Gintarės KARMONIENĖS nuotrauka
Naujus mokslo metus Plungės specialiojo ugdymo centras pasitiks kaip regioninis
Pernai rudenį rašėme apie tai, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė savivaldybių specialiųjų mokyklų ir specialiojo ugdymo centrų, pretenduojančių tapti regioniniais, atranką, kurioje dalyvauti siekia ir Plungės specialiojo ugdymo centras. Tąkart įstaiga vylėsi, jog atranką jai pavyks įveikti sėkmingai, nes, kaip sakė jos vadovė Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė, atitinka daugumą kriterijų. Taip ir nutiko, todėl jau nuo naujų mokslo metų Plungės specialiojo ugdymo centras taps regioniniu.

Kaip kalbėta pernai spalį, planuose – šalyje sukurti iki dešimties regioninių centrų, kurie bus kuriami dabar veikiančių specialiųjų mokyklų pagrindu. Statusą pakeitę ir regioniniais tapę centrai ne tik konsultuos mokyklas, bet ir toliau ugdys specialiųjų poreikių turinčius vaikus.

Regioninių centrų specialistai dirbs ne tik pačiuose centruose, bet vyks ir į konsultacijų prašančias mokyklas. Centrai taip pat rūpinsis mokyklų vadovų, pedagoginių darbuotojų, mokytojų, jų padėjėjų kompetencijų stiprinimu, konsultuos mokytojus ir tėvus dėl ugdymo turinio pritaikymo, švietimo pagalbos teikimo, mokymo ir mokymosi metodų, priemonių, aplinkos pritaikymo ir panašiai.

Savivaldybės savo specialiųjų mokyklų, norinčių dalyvauti atrankoje, paraiškas turėjo pateikti iki praėjusių metų gruodžio 6-osios, o pati atranka vyko iki šių metų vasario.

Iš viso paraiškas tapti regioniniais specialiojo ugdymo centrais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateikė specialiojo ugdymo įstaigos iš aštuoniolikos savivaldybių, tarp kurių – ir Plungės.

Mokyklų galimybes ir patirtį vertino švietimo, mokslo ir sporto ministrės sudaryta komisija, kurioje dirbo Lietuvos savivaldybių asociacijos, savivaldybių švietimo padalinių vedėjų asociacijos, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos, Lietuvos negalios organizacijų forumo ir ministerijos atstovai.

Atrenkant įstaigas atsižvelgta į pateiktą jų, kaip regioninių specialiojo ugdymo centrų, veiklos viziją, numatomą veiklų organizavimo modelį, jau turimą patirtį konsultuojant, rengiant kompetencijų tobulinimo programas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, mokykloje dirbančių pedagogų kvalifikaciją, įgyvendintus bendradarbiavimo projektus. Taip pat vertintas ir geografinis mokyklų išsidėstymas.

Plungės specialiojo ugdymo centras keliamus reikalavimus atitiko ir jau rugsėjį darbą turėtų pradėti kaip regioninis centras. Į regioninius specialiojo ugdymo centrus iki rudens siūloma pertvarkyti ir Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centrą, Kaišiadorių šv. Faustinos mokyklą-daugiafunkcį centrą, Kauno šv. Roko mokyklą, Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centrą, Šiaulių sanatorinę mokyklą, Ukmergės „Ryto“ specialiąją mokyklą ir Vilniaus Šilo mokyklą.

Visos aštuonios įstaigos teiks kvalifikuotą pagalbą šalies mokykloms ir darželiams, įgyvendinant įtraukties principus, kad kartu sėkmingai galėtų mokytis įvairių poreikių vaikai.

Kaip žinia, nuo 2024 metų mokyklos nebegalės atsisakyti priimti vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. Ugdymo modelis, kai visi mokiniai mokosi kartu, plačiai taikomas daugelyje šalių.