Nerimas dėl Liepijų mokyklos

„Žemaičio“ nuotr.
Būgštaujama, kad Liepijų mokyklos Platelių skyriaus mokiniai neišsibėgiotų po kitas mokyklas
Plungės rajono savivaldybės taryba, kaip ir kiekvienais metais, nustatė klasių ir mokinių, praversiančių mokyklų duris šį rugsėjį, skaičių, kad mokyklos galėtų planuotis ateinančių mokslo metų darbus, pasiskirstyti krūvius bei informuoti mokinius ir jų tėvus apie galimus pasikeitimus klasėse. Tiesa, kol kas dėliojami tik preliminarūs skaičiai, mat tikslūs duomenys bus žinomi tik rugsėjį – mokiniams sugužėjus į klases.

Turtingiausios – „Ryto“ ir Senamiesčio mokyklos

Kaip per gegužės pradžioje vykusį Plungės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdį, pristatydama sprendimą dėl mokinių ir klasių komplektų skaičiaus ateinančiais mokslo metams, sakė Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Dangirutė Vaškienė, kitais mokslo metais į Plungės miesto ir rajono mokyklų suolus turėtų susėsti 3 783 moksleiviai. Duomenys gauti peržiūrėjus dabartinius mokinių srautus bei būsimųjų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų tėvų prašymus dėl mokyklos pasirinkimo ateinantiems mokslo metams. Pagal tai nustatytas ir klasių komplektų skaičius – rugsėjo pirmąją, remiantis šios dienos duomenimis, mūsų krašto mokyklose turėtų būti 178 klasių komplektai.

Iš D. Vaškienės pateiktos lentelės matyti, jog gausiausios mokinių, kaip ir iki šiol, išliks Plungės „Ryto“ pagrindinė ir Senamiesčio mokyklos. Pastarosios duris turėtų praverti 853 mokiniai, tarp kurių – 96 pirmokėliai, o į „Ryto“ pagrindinę mokyklą turėtų sugužėti 842 mokiniai, iš kurių taip pat 96 pirmokai.

Dideliu būriu moksleivių (648) tradiciškai džiaugsis ir Plungės „Saulės“ gimnazija, kitus mokslo metais, kaip rodo dabartiniai duomenys, pasitiksianti su 180 pirmos gimnazinės klasės mokinių, kitaip – devintokų. Tiesa, dėl šios klasės ne sykį virė karštos diskusijos. Teigta, jog vaikams, norintiems pakliūti į vienintelę miesto gimnaziją, turėtų būti keliami tam tikri reikalavimai, nes dabar į gimnaziją gali keliauti kas tik užsigeidęs, neatsižvelgiama į mokinių pasiekimus. Dėl plačiai atvertų gimnazijos durų esą kenčia kitos mokyklos, prarandančios nemenką dalį mokinių. Dėl to per komiteto posėdį kai kurie jo nariai teiravosi, ar pagaliau bus įvesti kokie nors kriterijai į gimnaziją besiveržiantiems paaugliams.

D. Vaškienė aiškino, jog kriterijus tikrai ketinama įsivesti. Tiesa, kokie jie bus, dar nėra žinoma. Tai su komiteto nariais bei mokyklų vadovais neva ketinama aptarti artimiausiu metu. Aišku tik viena – tais kriterijais bus vadovaujamasi ne nuo ateinančių, o nuo 2024–2025 mokslo metų. O iki tol mokiniai bus priimami pagal senąją tvarką. Kaip minėta, paskutiniais duomenimis, kitais mokslo metais „Saulės“ gimnazija savo mokinių gretose turėtų turėti 180 devintokų, kurie sudarys 6 klasių komplektus.

Rūpi išsaugoti Liepijų mokyklą

Reaguodama į pateiktą informaciją, komiteto narė Vida Bondauskienė teiravosi, ar tarp būsimųjų „Saulės“ gimnazijos devintokų nebus mokinių iš Liepijų mokyklos.

„Kad ši mokykla išliktų dešimtmete – svarbu. Todėl svarbu, ar nenutekės į „Saulės“ gimnaziją vaikų iš šios mokyklos. Mums labai rūpi šitą mokyklą išsaugoti“, – kalbėjo politikė. Jai buvo paaiškinta, jog pagal turimus duomenis, iš Liepijų mokyklos Platelių skyriaus mokytis į Plungę turėtų atkeliauti vos du mokiniai.

Tačiau, kaip suskubo priminti Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis, tai – tik preliminarūs duomenys, gauti atsižvelgus į tėvų pateiktus prašymus. Išskirdamas konkrečiai „Saulės“ gimnaziją, vedėjas kalbėjo, kad į jos devintą klasę pirmiausia bus priimami mieste gyvenantys moksleiviai, o visi kiti – tik likus laisvų vietų.

Į gimnaziją – tik atitikus reikalavimus

Tą patį G. Rimeikis patvirtino ir trečiadienį jį klabinusiam „Žemaičiui“. Tiesa, vedėjo dar klausėme ir to, ar jau įvyko planuotas pasitarimas dėl kriterijų, kurie ateityje būtų taikomi norintiesiems mokytis „Saulės“ gimnazijoje.

„Susitikimas vyko, aptarėme kelis galimus variantus ir nusprendėme dar diskutuoti šiuo klausimu, o rugsėjį pateikti svarstymui konkrečius pasiūlymus Tarybai. Be to, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra parengusi mokinių priėmimo į švietimo įstaigas kriterijų tvarkos aprašo projektą, kuris dar derinamas tarp suinteresuotų šalių. Planuojama, jog tie kriterijai bus patvirtinti birželio mėnesį. Atsižvelgiant į visas aplinkybes ir bus teikiami atitinkami siūlymai, todėl kol kas nieko konkretaus pasakyti negaliu. Sutarta tik tai, jog tam tikri kriterijai, norint patekti į gimnaziją, turi būti nustatyti“, – aiškino vedėjas.

Tad akivaizdu, kad artėja metas, kai „Saulės“ gimnazijos, šiandien draugiškos visiems mokiniams, nepaisant jų pasiekimų, durys nebebus taip plačiai atvertos.

Tiesa, minėtame sprendime, kuriam po diskusijų pritarė Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai, o vėliau ir Savivaldybės taryba, išdėstyti ne tik mokinių ir klasių komplektų skaičiai kiekvienoje mokykloje. Juodu ant balto užrašyta ir tai, jog, įgyvendinant Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos planą, nuo šių metų rugsėjo likviduojamas Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinio ugdymo skyrius. Dabartiniai trečiokai, suderinus su jų tėvais, bus perkelti pabaigti pradinio ugdymo programą į Akademiko A. Jucio progimnaziją.