Tyrimas baigtas, išvados – nepalankios seniūnei

Jurgitos NAGLIENĖS nuotraukos
Šateikių seniūnija liko be vadovo, situaciją toliau aiškinsis teisėsauga
Visas Plungės rajonas, o ypač – Šateikių seniūnija, kone du mėnesius užgniaužę kvapą laukė, kuo baigsis Šateikių seniūnės Simonos Arytės-Lauciuvienės ir Plungės rajono savivaldybės administracijos konfliktas. Gegužės 10 dieną seniūnė administracijos direktoriaus Daliaus Pečiulio įsakymu buvo nušalinta nuo pareigų, priežastis – gautas buvusios seniūnijos darbuotojos skundas dėl darbe seniūnės taikomo psichologinio spaudimo. „Žemaičio“ žiniomis, tyrimas praėjusią savaitę buvo baigtas, jo išvados nepalankios S. Arytei-Lauciuvienei.

Atsisakė trauktis bendru sutarimu

Priminsime, kad gavus buvusios Šateikių seniūnijos darbuotojos žodinį pranešimą apie darbe patirtą psichologinį smurtą, gegužės 2-ą dieną buvo sudaryta komisija galimam tarnybiniam nusižengimui ištirti. Gegužės 10 dieną nuspręsta laikinai nušalinti seniūnę nuo pareigų, kad iš jos pusės nebūtų daromas poveikis tyrimo eigai.

nuotrauka
Šateikių seniūnijai laikinai vadovauja Platelių seniūnas Robertas Šimkus
 

Ši situacija sulaukė didelio atgarsio Šateikių seniūnijoje. Kitą savaitę po seniūnės nušalinimo septyni seniūnaičiai kreipėsi raštu į merą, administracijos direktorių ir Tarybą su prašymu nedelsiant stabdyti seniūnės nušalinimo nuo pareigų procedūras. Seniūnaičiai rašė S. Arytės-Lauciuvienės darbą vertinantys tik gerai, o kriterijai dėl jos nušalinimo, išsakyti mero Audriaus Klišonio, esą yra menkaverčiai, nekonkretūs ir „galimai manipuliatyvūs“.

Apie esamą situaciją „Žemaitis“ tąkart kalbėjosi ir su pačia seniūne S. Aryte-Lauciuviene, Šateikių seniūnijai vadovaujančia nuo 2022-ųjų. Ji patikino, kad jokio spaudimo darbuotojai iš jos pusės nebuvo, o istorija apie mobingą esą buvo sukurpta po to, kai jos kėdė galimai buvo pažadėta kitam asmeniui, labiau lojaliam Liberalų sąjūdžiui. Moteris nurodė jau anksčiau sulaukusi mero A. Klišonio raginimo trauktis, tačiau atsisakė paklusti.

Tyrimui įpusėjus Savivaldybėje surengtas susitikimas su Šateikių seniūnaičiais. Jame dalyvavusi tyrimą atliekančios komisijos pirmininkė, Savivaldybės teisininkė Donata Norvaišienė kalbėjo, kad lankantis seniūnijoje komisiją pasitikę gyventojai pabrėžė palankiai vertinantys seniūnę ir jos atliktus darbus, nors esą tyrimo esmė – visai ne ta. „Visi pripažįstam ir matom, kad seniūnija labai stipriai atsinaujino ir blizga. Bet čia mes kalbam konkrečiai apie darbinę atmosferą. Mačiau jūsų raštą, palaikantį seniūnę. Sveikintina, kad tarp jūsų susiklostė geri santykiai, bet jūs neturite darbinių santykių su seniūne, nesate jai pavaldūs“, – akcentavo D. Norvaišienė, duodama suprasti, kad seniūnijos kolektyve galimai susiklostė visai kitokia atmosfera.

Išvados

Kaip praėjusį penktadienį „Žemaitį“ informavo Savivaldybės administracijos direktorius Dalius Pečiulis, tyrimas dėl S. Arytės-Lauciuvienės baigtas birželio 20 dieną. Nustatyta, kad seniūnė padarė šiurkštų tarnybinį pažeidimą – taikė psichologinį smurtą prieš savo pavaldinius.

Esą kitą dieną seniūnei pateiktas siūlymas pereiti dirbti į kitas – Turto skyriaus vyriausiojo specialisto – pareigas, tačiau ji šio siūlymo atsisakė. Priimtas sprendimas birželio 27 dieną atleisti S. Arytę-Lauciuvienę iš seniūnės pareigų.

Paklaustas, kokiais įrodymais rėmėsi nusiskundimus dabar jau buvusios seniūnės atžvilgiu tyrusi komisija, direktorius atsakė, kad buvo apklausti buvę ir esami seniūnijos darbuotojai, kai kuriose apklausose esą dalyvavo ir tam reikalui kviestas psichologas, taip pat kalbėta su seniūnijai nepavaldžių įstaigų Šateikiuose atstovais. Tiek pastarieji, tiek darbuotojai, D. Pečiulio teigimu, įvardino buvus netinkamo, kartais įžeidžiančio seniūnės bendravimo. Šiuos kaltinimus esą įrodo ir komisijai pateikti du darbuotojų pokalbių su S. Aryte-Lauciuviene įrašai.

„Gali tikėti kaltinimais, gali netikėti, bet kai savo ausim išgirsti tuos įrašus... Perklausius juos asmeniškai man abejonių nebeliko“, – patikino D. Pečiulis.

Jis įvardino ir tai, kad Savivaldybė dėl šios situacijos gavo užklausimus iš Valstybinės darbo inspekcijos bei prokuratūros. Pastaroji informavo, jog pradėtame ikiteisminiame tyrime S. Arytei-Lauciuvienei yra suteiktas pranešėjo statusas. „Konsultavomės su prokuratūra, ar šis statusas neužkerta kelio nutraukti darbo santykius su asmeniu. Mums buvo išaiškinta, kad jeigu tam turime realų teisinį pagrindą ir jei galėsime savo motyvus pagrįsti teisme, atleidimas yra galimas“, – paaiškino direktorius.

O kad ginčas anksčiau ar vėliau persikels į teismo salę, abejonių nėra. Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmai jau anksčiau yra gavę S. Arytės-Lauciuvienės kreipimąsi, kuriuo prašoma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą laikinai nušalinti ją nuo pareigų pripažinti neteisėtu. Dabar jau buvusi seniūnė sako skųsianti ir įsakymą atleisti ją iš pareigų.

S. Arytės-Lauciuvienės komentaras:

nuotrauka„Kai nesutikau su mero pasiūlymu išeiti savo noru iš darbo, žinojau, kuo tai baigsis, – atleidimu per tarnybinę nuobaudą. Todėl visa tai, kas vyko po to, manęs nenustebino. Informaciją apie tai, kas manęs laukia ateityje, buvau pateikusi ir teisėsaugai. Ši dar iki mano nušalinimo iš pareigų – po mero spaudimo pasitraukti iš darbo, žinojo, kad galimai neteisėtų veiksmų prieš mane imsis administracijos vadovai. Būtent taip ir nutiko.

Birželio 21 d. man buvo pateikta išvada, neva padariau tarnybinį nusižengimą – taikiau psichologinį smurtą darbuotojų atžvilgiu. Išvadą galiu pavadinti tikru padrikų minčių kratiniu – aiškiai matyti, kad ją rašęs asmuo ar asmenys arba nesuprato, ką rašo, bet stengėsi prirašyti daug, arba buvo verčiami surašyti bet kokią rašliavą, kad tik ji duotų pretekstą mane atleisti iš darbo. Išvada tokia suvelta, tokia teisiškai neargumentuota, kad man kyla tik viena mintis – ji taip surašyta tyčia.

Pirma, nuo pareigų esu nušalinta gegužės mėnesį, tačiau komisija išvadoje, kuri pasirašyta birželio 20 d., konstatuojama, kad psichologinis smurtas, buvo IR TEBĖRA taikomas vienai darbuotojai. Nežinia, kaip nedirbdama seniūnijoje galėjau tą smurtą taikyti, bet komisija mano, kad galėjau. Šypseną kelia ir daugybė kitų komisijos išvados detalių.

Tarnybinė nuobauda pagal teisės aktus gali būti skirta tik už veiksmus, padarytus ne seniau kaip prieš šešis mėnesius, bet daug savaičių mano veiklą tyrusi komisija nustatė dvi konkrečias datas, kada įvykdžiau pažeidimus,: 2023 m. kovo 21 d. stipriai trenkiau kabineto durimis ir 2023 m. gruodžio 27 d. minėtai darbuotojai nepasiūliau vykti kartu į Donato Montvydo koncertą.

Niekada neneigsiu to, kad dalis seniūnijoje dirbusių/dirbančių žmonių draugauja su tinginiu ir ši draugystė yra labai stipri. Galbūt mano kalboje su darbuotojais būta buitinės išraiškos, tačiau Žemaitijoje to netrūksta niekur. Neneigiu, kad mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikomų seniūnijos darbuotojų prašiau dirbti. Natūralu, kad tai iššaukė pasipriešinimą – daug laiko buvau stebima ir skundžiama.

Komisija bandė aprašyti ir kitus tariamus mano nusižengimus, kurie paremti apkalbomis – kad esu nemandagi, verčiu darbuotojus dirbti sakydama, kad jie negulės ant sofkutės, baru už tai, kad darbuotojas nerodo iniciatyvos darbe, pravardžiavau vicemerą ir pan.

Nušalinę mane nuo darbo, liberalai ėjo visur kalbėdami, kad nebendradarbiauju, neteikiu informacijos dėl kelių tvarkymo ir pan. Atsakiau į visus raštus, atvykau kviečiama, na, o kad po nušalinimo nevykdžiau seniūnės funkcijų – to daryti teisiškai negalėjau.

Nežinau, kas konsultuoja administracijos direktorių teisiniais klausimais, bet atrodo, kad tyčia siekia jam pakenkti.D. Pečiulis rašte nurodo, kad man skiriama tarnybinė nuobauda – atleidimas iš valstybės tarnautojo pareigų už psichologinio smurto taikymą darbe, ir tame pačiame rašte nurodo, kad iš valstybės tarnautojo pareigų manęs neatleis, jei sutiksiu iš seniūnijos persikelti dirbti į kitą administracijos padalinį – Turto skyrių. Jokios logikos, jokios teisinės sąmonės... Į šį pasiūlymą atsakiau sarkazmu – pasiūliau man išmokėti 12-os mėnesių atlyginimą.

Nors prieš kelis mėnesius D. Pečiulis, kaip mano tiesioginis vadovas, įvertino mano darbą, įskaitant ir mano komunikacinius gebėjimus, aukščiausiais balais, atleido mane už tariamą negebėjimą dirbti su žmonėmis, už tai, kad nesivežiau su valdančioje koalicijoje esančia partija siejamos Šateikių seniūnijos darbuotojos į Montvydo koncertą.

Visi šie prieštaravimai patvirtina, kokia betvarkė tvyro Savivaldybėje, kokių nekompetentingų žmonių ten dirba kaip yra įsivyravęs galios demonstravimas gyvenant iš mokesčių mokėtojų pinigų.

Šioje istorijoje sulaukiau milžiniško gyventojų, kunigų ir netgi teisėsaugos palaikymo. Noriu iš visos širdies visiems už tai padėkoti. Aš praradau tik darbą, o atradau kur kas daugiau. Šioje istorijoje žmonės taip pat pamatė, kokią valdžią išsirinko ir kaip neteisėtai veikia tie, kurių vienintelis pragyvenimo šaltinis yra mokesčių mokėtojų pinigai.

Pasitikiu teisėsauga. Pasitikiu prokuratūra, kuri dar iki mano nušalinimo nuo pareigų man suteikė pranešėjo statusą. Dar iki mano nušalinimo buvau supažindinta, kad prokuratūra įžvelgia galimų teisės aktų pažeidimų. Tad manau ir tikiu, kad visa ši istorija yra tik pradžia to, kas nutiks ateityje.