Rietave duris atvėrė grupinio gyvenimo namai

Linos RUIBIENĖS nuotraukos
Juostos kirpimo momentas
Gruodžio 11 dieną Rietave vyko Socialinių paslaugų centro grupinio gyvenimo namų atidarymas. Ta proga sulaukta gausaus būrio svečių, norinčių pasveikinti ir įteikti įkurtuvių dovanas.
Policijos komisariato viršininkas M. Vaičikauskas linkėjo darnos

Rietavo savivaldybės administracijos bei partnerio – Dūseikių socialinės globos namų – rūpesčiu L. Ivinskio gatvėje pastatytas modernus ir erdvus gyvenamasis namas, skirtas likimo nuskriaustiems žmonėms.

Įgyvendinant šį projektą buvo siekiama sukurti tinkamas sąlygas proto ar psichikos negalią turintiems asmenims pereiti nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, įgyti savarankiškumo ir visapusiškai įsilieti į vietos bendruomenės gyvenimą.

Naujai pastatytame vieno aukšto name sukurta bendruomeninio apgyvendinimo paslaugų infrastruktūra, kartu patalpos pritaikytos ir dienos užimtumo-socialinių dirbtuvių veiklai. Nupirkti baldai, visa reikalinga įranga bei buitinė technika.

Visa projekto vertė – 666,4 tūkst. eurų. Didžiąją dalį lėšų skyrė Europos Sąjunga, bet prie projekto 10-čia tūkst. eurų prisidėjo ir Rietavo savivaldybė.

Grupinio gyvenimo namuose bus teikiama trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa. Juose nuo sausio 15 dienos apsigyvens iki dešimties nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų, turinčių proto ar psichikos negalią.

Simbolinę atidarymo juostelę prie dažais dar kvepiančio namo perkirpo Seimo narys Jonas Varkalys, Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, vicemerė Kristina Krasauskienė, Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jolita Alseikienė bei Rietavo socialinių paslaugų centro direktorė Danutė Stončiuvienė.

Pastaroji priminė, kad Lietuvoje dar nuo senų laikų kunigai prieš pat Kalėdas lanko tikinčiųjų namus, atnešdami į juos ramybę, šventindami ir bendraudami su parapijiečiais. Džiugu, kad šventiniu laikotarpiu šįkart bus neaplenkti ir naujieji grupinio gyvenimo namai.

D. Stončiuvienė pakvietė Rietavo Šv. arkangelo Mykolo parapijos kleboną Antaną Gutkauską pašventinti juos.

Visus pasveikinęs klebonas pirmiausia palinkėjo ramybės būsimiems šių namų gyventojams ir darbuotojams.

„Tikėkimės, kad šitie namai grupelei žmonių bus savotiška ramybės oazė“, – kalbėjo dvasininkas ir pasidžiaugė, kad Rietavo savivaldybė nestovi vietoje, vienas po kito dygsta įvairios paskirties objektai ir atveriamos naujos durys visuomenei.

Po gražių klebono sveikinimų ir linkėjimų, muzikinį pasirodymą visiems susirinkusiesiems dovanojo Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokiniai ir mokytojai.

nuotrauka
Rietavo Mykolo Kleopo oginskio meno mokyklos mokinių pasirodymas
 

Sveikinimo žodį tarė ir Rietavo savivaldybės meras A. Černeckis. Jis atskleidė, kad šis projektas nebuvo iš lengvųjų, neapsieita ir be taisymų, keitimų ir kitų svarbių reikalų.

„Bet svarbiausia, kad pavyko įgyvendinti suplanuotus darbus, o dabar džiaugiamės pastatu, kuris tiek vidumi, tiek ir išore spinduliuoja šilumą ir jaukumą. Skiriame jį tiems žmonėms, kuriuos nežinia kas nuskriaudė – likimas, o gal Dievas, sunku net įvardinti. Deja, mes nė vienas negalime pasirinkti, kaip ateiti į šį gyvenimą ir kaip jį nugyventi“, – kalbėjo meras ir linkėjo, kad šiuose namuose netrūktų šilumos, atjautos ir gerumo.

O šventėje dalyvavęs Seimo narys J. Varkalys visų pirma Rietavo socialinių paslaugų centro direktorei D. Stončiuvienei perdavė socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sveikinimą bei įteikė dovaną – Lietuvos trispalvę, kad puoštų grupinio gyvenimo namus per valstybines šventes.

„Šiandien visi išgirdome evangelijos žodį, linkintį ramybės. Aš manau, kad šis palinkėjimas yra bene svarbiausias šiems namas, būsimiems gyventojams ir darbuotojams. Be galo daug reikia kantrybės, ištvermės ir atsidavimo šiam darbui. Merui A. Černeckiui noriu palinkėti, kaip jis pats prieš kirpdamas juostelę sakė, kad pastaruoju metu kišenėse juostelės nebetelpa. Tad kad tų juostelių ir atidarymų būtų kuo daugiau, o Rietavo infrastruktūra nuolatos tik gražėtų“, – linkėjo J. Varkalys.

Prie sveikinimų prisidėjo ir Rietavo savivaldybės tarybos nariai, seniūnai, kultūros, švietimo įstaigų ir organizacijų atstovai.

Rietavo policijos komisariato viršininkas Marius Vaičikauskas šių namų kolektyvui linkėjo darnos ir tvarkos.

„Ne kartą esame pagalvoję, kaip būtų puiku, jeigu atsirastų kažkokia institucija ar bendruomeniniai namai, kas palengvintų ir mūsų darbą. Kaip žinia, būna tokių situacijų, kad nežinome nei kur žmogų nuvežti, nei kaip jam padėti. Bendradarbiaujant ir dirbant kartu šios bendruomenės labui, manau, bus viskas puiku“, – kalbėjo M. Vaičikauskas.

Po sveikinimų buvo galima apžiūrėti grupinio gyvenimo namus.