Kas dieną vis naujiena

Kažin kodėl mūsų politinių naujienų ciklas yra stipriai sutrumpėjęs – kartais savaitės, o kartais ir paros trukmėje. Lyg tai būtų Europos futbolo čempionato rungtynės: vieni laimi, kiti pralaimi, čia tikėta, čia netikėta, o čia – visiška sensacija.

Štai visiškai neseniai atsistatydino bene geriausia socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Vartėsi, vartėsi, bet atsistatydino. Nieko netikėto, kad šiandien jau deklaravo savo kelionę kaip dovaną ir mokesčius susimokėjo. Neaišku tik, kodėl visa tai – kaip tik dabar. Tik naivuoliai tiki, jog specialiosios tarnybos apie tai nežinojo. Žinojo ir turėjo Prezidentą bei pačią ministrę įspėti. Kaip ir dauguma burnojančių prieš Lietuvą yra įspėjami, tik apie tai nesigiria.

Matyt, laikas pasirinktas toks, kurį galima laikyti finišo tiesiąja lenktynėse tarp prezidentūros ir konservatorių partijos. Tikiu, kad starto šūvis buvo duotas pačio svarbiausio prezidentūros starterio. Va, tik niekas ten nepagalvojo, kad su tais, su kuriais bendravo ministrė, pažintis yra mezgęs ir prezidentūros šefas. Viskas surišta, viskas dėsninga.

Nemažai Seimo politikų ima nerimauti dėl to, kad Vyriausybė niekaip nesiūlo kandidato į Europos komisarus. Latvija, Estija tai padarė, o Lietuva kažkodėl delsia. Vyriausybė nesiryžta siūlyti Gabrieliaus Landsbergio, nes šis nesiryžta pasakyti, kad norėtų. Gal nesiryžta ir todėl, kad nėra Vyriausybė įsitikinusi, kad pati Seimo dauguma pritars tai kandidatūrai, ką jau kalbėti apie opoziciją.

Užtat Prezidentas ryžtingas, ypač jei kur nors nuvykęs gauna progą pakalbėti. Jis nei apie Gabrielių, nei apie kokį kitą kandidatą nekalba, tik aiškiai duoda suprasti, kad jo niekas neapeis, niekas nepastums. Ir iš tikro – tiek metų neapėjo, nepastūmė, tai kur tos jėgos tam padaryti?

Blogai, kad Prezidentas pačioje Lietuvoje apie tai su niekuo nekalba, neskatina ir neorganizuoja. Matyt, lengviau užsieniuos angliškai mintis reikšti. Tada ir supranti, kaip sunku bus šios kalbos nemokančiam, tačiau į Briuselį siunčiamam Petrui Gražuliui.

Kaip visados, stebina Laisvės partija. Užsibrėžė apmokestinti savivaldą nors tu ką – kitaip pritarimo gynybiniam fondui nebus. Štai ir laisvė...