Prasidėjo abiturientų žinių patikrinimo maratonas

Freepik nuotrauka
Plungės rajone brandos egzaminus šiemet laikys 220 abiturientų, Rietavo savivaldybėje – 30
Trečiadienį daugiau nei 18 tūkst. abiturientų laikė valstybinio anglų kalbos egzamino kalbėjimo dalį. Vyko ir prancūzų, rusų bei vokiečių kalbų kalbėjimo įgūdžių vertinimas. Tai – pagrindinės šių metų valstybinių brandos egzaminų sesijos dalis. „Žemaitis“ domėjosi, kokius brandos egzaminus laikyti rinkosi šiųmečiai Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių dvyliktokai.

Egzaminus laikys beveik 28 tūkst. abiturientų

Pagal patvirtintą brandos egzaminų tvarkaraštį 2024-aisiais pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasideda užsienio kalbų egzamino kalbėjimo dalimi.

Prašymus laikyti brandos egzaminus iki praėjusių metų lapkričio 24 d. pateikė beveik 28 tūkst. kandidatų. Lyginant su praėjusiais metais, bendras kandidatų, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus, skaičius beveik nepakito. Iš didesnių pokyčių išskirtini du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos. Juos abu pasirinko apie 500 abiturientų daugiau. Išaugo ir pasirinkusiųjų chemijos egzaminą skaičius.

Kaip ir anksčiau, be minėtų dalykų abiturientai dažniausiai rinkosi anglų kalbos, istorijos, biologijos, geografijos egzaminus.

Praėjusių metų lapkričio mėnesio Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą iš viso nusprendė 17 817 kandidatų, anglų kalbos – 18 474, matematikos – 17 050, istorijos – 8 334, biologijos – 6 740, geografijos – 4 519 kandidatų.

2024 metų brandos egzaminų sesijoje esminių pokyčių nenumatoma. Daugiausia abiturientai gali laikyti septynis brandos egzaminus, tačiau kad gauti brandos atestatą, pakanka išlaikyti bent du: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą ar brandos darbą.

Nauja tai, kad šiemet matematikos brandos egzaminas būtinas tiek stojantiesiems į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas vietas aukštosiose mokyklose.

Nepopuliariausias egzaminas – rusų kalbos

Plungės krašte, kaip „Žemaitį“ informavo Plungės rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Dangirutė Vaškienė, iš 220 abiturientų valstybinį matematikos brandos egzaminą pasirinko laikyti 201 moksleivis. Iš jų 164 Plungės „Saulės“ gimnazijos dvyliktokai, 12 Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos moksleivių, 9 Kulių gimnazijos abiturientai, 10 Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos mokinių ir 6 abiturientai iš Plungės technologijų ir verslo mokyklos.

Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą Plungės rajono savivaldybėje laikys visi 220 abiturientų. Didelė dalis dvyliktų (200 mokinių) pasirinko laikyti ir anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą. Žemiau pagal populiarumą rikiuojasi geografijos valstybinis brandos egzaminas (105 abiturientai), istorijos (95 abiturientai), biologijos (87 abiturientai), informacinių technologijų (32 abiturientai), fizikos (30 abiturientų), chemijos (15 abiturientų) ir rusų kalbos, kurį pasirinko vos vienas moksleivis – Plungės „Saulės“ gimnazijos abiturientas.

Valstybinius egzaminus dvyliktokai laiko mero potvarkiu sudarytuose centruose – Plungės „Saulės“ gimnazijoje, „Ryto“ pagrindinėje ir Senamiesčio mokyklose.

Rietavo savivaldybėje dvyliktokų klasė suformuota tik Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje – čia šiais mokslo metais mokosi 30 dvyliktokų. Iš jų, kaip informavo įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Pocienė, 22 pasirinko laikyti valstybinį lietuvių kalbos brandos egzaminą, likusieji šį egzaminą laikys mokykliniu lygiu.

Gausiausiai rietaviškių rinkosi valstybinį anglų kalbos egzaminą (24 mokiniai), žemiau pagal populiarumą rikiuojasi matematikos valstybinis brandos egzaminas (20 mokinių), istorijos (14 mokinių), geografijos (10 mokinių), biologijos (7 mokiniai), informacinių technologijų (5 mokiniai) ir chemijos (1 mokinys) valstybiniai brandos egzaminai.

Po trečiadienį vykusio užsienio kalbų kalbėjimo įgūdžių vertinimo, kuriuo pradėta pagrindinė šių metų valstybinių brandos egzaminų sesija, kitas artimiausias žinių patikrinimas numatytas birželio penktąją. Tądien abiturientai laikys lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Pagrindinės brandos egzaminų sesijos pabaiga – birželio 25 dieną.