Kultūros ir meno premijos – dviem kraštiečiams

Jurgitos NAGLIENĖS nuotraukos
Premijomis pagerbti I. Bakanauskienė ir A. Vaškys
Šventinis praėjusio šeštadienio rytas tradiciškai prasidėjo iškilmingu Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdžiu. Jo metu pasveikintos į Miesto šventę atvykusios užsienio miestų partnerių delegacijos, kartu pasidžiaugta ir savais – kultūros ir meno premijomis apdovanoti du iškilūs mūsų kraštiečiai: pedagogė Irena Bakanauskienė bei medžio meistras Antanas Vaškys.

Kaip jau įprasta, iškilmingas Tarybos posėdis Tarybos narius ir užsienio delegacijų atstovus, Plungės garbės piliečius sukvietė į Mykolo Oginskio rūmus. Čia nuskambėjus Mykolo Kleopo Oginskio polonezui, susirinkusiuosius pasveikino meras Audrius Klišonis. Jis pirmiausia apžvelgė mūsų miestui bei rajonui svarbius įvykius, nutikusius per pastaruosius metus. Pasidžiaugta pradėta statyti universalia sporto sale ir irklavimo baze, jau metus veikiančiu baseinu, kitais pasiekimais.

Neilgtrukus pereita prie pirmojo tą dieną klausimo – atnaujintos bendradarbiavimo sutarties su Bjerkreimo komuna (Norvegija) pasirašymo.

Bet prieš pereinant prie šio iškilmingo momento, meras pirmiausia pasveikino visas į Plungės miesto šventę atvykusias užsienio delegacijas, į kiekvieną kreipdamasis jų gimtąja kalba. Sveikinimo žodžiai tarti Mendeno (Vokietija), Tukumo (Latvija), Kvarelio (Sakartvelas), Bruntalio (Čekija), Golub Dobžyno (Lenkija), Konotopo (Ukraina) ir jau minėto Bjerkreimo atstovams.

nuotrauka
Mendeno delegacijos dovana Plungei
 

Bjerkreimas ir Plungė ketinimus bendradarbiauti ir keistis patirtimi sutartimis užtvirtino net tris kartus: 1994 ir 1997 metais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, o 2014 m. jos atnaujintos. Praėjus dešimtmečiui, tai padaryta dar kartą, nauja sutartis užtvirtinta Plungės mero A. Klišonio ir Bjerkreimo vicemerės Bente Gro Milvertz Slettebo parašais, iškilmingas momentas pažymėtas skambiais Lietuvos ir Vokietijos himnais.

Šventę savo skambiu balsu papuošė Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokinė Rugilė Rankauskaitė. Mergina yra pedagogės Irenos Bakanauskienės mokinė bei ugdytinė, tad jos išskirtinis vokalas tapo gražia įžanga į kitą renginio dalį – kultūros ir meno premijų įteikimo ceremoniją.

Šiemet nutarta šiomis premijomis už 2023 metais pasiektus rezultatus, svarbią ir aktyvią veiklą kultūros ir meno srityje pagerbti du mūsų kraštiečius. M. Oginksio meno mokyklos mokytojai metodininkei I. Bakanauskienei dėkota už svarų indėlį puoselėjant muzikos meną, už kūrybišką profesionalią veiklą ugdant jaunąją kartą, už aktyvią visuomeninę veiklą plėtojant dainavimo bei chorines tradicijas rajone bei šalyje.

A. Vaškiui kultūros ir meno premija įteikta už reikšmingą kūrybinę veiklą, liaudies meno, tautodailės ir kryždirbystės tradicijų puoselėjimą bei Plungės vardo garsinimą.

Dėkodama už parodytą dėmesį I. Bakanauskienė prisipažino gimusi, augusi ir baigusi mokslus Kaune, bet dėkojanti Dievui, kad dabar gyvena ir dirba Plungėje. „Didžiuojuosi savo išugdytais mokiniais, kurie pasirinko muziką kaip profesiją ir kurie garsina Plungę ir Lietuvą. Taip pat esu laiminga, kad galiu vargonauti ir vadovauti Plungės bažnyčios sumos chorui, su kuriuo apkeliavome daugelį Lietuvos miestų ir buvome puikiai įvertinti“, – kalbėjo pedagogė ir dėkojo vyrui bei šeimai už palaikymą.

Prieš pakviesdamas trečią dėmesio ir pagarbos nusipelniusį žmogų į priekį, meras A. Klišonis visiems priminė motinos Teresės paraginimą daryti gerus darbus ir nesitikėti atlygio už juos. Toks požiūris į gyvenimą nesvetimas ir Plungės garbės pilietei Vandai Bendorienei, įkūrusiai vaikų globos agentūrą „Cyrulis“ ir jai atidavusiai daug savo metų.

Meras priminė metų pradžioje surengtą padėkos vakarą, kurio metu pagerbti Plungės kraštui nusipelnę žmonės. Tąkart atsiimti mero padėkos į sceną turėjo lipti ir V. Bendorienė, tačiau nepalankiai susiklosčius aplinkybėms ji negalėjo dalyvauti renginyje. Todėl meras padėką jai įteikė iškilmingo Tarybos posėdžio metu. V. Bendorienei dėkota už 27-erius metus dalintą meilę ir rūpestį vaikams.