Rietave skambėjo žemaitiški posmai

Linos RUIBIENĖS nuotr.
Suaugusiųjų grupės laureatės (iš kairės): Regina Tolenienė, Genovaitė Česnauskienė ir Petrutė Bulvydaitė
Lapkričio 15 dieną Rietavo savivaldybės kultūros centre vyko jubiliejinis – jau 10-asis – žemaitiškai skaitančių vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų konkursas „Skaitīmā žemaitėškā“. 2022-ieji Plungės, Rietavo, Telšių, Skuodo ir Kretingos savivaldybėse yra paskelbti Žemaičių kalbos metais, tad šiemet šis konkursas, puoselėjantis žemaičių tarmę ir skatinantis jos vartojimą, ypač aktualus.

Gausus būrys dalyvių

Renginio pradžioje visus susirinkusiuosius į konkursą sveikino ir padėkos žodį tarė Rietavo savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolanta Grevienė.

„Labai džiaugiuosi, kad į šį renginį susirinko nuo mažiausio iki vyriausio skaitovo. Kad visi atsakingai ir nuoširdžiai ruošėtės, mokėtės ir taip puoselėjate žemaičių kalbą. Nuoširdžiai dėkoju ir mokytojams, kurie padėjo savo mokiniams, ir tiems, kurie ruošėtės savarankiškai. Taip pat esu dėkinga, kad sulaukėme garbingų svečių, kurie atvyko iš Plungės, Telšių ir Gargždų. Ir atsiminkite – kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus“, – kalbėjo J. Grevienė.

Jubiliejiniame konkurse „Skaitīmā žemaitėškā“ šiais metais panoro dalyvauti net 33 skaitovai. Jie buvo suskirstyti į amžiaus grupes. Gausiausios buvo 1–4 ir 5–8 klasių moksleivių grupės.

Suaugusiųjų grupei atstovauti panoro 6 skaitovai, o 9–12 klasių mokiniams – 2. Pasidžiaugta ir šiame konkurse jau keletą metų iš eilės dalyvaujančiais ištikimiausiais dalyviais: Regina Toleniene, Lidija Rekašiene, Jolanta Bertauskiene ir Genovaite Česnauskiene.

Skaitovus vertino specialiai šiam konkursui sudaryta kompetentinga komisija, kuri turėjo nuspręsti, kurie dalyviai verti vykti į Skuode vyksiantį respublikinį žemaitiškų skaitymų konkurso etapą.

Komisijai pirmininkavo Rietavo savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja kultūrai Jolanta Bertauskienė, nariai: Telšių „Kranto“ progimnazijos direktorė, poetė Irena Daubarienė, Telšių kultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Čiučiuriukas“ vadovė Rita Macijauskienė, Plungės kultūros centro direktoriaus pavaduotojas Artūras Mozeris bei Rietavo kultūros centro direktorė Birutė Gedminaitė.

Mažųjų skaitovų apdovanojimai

Jubiliejinį konkursą pradėjo Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos antros klasės mokinys Laurynas Benas Rimkus, padeklamavęs Adelės Daukantaitės eilėraštį „Eželė nuotikē“. Pirmam pradėti renginį buvo truputį nejauku, bet vos tik ėmė lietis eilės, jaudulio iškart kaip nebūta.

1–4 klasių grupėje trečiąją vietą užėmė Aurimas Jasas iš Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos teatro skyriaus. Berniukas deklamavo Stepono Miltenio „Žuodē“. Konkursui Aurimą parengė mokytojas Vincas Andriuška.

Antroji vieta atiteko Julijai Joneikytei iš Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos. Mergaitė, kurią konkursui parengė mokytoja Birutė Butkuvienė, pasirinko deklamuoti Renatos Kuršytės eilėraštį „Rudens jopelė“.

O nugalėtoju tarp mažiausiųjų tapo trečiokas Renaldas Gudaitis iš Rietavo L. Ivinskio gimnazijos. Padeklamavęs Gintarės Pociūtės eilėraštį „Keliuoni pri jūras“ jis savo raiškumu nuginklavo visą komisiją. Berniuką konkursui paruošė mokytoja Julita Rimeikienė.

Vyresniųjų laureatai

Vyresniųjų (5–8) klasių grupėje trečioji vieta atiteko Gustei Turskytei iš Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos teatro skyriaus. Mergaitė deklamavo Viktorijos Daujotės „Balsā ukūse“. Mergaitę konkursui paruošė mokytojas V. Andriuška. Trečioji vieta skirta ir kompozicijai „Gyvenimo ant rubežiaus privaloms“, kurią atliko Saulė Jušaitė bei Gailė Mikužytė iš Gargždų „Kranto“ progimnazijos. Jas paruošė mokytoja Vitalija Valaikė.

Antroji vieta atiteko Liepai Daukšaitei iš Rietavo L. Ivinskio gimnazijos. Mergaitė deklamavo Zinaidos Danilevičienės eilėraštį „Mundriuoji lapė“.

Na, o nugalėtoja šioje grupėje tapo Deimantė Gudaitytė iš tos pačios Rietavo L. Ivinskio gimnazijos 8 klasės. Ji deklamavo Modesto Basio „Tekinbatē“. Konkursui mergaitę parengė mokytoja Julita Rimeikienė.

9–12 klasių grupėje antrąją vietą laimėjo Ernesta Petravičiūtė iš Tverų gimnazijos. Mergaitė deklamavo Onos Mileikienės „Žemaitėška meilė“ eilėraštį. Konkursui ją parengė mokytoja Edita Lukienė.

Pirmoji vieta šioje grupėje atiteko taip pat šios mokytojos parengtai tveriškei Eglei Varanavičiūtei. Nugalėtoja deklamavo savos kūrybos eilėraštį „Mona meilė rudou“.

Suaugusiųjų grupėje trečioji vieta skirta Petrutei Bulvydaitei, deklamavusiai savos kūrybos eilėraštį „Stasiuko bėdos“. Antrąją vietą užėmė G. Česnauskienė, kuri taip pat deklamavo savo kūrybos eilėraštį „Gimtuoji kalba“. Na, o pirmoji vieta atiteko visus žiūrovus ir komisijos narius prajuokinusi R. Tolenienė, konkursui parengusi šviesaus atminimo rietaviškės poetės Birutės Lengvenienės kūrinį „Žanysous“.

Kitas etapas – Skuode

Po skaitymų visi konkurso dalyviai ir konkursui pasiruošti padėję mokytojai buvo apdovanoti Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos padėkomis, prizininkai – dovanomis ir Rietavo savivaldybės padėkos raštais, o vaikų laukė dar ir saldi staigmena – tortas.

Į regioninį visos Žemaitijos konkursą, kuris vyks lapkričio 25 dieną Skuode, pakviesti visi 1–3 vietų laimėtojai.