsiskirstyti ir organizuoti partizaninį pasipriešinimą gimtosiose vietovėse.

nuotrauka
Gėlėmis papuoštas Plateliuose esantis paminklas, skirtas Vanagų stovyklos 60-ies metų sukakčiai
 

Apie tai ne sykį kalbėta per šeštadienį Plateliuose vykusią šventę, kuri prasidėjo šv. Mišiomis miestelio bažnyčioje. Po jų kariai savanoriai išsirikiavo į iškilmingą eiseną ir, skambant šventinei muzikai, kurią atliko Karinių jūrų pajėgų orkestras, patraukė per visą miestelį Šeirės stovyklavietės link. Čia laukė šventinė karių rikiuotė bei apdovanojimai.

nuotrauka
Karių apdovanojimų akimirka
 

Linkėjo būti nepatogiais priešui

Iškilmėse dalyvavo Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas pulkininkas Linas Kubilius, Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulkininkas leitenantas Linas Idzelis, buvęs Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės vadas dimisijos pulkininkas leitenantas Leonas Stonkus, dabartinis vadas pulkininkas leitenantas Ramūnas Jankauskas, padalinių vadai, Platelių seniūnijos vadovas Robertas Šimkus, Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanų ryšininkas Adomas Gedvilas, Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės kariai, jų artimieji, karių darbdaviai Deimantas Ivanauskas, Marius Adomaitis, Antanas Borumas, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras, vadovaujamas maestro Egidijaus Mikniaus, kiti svečiai.

Tylos minute pagerbus Platelių apylinkėse žuvusius laisvės kovotojus, pirmasis reikšminga sukaktimi pasidžiaugė pulkininkas leitenantas L. Kubilius.

„Tradiciškai reikia prisiminti tuos, kurie prieš 32-ejus metus stovėjo rikiuotėje valstybei svarbiu momentu. Manau, buvo padėtas tinkamas pamatas vystytis Lietuvos kariuomenei, galingoms savanorių pajėgoms. Todėl reikėtų pasidžiaugti senaisiais vadais, kurie ir dabar čia stovi, kurie atidavė savo širdį, vystant Lietuvos kariuomenę šalies saugumo labui. Šie metai – gan intensyvūs. Vyksta konfliktas visai netoli, mes turime labai svarbias užduotis – būti pasirengus karo užduotims ir tarptautinėms operacijoms. Kiekvieną dieną kariai vykdo kovinį rengimą. Ačiū jums už tarnybą ir dar kartą sveikinu šia gražia proga bei linkiu ir toliau likti nepatogiais savo priešui“, – kalbėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas.

Prie sveikinimų prisidėjo ir Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas R. Jankauskas, dėkojęs kariams savanoriams už tvirtą valią, ryžtą, profesionalumą, pasiaukojimą bei aukštą motyvaciją. Esą būtent pastaroji yra savanorių stiprybė. Jam antrino ir Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulkininkas leitenantas L. Idzelis, kuris pasidžiaugė, jog šis renginys vyksta būtent Plateliuose, ten, kur prasidėjo Lietuvos laisvės armijos kūrimas, partizaninis judėjimas.

Žemaičių apygardos 3-iąją rinktinę sukakties proga pasveikino ir karių atstovas iš Estijos bei Platelių seniūnas R. Šimkus, džiaugęsis, jog iš Platelių kilęs ne vienas laisvės kovotojas, jog plateliškių galima išvysti ir karių savanorių gretose. „Galime ramiai miegoti, jaustis saugūs, nes esate. Linkiu niekada nepritrūkti drąsos, ryžto, saugant ir ginant mūsų laisvę. Juk laisvė yra didžiausia mūsų visų vertybė“, – kalbėjo seniūnas.

Sveikinimo kalbas vainikavo Karinių jūrų pajėgų kapelionato kapeliono kmdr. mgr. Remigijaus Monstvilo palaiminimas bei svečių iš Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos muzikinis sveikinimas.

Po oficialiosios šventės dalies susirinkusieji buvo kviečiami susipažinti su karine ginkluote ir technika, išbandyti jėgas kariškose estafetėse, pasigrožėti kinologų ir tarnybinių šunų pasirodymais bei paskanauti kariškos košės ir arbatos.

nuotrauka
Kariška koše liko sužavėtas mažasis šventės dalyvis Domas