Rietave duris atvėrė atsinaujinęs policijos komisariatas

Linos RUIBIENĖS nuotraukos
Rietaviškiai pareigūnai ir juos sveikinę svečiai prie atnaujinto policijos komisariato
Penktadienį į renovuoto Rietavo policijos komisariato atidarymą susirinko gausus būrys svečių – visi džiaugėsi, kad nuo šiol pareigūnai turės geresnes darbo sąlygas, o kartu didės ir visos bendruomenės saugumas. Atidarymo proga Rietave lankėsi ir vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė bei Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla.
Šventės atidarymas prasidėjo nuo Lietuvos himno giedojimo

Sveikino su gerėjančiomis darbo sąlygomis

Iškilminga šventė prasidėjo Lietuvos himnu ir sveikinimo žodžiais, kuriuos tarė vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

„Šiandien yra ypatinga ir labai džiugi diena. Turime iškilmingą progą atidaryti pastatą, kuris, tikiu, suteiks geresnes darbo sąlygas mūsų pareigūnams, tad jie bus dar labiau motyvuoti. Rietavo žmonės labai pasitiki policija ir jaučiasi saugūs, tai yra susiję su tuo, kad ir patys pareigūnai gerai jaučiasi dirbdami savo darbą. Gerą žodį noriu pasakyti ir vadovams, nuo kurių priklauso atmosfera kolektyve. Noriu palinkėti eiti ta pačia linkme, kad ir toliau žmonės, kurie pasirinko būti pareigūnais, jaustųsi vertinami, gerbiami, išdidūs, nes tikrai jūs turite kuo didžiuotis, nešdami mūsų valstybės vėliavą. O mes, Vidaus reikalų ministerija, esame pasiruošę ir toliau siekti išsikeltų tikslų“, – kalbėjo viešnia

Ministrė Rietavo pareigūnams įteikė simbolinę dovaną – laikrodį, linkėdama, kad jis būtų lyg paskatinimas nesustoti ir neatsilikti nuo laikmečio, būti moderniais ir progresyviais.

O Lietuvos policijos generalinis komisaras R. Požėla, tardamas sveikinimo žodį, perfrazavo garsųjį politinį šūkį „Nusipelnėme gyventi geriau“. Pasak jo, Rietavo policija nusipelnė dirbti geresnėse sąlygose, tad sveikino šito pasiekus.

„Labai džiugu, kad investicijos nusėda ne tik Vilniuje, Kaune ar kituose didžiuosiuose miestuose, bet keliauja ir į regionus. Mes po truputį judame į priekį ir dabar tik lieka smulkmena – šiose patalpose suteikti dar geresnes paslaugas mūsų klientams. Mieli kolegos, sveikinu jus ir visą Rietavo bendruomenę su naujom galimybėm, naujom sąlygom“, – sveikino R. Požėla ir pareigūnams įteikė kavos aparatą.

Išskirtine proga kartu su pareigūnais džiaugėsi ir ilgametis Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis. Tardamas sveikinimo žodį jis kalbėjo, kad didžiuojasi policijos pareigūnais, kurie ištikimai rūpinasi žmonių saugumu, o nuo šiol galės dirbti moderniose patalpose. Meras palinkėjo kuo didesnės kantrybės ir ištvermės darbe bei pažadėjo suteikti visokeriopą pagalbą.

Prie sveikinimų prisijungė ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Alfonsas Motuzas, Rietavo savivaldybės seniūnai, Plungės rajono savivaldybės vicemeras Žydrūnas Purauskis, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Raimondas Vaitkevičius ir komisariatą atnaujinusios UAB „Plungės lagūna“ generalinis direktorius Darius Bieliauskas.

Šventinę juostelę perkirpti pakviesta ministrė A. Bilotaitė, generalinis komisaras R. Požėla, meras A. Černeckis, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas A. Motuzas ir UAB „Plungės lagūna“ generalinis direktorius D. Bieliauskas. Renovuotą policijos komisariatą pašventino generalvikaras Vilius Viktoravičius.

nuotrauka
M. Vaičikauskas (kairėje) aprodė naujai įrengtas patalpas A. Bilotaitei ir R. Požėlai

Finansavimas didėja

Ministrė akcentavo, kad pareigūnų aprūpinimas, šiuolaikiškos darbo sąlygos ir žmonių saugumo jausmas jų gyvenamojoje vietovėje yra didžiausias Vidaus reikalų ministerijos prioritetas. Per pastaruosius trejus šalyje metus rekonstruoti 52 ir pastatyti 3 nauji policijos pastatai.

Ministerijos atliktas tyrimas rodo, kad Rietavo pareigūnai yra pakankamai patenkinti darbo organizavimu ir sąlygomis, kvalifikacijos kėlimo galimybėmis ir psichologiniu klimatu.

„Puikiai suprantame, kad tik motyvuoti pareigūnai gali geriausiai vykdyti savo užduotis ir tinkamai pasirūpinti šalies gyventojų saugumu“, – teigė ministrė. Pasak jos, per pastaruosius trejus metus policijos sistemos biudžetas išaugo 40 procentų – beveik 100 mln. eurų ir kitais metais policijos finansavimas pasieks 332 mln. eurų. Pareigūnų darbo užmokesčiui didinti papildomai yra numatyti 37 mln. eurų. Be to, numatyta papildomai skirti 742 tūkst. eurų pareigūnų reabilitacijai – kitais metais reabilitacijos paslaugomis galės pasinaudoti daugiau kaip 2 500 statutinių pareigūnų.

Ministrės teigimu, ypatingas dėmesys bus skiriamas ir policijos bendruomenės pareigūnams, jų parengčiai ir kvalifikacijai kelti. Šiuo metu šalyje dirba 142 bendruomenės pareigūnai. Iš viso policijoje planuojama suformuoti 163 bendruomenės pareigūnų pareigybes.

Šiemet vienu nusikaltimų prevencijos prioritetų įvardinta kova su narkotikų platinimu ir vartojimu mokyklose. Anot ministrės A. Bilotaitės, bendruomenės policijos pareigūnų vaidmuo psichoaktyviųjų medžiagų prevencijoje turi būti centrinis ir visapusiškas.

Viešnia pasidžiaugė, jog šiais metais net 800 mokinių pareiškė norą stoti į policijos mokyklą. Tai rodo, kad noras būti pareigūnais auga. Rietave šiuo metu dirba 14 pareigūnų.

Situacija Rietave

Pasibaigus oficialiajai renginio daliai, A. Bilotaitė ir R. Požėla mielai sutiko atsakyti į kelis „Žemaičio“ klausimus.

„Žemaitis“ ministrės A. Bilotaitės paprašė apžvelgti, kokia yra bendra nusikalstamumo situacija Rietave lyginant su kitomis savivaldybėmis bei ar yra poreikis didinti Rietavo policijos komisariato pajėgumus.

„Reikia pasakyti, kad kriminogeninė situacija Rietave yra geresnė, bet ir visoje šalyje situacija yra stabili, sunkių ir labai sunkių nusikaltimų tikrai mažėja. Bet žiūrint į statistiką ir kalbant konkrečiai apie Rietavo savivaldybę, pagrindinės nusikalstamos veikos yra susijusios su sukčiavimu, ypatingai elektroninėje erdvėje, kas žmonėms kelia ypatingą nerimą. Taip pat aktualios ir problemos, susijusios su narkotikais bei alkoholio vartojimu bei smurtu artimoje aplinkoje. Dėl tokių incidentų Rietavo policijos pareigūnai sulaukia bene daugiausiai iškvietimų“, – kalbėjo A. Bilotaitė.

Dabar visuomenėje itin daug nerimo dėl mokyklose sparčiai plintančių narkotinių medžiagų, tad ministrės klausėme, ar Vidaus reikalų ministerija turi parengusi strategiją, kaip kovoti su šia problema.

Atsakydama ministrė sutiko, kad ši tema šiandien yra labai jautri. Pasak jos, reaguojant į esamą situaciją imtasi atitinkamų priemonių: prie mokyklų padidintas patruliavimas, jų teritorijos stebimos dronais. Prieš kelias dienas startavo bandomieji projektai kai kuriose savivaldybėse, pasirašytos sutartys su Klaipėdos rajonu, Alytaus ir Vilniaus miestais. O praėjusią gegužę pradėtas įgyvendinti projektas, kurio metu mokyklose diegiamos dviejų rūšių priemonės: vadinamosios kietosios (dūmų detektoriai, vaizdo stebėjimo kameros, tikrinimai) ir minkštosios (įvairios prevencinės ir edukacinės programos).

O generalinis komisaras R. Požėla pristatė naują iniciatyvą – telefono-komunikacinę liniją, kuria žmonės anonimiškai galės pranešti apie visas problemas, susijusias su narkotikais, jų platinimu, esamus taškus bei kitą informaciją.