„Keliaujantys muzikai“ užsuko ir į Rietavą

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­kos
Pia­ni­nu skam­bi­na So­na­ta ir Ro­kas Zu­bo­vai
Praėjusios savaitės ketvirtadienio vakarą į Rietavo kultūros centrą atkeliavo tarptautinė paroda „Keliaujantys muzikai“. Joje, kaip jau sako pats pavadinimas, pristatomi XIX a. pabaigoje po Europą keliavusių muzikų Klaros Šuman, Edvardo Grygo ir mūsiškio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kelionių vargai, džiaugsmai bei kasdienybė.

Kadangi paroda skirta muzikams, ir ją atidarant skambėjo muzika. Prie pianino sėdo ir įspūdingas akimirkas klausytojams dovanojo pianistai Sonata ir Rokas Zubovai. Jie muzikinę kultūrinę programą „Štai, Čiurlionis!“ parengė kartu su aktoriumi Ridu Jasiulioniu, kurio talentu taip pat galėjo pasidžiaugti parodos lankytojai.

Jos pristatymo metu pasisakęs Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas kvietė ir pagerbti bei prisiminti ką tik Amžinybėn iškeliavusį ilgametį M. K. Čiurlionio muziejaus direktorių Osvaldą Daugelį.

Šiai tarptautinei parodai, rengiamai Lietuvos, Vokietijos ir Norvegijoe vėl atgyja.

Rietavo kultūros centre „Keliaujančius muzikus“ galima aplankyti iki Žolinių, rugpjūčio 15-osios. Vėliau paroda bus išvežta į Klaipėdą, kur ją pamatyti pakvies ateiti į geležinkelio stotį.

Kal­ba Ogins­kių kultū­ros is­to­ri­jos muziejaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas