Pritarė pasiūlytai vicemerės kandidatūrai

Posėdžio vaizdo įrašo fiksacija
K. Krasauskienė paskirta į vicemero pareigas
Balandžio pabaigoje į posėdį susirinkusi naujos sudėties Rietavo savivaldybės taryba savo darbą pradėjo nuo kandidatūros į vicemero pareigas svarstymo. Meras Antanas Černeckis pasiūlė šias pareigas patikėti Žemės ūkio skyriaus specialistei Kristinai Krasauskienei.

Prisistatė Tarybai

„Tai – jaunas žmogus, dirbęs užsienyje, turintis aukštąjį išsilavinimą, labai gerai mokantis anglų kalbą. Apskritai siekiu, kad į Savivaldybę ateitų jauni žmonės, perspektyvūs. Reikia judesio“, – būsimąją vicemerę trumpai apibūdino A. Černeckis ir pakvietė ją į tribūną pačiai prisistatyti.

Stojusi prieš Tarybą ir kitus posėdžio dalyvius, K. Krasauskienė prisipažino, kad visada drąsiau kalbėti apie jau padarytus darbus, o ne planuojamus.

„Kadangi šioje pozicijoje dar nesu buvusi, viskas kol kas nauja“, – sakė kandidatė. Ji papasakojo studijavusi Šiaulių universitete ekonomiką, finansus ir bankininkystę, dar bestudijuodama pagal „Erasmus“ mainų programą pusmečiui išvykusi į Prancūziją, o baigusi studijas, ilgesniam laikui pakėlusi sparnus į Didžiąją Britaniją.

„Ne dėl to, kad Lietuvoje buvo bloga ar nebuvo darbų, tiesiog norėjau išbandyti save, pamatyti pasaulio. Ten praleidau apie 10 metų, pastaruosius 8-erius dirbau įdarbinimo agentūrose, kur buvau atsakinga už dokumentų paruošimą, žmonių koordinavimą, darbų organizavimą ir atlyginimų išmokėjimą“, – kalbėjo K. Krasauskienė.

Didžiojoje Britanijoje rietaviškė įgijo dar vieną – žmogiškųjų išteklių – specialybę, bet sako galiausiai supratusi, jog tėvynės ilgesys stipresnis, todėl su šeima grįžusi į Lietuvą, nuo 2021-ųjų spalio dirbo Rietavo seniūnijoje vyr. buhaltere, vėliau Žemės ūkio skyriuje specialiste.

„Iššūkių buvo, bet aš juos mėgstu. Tikrai suprantu, kad šioje pozicijoje bus sunku ir labai sunku, bet su jūsų, mere ir Taryba, pagalba, manau, pasieksime gerų rezultatų, nes mūsų vienas tikslas – kad Rietavo krašte būtų gera ir saugu gyventi“, – tokiais žodžiais pabaigė prisistatymą.

„Čia nėra egzaminas“

Tarybos nariai neskubėjo paleisti kandidatės iš tribūnos.

Viktoras Krajinas teiravosi, ar būsimoji vicemerė pasidomėjo Tarybos veiklos reglamentu bei Savivaldos įstatymu ir ar galinti įvardinti, kokiais atvejais vicemeras pavaduoja merą ir pirmininkauja posėdžiuse? K. Krasauskienė netruko įžvelgti šio klausimo suktybę ir nesudvejojusi atsakė, kad vicemeras niekada nepirmininkauja posėdžiuose.

„Siūlyčiau negaudyti žmogaus ir korektiškai elgtis. Čia nėra egzaminas“, – V. Krajiną už tokį klausimą „pabarė“ meras.

O štai nuskambėjus kito Tarybos nario – Alfredo Mockaus – klausimui, kandidatė staiga prarado visą pasitikėjimą savimi ir ilgokai ieškojo žodžių, kurie tiktų atsakymui. Į pagalbą šįkart neskubėjo ir A. Černeckis.

„Kadangi yra pasirašyta koalicinė sutartis, jūs, kaip politinė figūra, turėsite prisidėti prie jos įgyvendinimo. Gal galite įvardinti, kokia bus ta prioritetinė šios sutarties sritis, kuriai jūs skirsite daugiausiai dėmesio“, – teiravosi politikas.

Kandidatei nesugalvojant, kaip atsakyti, salėje minutei kitai įsivyravo nejauki tyla.

„Į bendrus tikslus... – sunkiai žodžius rinko ji. – Kaip ir sakiau, kad Rietave būtų gyventi gera ir saugu, į kultūrinę, į socialinę lygybę...“

Dauguma pritarė

A. Mockui rūpėjo išgirsti ir tai, ar jau aptarta, kokią sritį naujoji vicemerė kuruos. Ji atsakė, kad dėl šito bus tariamasi tik po to, kai Taryba pritars jos kandidatūrai.

„Reikės laiko, kol susidėlios, kurias sritis kas turėsime dengti, kur kas stipresnis. Bet šiek tiek esame aptarę. Kandidatė yra dirbusi seniūnijoje, tad jai gerai žinomi seniūnijų, bendruomenių reikalai, taip pat socialinė sritis. Tai ateity susidėlios. Bet bus atvejų, kai reikės visiškai pavaduoti merą ir visas sritis žinoti. Nėra tokios srities savivaldybėje, kurios meras ar vicemeras vienu ar kitu kampu nežinotų“, – paaiškino A. Černeckis.

K. Krasauskienės taip pat teirautasi, kokiai politinei partijai ji priklauso. Moteris atsakė nepriklausanti jokiai, bet pridūrė: „Viskam savas laikas“.

Galiausiai paskelbus balsavimą, K. Krasauskienės kandidatūrai pritarė 15 Tarybos narių, vienas – A. Mockus – susilaikė.

Mero potvarkiu į vicemero pareigas ji paskirta dar tą pačią dieną.