Plungiškiai apdovanoti už nuopelnus Žemaitijai

Nuot­rau­kos ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dybės feis­bu­ko pa­sky­ros
Už nuo­pel­nus Že­mai­ti­jai ap­do­va­no­tos A. Kup­re­lytė (kairė­je) ir J. Skur­daus­kienė
Užpraėjusį pirmadienį Telšiuose, Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, surengta konferencija „Žemaičių kalba ir istorija“. Renginio, kuris tapo 2020-ųjų Žemaičių kongreso pradžia, pagrindinis siekis – stiprinti žemaičių istorinį bei etnokultūrinį identitetą, ugdyti kalbos etninio savitumo pažinimą. Gražiu šios konferencijos akcentu tapo apdovanojimo ženklų „Už nuopelnus Žemaitijai“ įteikimo ceremonija, kurioje tarp svarbiausiųjų – ir plungiškių ketvertas.

Įvertinti keturi mūsų kraštiečiai

Per iškilmingą ceremoniją, vainikavusią bemaž visą dieną trukusią konferenciją, iš viso išdalinta daugiau nei dvi dešimtys atminimo ženklų. Juos įteikė Seimo narė bei Laikinosios Žemaičių grupės pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė ir Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.

Šis apdovanojimas skiriamas už reikšmingus, išliekamąją vertę turinčius, įsimintinus darbus Žemaitijai, už nuopelnus ir pasiekimus įvairiose veiklose, stiprinančiose Žemaitijos tapatybę, istorinę atmintį ir kalbą.

Rugsėjo 21-ąją kartu su kitais nusipelniusiais žemaičiais pagerbti ir keturi Plungės krašto žmonės: žemaitukų veislės arklių augintojas bei Žemaitukų arklių augintojų asociacijos narys Vidmantas Gendvilas, Žemaitijos nacionalinio parko muziejaus kūrėja, etnografė Aldona Kuprelytė, žurnalistas, rašytojas bei kraštotyrininkas Eugenijui Bunkai ir Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja, muziejininkė, istorikė, visuomenininkė, humanitarinių mokslų daktarė Jolanta Skurdauskienė.

Šie metai – ypatingi

Pastariems dviems kraštiečiams šie metai – išties ypatingi. Jų darbai, veikla sulaukia ne tik visuomenės dėmesio, bet ir įvertinimo. Antai metų pradžioje E. Bunka paskelbtas Metų tolerancijos žmogumi. Šio titulo jis nusipelnė įvertinus jo ilgametį vadovavimą Jakovo Bunkos fondui, pilietines, edukacines iniciatyvas, pastangas gaivinant Plungės, Žemaitijos ir visos Lietuvos žydiškąją atmintį ne tik savo regione, bet ir visame pasaulyje.

O J. Skurdauskienei, pavasarį, suteiktas Metų muziejininkės vardas. Plungiškė įvertinta už Lietuvos muziejininkystės plėtrą, materialinių, dvasinių ir gamtos vertybių eksponavimą bei populiarinimą.

Duoklė Žemaitijai

Kaip jau minėta, prieš įteikiant apdovanojimus Kunigų seminarijos salėje Telšiuose vyko konferencija, per kurią atiduoda duoklė Žemaitijai.

Renginio metu daug įdomių dalykų buvo galima išgirsti iš plungiškiams gerai pažįstamo architekto, profesoriaus Algirdo Žebrausko, skaičiusio pranešimą „Žemaitija – Europos istorinė žemė“.

Daug dalykų apie mūsų, žemaičių, kalbą susirinkusieji išgirdo išklausę profesoriaus Juozo Pabrėžos pranešimą „Žemaičių kalba – garbinga praeitis ir gyva dabartis“.

Dar du pranešimus konferencijos dalyviams pristatė pranešėjai iš Lenkijos bei Latvijos.

Prieš tai visus pasveikino Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, Telšių rajono savivaldybės meras K. Gusarovas, Seimo narė R. Šalaševičiūtė, Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis bei Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys.