Pagerbti ir Plungės krašto etninės kultūros puoselėtojai

Etninės kultūros globos tarybos nuotrauka
Tarp apdovanotųjų – ir M. Straukienė (sėdi pirma iš dešinės)
Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba, tęsdama gražią tradiciją pagerbti Žemaitijos etninei kultūrai nusipelniusius žmones, šiemet vėl surengė iškilmingą Žemaitijos tradicijų tyrinėtojų ir puoselėtojų pagerbimo šventę. Gruodžio 7-ąją Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ surengtos iškilmės, kurių metu dėmesio centre atsidūrė ir du mūsų krašto etninės kultūros puoselėtojai – tautodailininkai Marijona Straukienė iš Beržoro ir plungiškis Viktoras Raibužis.

Tauragės pilies menėse įsikūrusiame muziejuje iš viso buvo pagerbtos devynios etninei kultūrai nusipelniusios asmenybės. Išskirtinio dėmesio šviesuoliais dažnai pavadinami Žemaitijos krašto tradicijų tyrinėtojai bei puoselėtojai sulaukė už įvairius darbus – už aktyvią kultūrinę ir meninę veiklą, kraštotyrinius darbus, etninę kultūrą stiprinančius renginius ir edukacijas, gebėjimą perduoti jaunajai kartai meilę etninei kultūrai, už Žemaitijos medžio drožybos tradicijų puoselėjimą, senųjų žemaitiškų Užgavėnių kaukių populiarinimą bei kitas etninę kultūrą stiprinančias iniciatyvas.

Kaip jau minėta, tarp devynių apdovanotųjų buvo ir du mūsų kraštiečiai. Tautodailininkė M. Striaukienė iš Beržoro įvertinta už žemaičių liaudies meno tradicijų puoselėjimą, kulinarinio paveldo populiarinimą bei žemaitiško identiteto stiprinimą, o plungiškis tautodailininkas, mokytojas, sertifikuotas meistras V. Raibužis – už Žemaitijos medžio drožybos tradicijų puoselėjimą ir sklaidą. Tiesa, pastarasis iškilmėse dalyvauti negalėjo, tačiau M. Straukienė su šypsena veide žengė atsiimti pelnyto apdovanojimo.

Įvertinimo sulaukusius Žemaitijos etninės kultūros puoselėtojus ir visus susirinkusiuosius sveikino Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė, Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorė Eglė Červinskaitė ir kiti kultūros baruose triūsiantys darbuotojai ir, žinoma, valdžios atstovai.

Gražaus renginio, kurio vairas buvo patikėtas Etninės kultūros globos tarybos vyriausiajai specialistei (Žemaitijos regionui) Agnei Miliauskienei, metu skambėjo ne tik sveikinimai ir palinkėjimai tęsti savo krašto etninės kultūros ir nematerialiojo kultūros paveldo puoselėjimo darbus ir taip kurti savitą Žemaitijos veidą bei garsinti jos vardą, bet muzika.