Fotografijos kviečia kitokiai pažinčiai su LDK pilimis

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­kos
Fo­to­me­ni­ninką V. Ka­ra­ciejų (de­šinė­je) pri­statė mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas
Minint Valstybės dieną, liepos 6-ąją, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje atidaryta fotomenininko Vytauto Karaciejaus paroda „LDK buvimo ženklai“. Klaipėdiškio fotografijose – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys Vakarų Baltarusijoje. Apžiūrėti vieną fotografiją užtrunki, mat kiekviena jų – daugiasluoksnė, kviečianti stabtelėti ilgėliau ir pažvelgti įdėmiau. „Tie kadrai vienas ant kito – tarsi sugulę amžiai“, – parodos eksponatus apibūdino vienas lankytojų.

Iš tiesų tik metus pirmą žvilgsnį į ekspozicijų salę susidaro įspūdis, kad joje – vien LDK pilys: Sapiegų pilies griuvėsiai, Krėvos pilies liekanos, Myro pilis, Vytauto Didžiojo pilis Naugarduke bei daugelis kitų. O įsižiūrėjus pamatai, kad pro fotografijos sluoksnius braunasi ir savo istorijas pasakojantys žmonės, erdvės, net laikai, kad sluoksnis po sluoksnio lipdoma dar viena ar net keletas paslaptingų istorijų.

Pats parodą pristatęs autorius pasakojo, kad šiose fotografijose minčiai atskleisti pasitelkta ne viena technika.

„Viskas čia labai susipynę. Naudotas ir negatyvas, ir pozityvas, ir juoda balta, ir spalvota... Perteikta per emociją, per potyrį. <...> O Baltarusija – taigi LDK. Norėtųsi, kad būtume ne tik kaimynai, bet tarsi broliai.“

Svečią pristatęs muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas džiaugėsi, jog šios istorija dvelkiančios parodos atidarymas sutapo su valstybine švente ir tuo, kad istorijos klodai fotografijose – neįkyrūs, ne per daug deformuoti, kad vienas po kito atsiveriantys ir antrinis, ir tretinis planai puikiai dera.

LDK istoriją primenančių ir savaip autoriaus improvizuotų fotografijų paroda pasidžiaugė ir Rietavo parapijos klebonas Antanas Gutkauskas, visus pasveikinęs Valstybės dienos proga.

„Istorija mums reikalinga, kad nesusmuktume į liūną. Džiugu, kad mūsų krašte yra žmonių, neabejingų istorijai. O muziejuje – tos istorijos pamatai“, – sakė A. Gutkauskas.

Fotomenininkui ranką spaudė ir neseniai pats šiame muziejuje savo parodą „Rojaus sodai“ pristatęs tapytojas Jonas Vosylius.

V. Karaciejus pabrėžė, kad pats jis nėra istorikas, todėl jam labai įdomi istorikų nuomonė. Žinoma, įdomu ir tai, kaip nuotraukose užfiksuotus vaizdus supras kiekvienas lankytojas.

„Kažkur toli, už spalvų ir formų siautulio, žinau esant istoriją, buvusį gyvenimą. Tikiuosi, kad kiekvienam čia kils savos asociacijos. Juk mūsų būtis – lekiantis laikas, kurio sustabdyti negalim...“ – apie savo parodą ją lydinčio pristatymo tekste rašo V. Karaciejus.

Lietuvos atkūrimo šimtmečiui skirtą parodą, apkeliavusią jau ne vieną miestą, Oginskių kultūros istorijos muziejuje galite aplankyti iki rugsėjo 20 dienos.

Pa­ro­dos lan­ky­to­jai pa­sa­ko­ji­mo apie pa­rodą klausė­si su­si­domėję