Garbės piliečių sąrašas praturtėjo dviem asmenybėmis

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Garbės pi­lie­čio re­ga­li­jo­mis pir­ma­dienį pa­si­puošė mo­ky­to­jai Vik­to­ras Vait­kus (kairė­je) ir An­ta­nas Pa­go­jus
Pirmadienį Prezidentūroje vykusios apdovanojimų ceremonijos metu šalies vadovas įteikė valstybinius apdovanojimus Lietuvai nusipelniusiems žmonėms. Minint Valstybės dieną ir plungiškiai nusprendė pagerbti savo darbais ryškius kraštiečius. Mykolo Oginskio rūmuose pirmadienį surengto iškilmingo Savivaldybės tarybos posėdžio metu jiems įteiktos premijos.
Per iškilmes taip pat paskelbta, kam šiemet paskirti Plungės garbės piliečių titulai. Nuo šiol garbės piliečių sąraše – jau 27-ių Plungei nusipelniusių asmenų pavardės. Dar pavasarį Taryba nusprendė tituluoti Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoją, trenerį Viktorą Vaitkų bei ilgametį Senamiesčio mokyklos muzikos pedagogą ir chorvedį Antaną Pagojų.

„Aš labai myliu savo miestą“

„Šiandien man ir mano šeimai – didžiulė šventė. Labai džiaugiuosi man suteiktu vardu. Visada buvau ištikimas sporto bendruomenei, vasarą žaisdamas futbolą, o žiemą – ledo ritulį“, – atsiėmęs garbės piliečio regalijas kalbėjo V. Vaitkus. Prisiminęs ryškiausius savo darbus, nuveiktus talkinant bendraminčiams, mokytojas prabilo apie meilę gimtajai Plungei ir jos gyventojams.

„Myliu čia gyvenančius žmones ir džiaugiuosi, kad mano gimtasis miestas gražėja“, – susijaudinęs kalbėjo naujasis garbės pilietis. Jam šis vardas suteiktas už ilgametę įvairiapusę sportinę-pedagoginę veiklą ugdant jaunuosius sportininkus, už šalies garsinimą parengus aukšto lygmens žaidėjus, už atsidavimą ir energiją telkiant bendruomenę sporto ir sveikatingumo tikslams, už patriotiškumo skiepijimą jaunajai kartai.

Plačiau gerbiamą mokytoją susirinkusiesiems pristatė „Ryto“ mokyklos direktorius Stanislovas Ivanauskas. Pasak jo, V. Vaitkus – grynakraujis plungiškis. Plungėje gimęs ir augęs. Gimtąjį miestą buvo palikęs tik studijų metais, tačiau baigęs Kauno kūno kultūros institutą vėl sugrįžo ten, kur mieliausia.

S. Ivanauskas sakė besidžiaugiantis, kad V. Vaitkaus paskutinė darbovietė – jo vadovaujama mokykla, kur jis mylimas ir gerbiamas ne tik kolektyvo, bet ir mokinių.

„Šis mokytojas – profesionalus sportininkas, galintis pasigirti garbingais pasiekimais ledo ritulyje – bene triskart yra tapęs respublikos čempionu. Daug nuveikta ir žaidžiant futbolą“, – kalbėjo direktorius. Jis prisiminė ir tai, kiek daug V. Vaitkus atidavė ugdydamas jaunuosius sportininkus, kurių dalis žaidžia užsienyje, taip garsindami Plungę, o kartu ir visą Lietuvą.

Prisiminti ir mokytojo per gyvenimą sukaupti apdovanojimai, tarp kurių – olimpinio komiteto aukso medalis už sportinius pasiekimus bei Sausio 13-osios medalis. „Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų kolektyve yra toks žmogus – nuoširdus, pasišventęs savo darbui, atsidavęs kitiems, sugebantis bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis, ypač vaikais. Tai – žmogus, turintis didelę širdį, kurioje telpa ir sportas, ir kultūra, ir švietimas, ir patriotizmas“, – baigdamas pridūrė S. Ivanauskas.

„Vienas nebūčiau nieko nuveikęs“

Taip sakė mokytojas A. Pagojus, kuriam Liepos šeštąją taip pat įteiktos garbės piliečio regalijos. Sakydamas kalbą jis paminėjo nuveiktus darbus, pasiekimus. Prisiminė ir pirmuosius savo, kaip mokytojo bei chorvedžio, žingsnius.

Nuveikta išties daug, bet, anot A. Pagojaus, be komandos pasiekimų šis jo bagažas būtų kur kas kuklesnis.

Garbės piliečio vardas šiam plungiškiui suteiktas už ilgametę profesionalią pedagoginę veiklą ugdant jaunuosius chorinio dainavimo talentus ir puoselėtojus, už nuopelnus krašto kultūrai, suteiktas galimybes išlaisvinti jauno žmogaus kūrybines galias, ugdyti jo gėrio supratimą, darbštumą ir bendruomeniškumą.

A. Pagojų plungiškiai pažįsta ne tik kaip muzikos ir dainavimo mokytoją, bet ir kaip vaikų bei vyresniųjų klasių moksleivių chorų, vokalinių ir instrumentinių ansamblių vadovą. Jis yra surengęs daugybę koncertų, dalyvavęs Plungės rajono dainų šventėse ir festivaliuose, respublikinėse ir Klaipėdos krašto dainų šventėse bei kituose kultūros renginiuose. A. Pagojaus veikla yra aprašyta Boleslovo Zubricko knygoje „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“.

Gražiai apie kolegą atsiliepė ir Senamiesčio mokyklos vadovai – direktorius Paulius Zakalskis bei jo pavaduotoja Rasa Stonkienė. Anot jų, nuo 1975-ųjų tuometinėje Plungės 4-ojoje vidurinėje mokykloje po studijų Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, kur įgijo muzikos ir dainavimo mokytojo specialybę, pradėjęs dirbti A. Pagojus paliko gilų pėdsaką mokyklos istorijoje.

Tai – mokytojas, kuris visada dirbo atsakingai ir su dideliu atsidavimu. Ne veltui jo rūpesčiu surengta daugybė koncertų, su mokiniais dalyvauta dainų šventėse ir festivaliuose bei kituose kultūros renginiuose. Ypač daug meninių laimėjimų pasiekta su vyresniųjų klasių moksleivių mišriuoju choru. Kad mokytojo darbai vertinami, byloja gausybė jam skirtų apdovanojimų ir padėkos raštų.

O pats A. Pagojus tikino, kad jam didžiulė garbė būti garbės piliečių sąraše tarp tokių grandų kaip dirigentai Stasys ir Juozas Domarkai, saksofono virtuozas Petras Vyšniauskas ar kompozitorius Andrius Kulikauskas.

Naujuosius garbės piliečius sveikino iškilmėse dalyvavę Seimo nariai, Savivaldybės atstovai bei bene labiausiai jų įvertinimu besidžiaugiantys artimieji.