Prasčiausia situacija – penkiuose darželiuose

Lopšelio-darželio „Saulutė“ nuotrauka
Nutrupėjęs tinkas, griūvantys stogeliai, patvinę rūsiai, iškilnotos grindinio plytelės – toks vaizdas pasitinka žengus į dažną Plungės lopšelio-darželio kiemą
Dažnai kalbama apie mokyklų būklę, apie būtinybę gerinti mokymosi aplinką ir pedagogų darbo sąlygas, tuo tarpu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos dažniausiai lieka užnugaryje, nors kai kurių iš jų tiek išorė, tiek vidus, švelniai tariant, – apverktini. Ne išimtis ir Plungės rajono savivaldybėje esantys lopšeliai-darželiai – iš penkiolikos apžiūrėtų net penkiuose situacija yra itin prasta.

Minimalūs trūkumai

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų būklė aptarta per Plungės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdį. Anot Vietos ūkio skyriaus vyresniojo specialisto Andriaus Stonkaus, apsilankyta penkiolikoje darželių.

Mažiausiai bėdų, specialisto teigimu, su pastatu, kur glaudžiasi plateliškiai darželinukai, – čia tik reikėtų atlikti pažeistų cokolio vietų remontą.

Geros sąlygos ir Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje, kur reikia tik, kad meistrai pritvirtintų atsikabinusį cokolinį profilį ir sutvarkytų įėjimo stogelį. Negali skųstis ir Kuliai. Čia esančio darželio patalpos – suremontuotos, apšiltinti pamatai, tik reikėtų sutvarkyti vietomis sueižėjusį plytų mūrą.

Gana neblogai gyvena ir alsėdiškiai darželinukai. Didžiausios jų patalpų problemos – išblukusios ir vietomis apsamanojusios fasadinės plokštės, dėl nesutvarkytos langų apdailos į vidų patenkantis lietaus vanduo bei pavojų kelianti aktų salės grindų danga, kuri aštriomis briaunomis atšokusi nuo pagrindo. Įstaiga yra pateikusi prašymą finansavimui gauti, kad galėtų pastarąjį trūkumą pašalinti.

Plungės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ „Vėrinėlio“ skyrius skųstis taip pat negali. Čia tik reikia sutvarkyti vietomis patrupėjusį fasado tinką, perdažyti rytinėje pastato pusėje esančias palanges ir sutvarkyti nuogrindą.

Prašosi daugiau dėmesio

Nuogrinda pasirūpinti reikia ir Plungėje įsikūrusiame lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“. Čia yra ir kitų darbų – reikėtų nuplauti fasadą, pertinkuoti ir nudažyti pažeistas cokolio vietas, sutvarkyti medžio šaknų iškilnotas grindinio plyteles, vietomis paremontuoti stogą. Įstaiga norėtų susiremontuoti ir sanitarinį mazgą, šiam tikslui prašo skirti lėšų.

Kiek daugiau dėmesio reikalauja Liepijų mokyklos Šateikių skyriaus pastatas, kurio mūrinės sienos pradėjusios eižėti, vietomis ištrupėjusios plytos, cokolio tinkas nubyrėjęs, nuogrinda sukritusi, mat ant jos nuvestos lietaus nuotekos, patenkančios į rūsį. Bėda – ir seni nesandarūs vandentiekio bei nuotekų vamzdynai, kuriuos jau metas keisti. Taip pat reikėtų įrengti drenažą, apšiltinti pamatus, sutvarkyti dėl drėgmės pažeistas vidaus sienas. Būtinas ir lokalus stogo remontas.

Mieste esantis lopšelis-darželis „Pasaka“ taip pat prašosi dėmesio. Nors bėdos čia nėra itin opios, tačiau padirbėti yra kur. Kaip pastebėjo įstaigą apžiūrėjęs specialistas, reikėtų nuplauti apsamanojusį pastato fasadą, pakeisti pažeistas fasadines plokštes, sutvarkyti lietaus nuotekų surinkimo sistemą, atlikti drėgmės pažeistų lubų remontą, pašalinti vienoje grupių išplitusį pelėsį, kuris įsimetė dėl didelės drėgmės rūsyje. Ten esą reikalinga įvesti vėdinimą bei užtikrinti, kad nepatektų vanduo.

Šiai įstaigai pastabų dėl netinkamai veikiančios ventiliacinės sistemos turi ir Maisto ir veterinarijos tarnyba.

O štai lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ pasigesta ūkiškumo, mat nesugebama išvalyti užsikišusios lietaus surinkimo sistemos. Reikia sutvarkyti ir pietinėje fasado pusėje atšokusį tinką, ištrupėjusius laiptus į rūsį, užtaisyti stogo dangą, sutvarkyti parapetus, perdažyti vidaus patalpas. „Nykštukas“ taip pat yra pateikęs prašymą finansavimui gauti, kad galėtų atlikti bent jau būtiniausiu darbus.

Dėmesio reikalauja ir šios įstaigos skyrius Kantaučiuose, kur didžiausia problema – prasidėjusi fasado erozija. Čia pirmiausia būtina tvarkyti lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nes dėl drėgmės kenčia ir pastato išorė, ir vidus.

Vaizdelis daug liūdnesnis

nuotrauka
Patikrinimo metu miesto ir rajono lopšeliuose-darželiuose užfiksuoti vaizdai/Nuotraukos iš posėdžio metu pateiktos medžiagos
​​​​​​

Nors mažesnių ar didesnių bėdų esama kiekvienoje įstaigoje, liūdniausia situacija lopšeliuose-darželiuose „Raudonkepuraitė“, „Rūtelė“ ir „Saulutė“, taip pat „Vyturėlio“ skyriuose Prūsaliuose bei Didvyčiuose.

Didvyčiuose pirmiausia būtinas kapitalinis stogo remontas, pastebėti ir sutrūkinėję fasado blokai, sukritusi nuogrinda, plaunamas pamatas bei netinkamai pritvirtinti laidai ir kabeliai. Pastato viduje – taip pat krūva bėdų: ir atsilupę sienų dažai, ir užsiveisęs pelėsis.

Fasado remonto reikia ir Prūsaliuose esančiam „Vyturėlio“ skyriui. Čia taip pat reikalinga tvarkyti nuogrindą, suskilinėjusias vidaus sienas, sumontuoti turėklus prie laiptų.

Apsilankius „Raudonkepuraitėje“ tapo aišku, kad būtina susirūpinti tiek dėl pastato išorės, tiek dėl vidaus. Į akis krenta deformuotos pastato laikančios konstrukcijos, sėdę pamatai, sueižėjusios sienų plokštės, ištrupėję mūro elementai, byra ir įėjimų stogeliai, kai kur net matosi armatūrų strypai.

Panašiais rūpesčiais gyvena ir lopšelis-darželis „Rūtelė“, kur taip pat pastebėta pastato įtrūkimų, byra fasado tinkas, nesuformuota nuogrinda, dėl to lietaus vanduo patenka į rūsį. Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad drėksta vidaus patalpos, todėl būtina hermetizuoti fasado plokščių siūles. Tvarkytina ir lietaus vandens nuvedimo sistema.

Dar liūdnesnis vaizdas lopšelyje-darželyje „Saulutė“, kuris pateikęs prašymą gauti lėšų itin prastos būklės pastato fasadui sutvarkyti. Lietaus metu rūsio patalpos nuolat užtvindomos. Šiurpą ir pavojų kelia kritinės būklės įėjimo stogeliai, darželio teritorijoje iškilnoti šuliniai ir grindinio plytelės, kuriomis nesaugu vaikščioti.

Pastebėta, jog visose patalpose reikia tvarkyti lubas, sienas, grindis, elektros instaliaciją, langų sąramas, pagal kurias bėga vanduo. Išorėje reikia apšiltinti cokolį, taip pat būtina įrengti nuogrindą viso pastato perimetru.

Kas toliau?

Išklausęs informaciją komiteto pirmininkas Audrius Misiūnas teiravosi, ar su šia suvestine bus supažindinti ir pačių lopšelių-darželių vadovai. Pasak jo, kai kuriuos trūkumus neinvestuodamos daug lėšų gali pašalinti ir pačios įstaigos, reikia tik noro.

Atsakydamas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis patikino, kad su lopšelių-darželių vadovais buvo diskutuota ta tema. „Labai gerai, kad Savivaldybės atstovas nuvažiavo, apžiūrėjo ir pabaksnojo pirštu į kai kuriuos dalykus, nes kai kuriais atvejais įstaigų vadovai nepagalvodavo. Jie išgirdo ir pradėjo tvarkytis, bet kai ko be lėšų nepadarysi“, – sakė G. Rimeikis.

Jį papildė vicemeras Žydrūnas Purauskis, akcentavęs, kad pirmiausia rimtesnių investicijų sulauks lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“, bet kartu galvojama, kaip stiprinti švietimo įstaigų ūkinę grandį, nes kai kuriasi atvejais esą įžvelgiamas elementarus aplaidumas.

Komiteto nariai stebėjosi, kad lopšeliai-darželiai nesugeba susitvarkyti nukarusių elektros laidų ar išnaikinti pelėsio, dėl ko įstaigoms gresia rimti nemalonumai. Dar kiek padiskutavus nutarta prie šios temos sugrįžti rudenį – tada bus galima įvertinti, ar įstaigos susiėmė ir pašalino elementarius trūkumus.