Ar mes islandai?

Taip jau atsitiko, kad prieš penkiasdešimt metų aš kartu su daugiau kaip 150 absolventų baigiau tuomečio Vilniaus universiteto Matematikos ir mechanikos fakultetą. Sutapimas, jog kaip tik tuo laiku dabartinis universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Alumnų klubas surengė Alumnų susitikimą. Daug malonių akimirkų ir prisiminimų, bet aš tik apie vieną...

Susitikimo metu buvusiems studentams paskaitą apie JAV rinkimų sistemą, būsimus JAV prezidento rinkimus ir dar daug ką skaitė Arūnas Pemkus, dirbęs Amerikos prezidento Džordžo Bušo vyresniojo administracijoje bei mūsiškio prezidento Valdo Adamkaus rinkimų kompanijoje.

Atsakinėjant į auditorijos klausimus, kurių buvo visokiausių – nuo naivių iki provokuojančių, A.Pemkui teko paaiškinti ir tai, kodėl Lietuvos valdžia užėmė tokią poziciją Taivano, o tuo pačiu ir Kinijos atžvilgiu. Juk tai sukėlė iki pat šiandien nerimstančių diskusijų. Va, čia aš išgirdau žinių, kurių nebuvau girdėjęs. Dalinuosi.

Po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo kovo vienuoliktąją visi, kas galėjo ir turėjo, ėmė ieškoti landų, kaip pasiekti, kad ta nepriklausomybė būtų pripažinta. Suprantama, kad labiausiai laukta pasaulio galingųjų pozicijos. Tuo rūpinosi ir Kazimiera Prunskienė vizito JAV metu, kai susitiko su Džordžu Bušu vyresniuoju.

Lektorius papasakojo, esą JAV prezidento jo patarėjai primygtinai klausė, ar Amerika pripažins Lietuvos nepriklausomybę? Tada Džordžas Bušas mestelėjo, neva tegul tai padaro kokia kita NATO aljansui priklausanti valstybė. Šiandien mums visiems žinoma, kad ja tapo Islandija, kuriai už tai esame dėkingi. Vėliau prasidėjo ir kitų valstybių pripažinimo lietus...

Tad atsakydamas į klausimą apie Taivaną ir Kiniją, lektorius pasirėmė kita garsia fraze: kas galėtų paneigti, kad taip nebuvo ir su mūsų politikais. Todėl ir išvada būtų paprasta – kartais yra ne taip, kaip daugumai atrodo.

Jei šitaip tikrai buvo, tenka susimąstyti, kur čia šalies politinis savarankiškumas, o kur kokios nors pasaulio galybės bandymai patikrinti raudonas linijas ir jas pastūmėti norima linkme... Visados to pravartu ieškoti ir kitose gyvenimo situacijose, ir ne tik politikoje.