Vieniems mokiniams – normalus maisto davinys, kitiems – „ubago maišelis“

Skaitytojų atsiųstos nuotraukos
Kairėje – maisto davinys, dalintas Senamiesčio, dešinėje – „Ryto“ mokyklos mokiniams
Šią savaitę „Žemaitis“ sulaukė pasipiktinusios Plungės Senamiesčio mokyklos moksleivio mamytės žinutės. Moteris klausė, kodėl Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, atostogų ir ekskursijų metu ar kitomis dienomis, kai nevyksta pamokos, skiriamas normalaus maisto davinys, o besimokantiesiems Senamiesčio mokykloje – ubago maišelis?
Pripažinsime, plungiškės redakcijai atsiųstos fotografijos kalba pačios už save – „Ryto“ mokyklos ne taip seniai dalintame krepšelyje – ir vaisiai, ir sūris, ir dešrelės, ir sultys, ir žirneliai bei kiti produktai, o Senamiesčio mokyklos – ryžiai, dribsniai, šmotas virtos dešros, sviestas ir pakuotė lenkiško pieno.

Išaiškino tvarką

„Mokyklos – vienos savivaldybės, pinigai nemokamam maitinimui – vienodi, tai kodėl taip skiriasi maisto daviniai? Ir kodėl viena mokykla juos dalija, kai tik vaikams nėra pamokų, o kita per šiuos mokslo metus numetė vos vieną kartą?“ – piktinosi moteris.

Senamiesčio mokyklos mokinio mamos nusiskundimus pirmiausia perdavėme Švietimo ir sporto skyriui bei paprašėme paaiškinti, kokia tvarka mūsų rajono mokyklos skiria maisto davinius nemokamą maitinimą gaunantiems moksleiviams ir kodėl taip skiriasi viename mieste veikiančių mokyklų maisto daviniai.

Minėto skyriaus vyriausioji specialistė Dangirutė Vaškienė raštu paaiškino, jog „mokinių nemokamas maitinimas organizuojamas vadovaujantis Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašu, Higienos norma ir kitais teisės aktais“.

Specialistės aiškinimu, pagal šiuo metu galiojančią tvarką, mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, pietums skiriama 2,45 euro, pusryčiams ar pavakariams – 1,35 euro.

Skiriasi mokyklų maitinimo principas

„Ryto“ pagrindinė mokykla nuo 2023-ųjų rugsėjo maitinimą organizuoja pati – sudaro valgiaraščius, perka maisto produktus ir panašiai. Paprasčiau tariant, ši įstaiga atsisakė privatininko paslaugų ir mokinius maitina savarankiškai.

„Mėnesio ar ketvirčio pabaigoje, suvedus išlaidas, mokykla mato, kad yra susidaręs pinigų, skirtų mokiniui, likutis ir dėl to suformuoja sausus davinius mokiniams. Juos sudaro maisto produktai, iš kurių namuose vaikui gali būti gaminami pietūs ar pusryčiai. Klasei išvykstant į ekskursiją ar suplanavus veiklą ne mokykloje, irgi gali būti suformuoti maisto daviniai, skirti vaikui tos dienos maitinimui“, – dėstė D. Vaškienė ir tuoj pat paaiškino, kuo skiriasi maitinimo tvarka Senamiesčio mokykloje.

Šioje įstaigoje, anot D. Vaškienės, mokinių maitinimu rūpinasi privatus teikėjas. Čia ir yra esminis skirtumas tarp šių dviejų mokyklų. „Kai mokykla organizuoja ugdymą nuotoliniu būdu, vaikui priklausantis maitinimas gali būti atiduodamas sausu daviniu, iš kurio vaikui namuose gali būti gaminami pietūs“, – rašė specialistė. Jos paaiškinime akis bado žodžiai „gali būti atiduodamas“. Suprask – viskas priklauso tik nuo privatininko valios, jis gali atiduoti nemokamą maitinimą gaunančiam vaikui priklausantį maisto davinį, o gali ir neatiduoti.

Skirtumą mato ir Savivaldybė

Dėl maitinimo tvarkos, piktinančios, ko gero, ne tik tą vieną į redakciją besikreipusią mamytę, pasisakė ir skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis. Jis nebandė ginčyti, jog minėti skirtumai išties egzistuoja.

„Mokykloms pradėjus teikti maitinimą savarankiškai, pastebėjome, kad jos geba išduoti davinius, nes lieka lėšų, o ten, kur yra privatus tiekėjas – ne. Labai tikimės, jog pavyks per kelerius metus visoms mokyklos pereiti prie savarankiško maitinimo organizavimo, pastaruosius metus prie to nuosekliai ir einama“, – teigė vedėjas.

Skirtumą Savivaldybė mato, tačiau nieko nesiima. Negi jos rankos – surištos? G. Rimeikio žodžiais, sutartis su tiekėjas yra pasirašiusios mokyklos. Tad, vykdant auditą, tikrinama gali būti tik pati mokykla, o ne privatus tiekėjas. Savivaldybė, vedėjo teigimu, negali kištis į privačios įmonės veiklą ir nurodyti, iš kur ir kokius produktus pirkti.

„Švietimo įstaigos turi užtikrinti, jog nemokamam maitinimui skiriama suma ir būtų panaudota perkamų produktų kainai padengti. Savivaldybė neturi teisės reikalauti iš privataus tiekėjo pateikti sąskaitas ir panašiai, kitu atveju tai gali būti traktuojama kaip įgaliojimų viršijimas. Daugiau informacijos šiuo klausimu negalėčiau pateikti, nes tai yra įstaigos ir tiekėjo sutartiniai reikalai. Siūlyčiau kreiptis į pačias švietimo įstaigas, kad pateiktų detalesnę informaciją“, – aiškino G. Rimeikis.

Maisto davinių nesiveržiama

Nieko nelaukę susisiekėme su Senamiesčio mokyklos, kurios maisto davinys atsidūrė dėmesio centre, direktoriumi Pauliumi Zakalskiu. Mokyklos vadovas tikino, jog sauso maisto daviniai jo vadovaujamoje įstaigoje dalinti tikrai ne vieną kartą, esą jie priklauso visiems nemokamą maitinimą gaunantiems vaikams tokiu atveju, jei šiems nevyksta pamokos mokykloje.

Vykstant abiturientų brandos egzaminams, kurių baze tapusi ir Senamiesčio mokykla, kiti mokiniai mokosi nuotoliniu būdu. Dėl to esą jiems priklausantis nemokamas maitinimas atiduodamas sausu daviniu.

Kada dar šiais mokslo metais dalinti daviniai, direktorius pasakyti negalėjo, todėl telefoną perleido už maitinimą atsakingai mokyklos socialinei pedagogei Vilmai Augustinei. „Pirmiausia – nereikia mūsų lyginti su „Ryto“ mokykla, jie patys vaikus maitina ir iš sutaupytų lėšų skiria maisto davinius. O mūsų maitintojas nupirktas per viešuosius pirkimus. Tai dabar, kai yra nuotolinis mokymas, vaikai ir gavo davinius. Neduodame sausainių ar jogurtų, nes manome, kad vaikas turi pavalgyti. Skiriami produktai, iš kurių būtų galima kažką pasigaminti“, – kalbėjo socialinė pedagogė ir pridūrė, kad maisto daviniai šiais mokslo metais mokykloje skirti pirmą kartą, ką minėjo ir į redakciją parašiusi mama.

Socialinė pedagogė įvardino ir tai, kad praėjusią ir šią savaitę dalintų maisto davinių tėveliai nesiveržė pasiimti, todėl mokykla buvo priversta juos kai kurioms šeimoms išvežioti.

„Atiduodame tai, kas vaikui priklauso“

Apie situaciją kalbėjome ir su „Ryto“ pagrindinės mokyklos direktoriumi Stanislovu Ivanausku. Šis taip pat pakartojo, kad jo vadovaujama įstaiga maitinimą organizuoja pati, o Senamiesčio mokykla yra priklausoma nuo privatininko. Esą dėl to ir skiriasi daviniai.

„Mokykla, kuria skundžiamasi, čia nė prie ko, čia maitintojas viską daro, nors lėšos nemokamam maitinimui skiriamos iš to paties „katilo“, – aiškino S. Ivanauskas. – Kai nevyksta pamokos, šias lėšas atiduodame produktais, ir daliname juos išties ir per atostogas, ir per išvykas. O privatininkas kitaip elgiasi, ten dirba komersantai. Galų gale ir maisto produktų kainos skiriasi. Mes stengiamės išlaikyti tą viduriuką – renkamės ne pigiausius, bet ir ne brangiausius produktus. Tiesiog stengiamės, kad tai, kas priklauso vaikui, jam ir atitektų, nors pagal Savivaldybės nuostatą daviniai turėtų būti dalijami tik paskelbus ekstremalią situaciją. Tačiau aš už tai, kad vaikai gautų tai, kas jiems priklauso“, – pabrėžė direktorius.

Lieka tikėtis, jog ateityje „Ryto“ mokyklos pavyzdžiu paseks ir kitos savivaldybėje esančios mokyklos. Anksčiau rašėme, kad nuo ateinančių mokslo metų pradžios pati maitinimą organizuoti ketina ir Senamiesčio mokykla. O antai Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija šito ėmėsi jau prieš keletą metų ir mokyklos bendruomenė yra patenkinta tokiu sprendimu.

nuotrauka
Kairėje – maisto davinys, dalintas Senamiesčio mokyklos, dešinėje – „Ryto“ mokyklos mokiniams
​​​​​​