Šventinis padėkos vakaras Rietave

Linos RUIBIENĖS nuotrauka
Padėkos angelais meras pagerbė keturis Rietavo krašto mylėtojus (iš kairės) R. Skiručiui, S. Svidraitei, R. Jociui ir G. Berenienei
Ketvirtadienio vakarą Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos sporto salėje vyko tradicinis mero padėkos vakaras. Simboliškais, bet kartu ir labai prasmingais padėkos angelais pagerbti keturi nominantai, įvertinti už prasmingus darbus, suteiktą viltį, atsidavimą ir pasiaukojimą bendruomenės labui.

Mero ir kitų svečių sveikinimai

Pirmasis dėkingumo žodžius tarė renginio šeimininkas – Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis. Jis negailėjo šiltų žodžių visiems, pasižymėjusiems savo darbais, atsidavimu ir vienybe Rietavo savivaldybės labui. Meras linkėjo darnaus buvimo kartu, gražių bei prasmingų darbų ateityje ir džiugios nuotaikos šventinį vakarą.

Prie sveikinimų prisidėjo ir Seimo narys Jonas Varkalys bei Rietavo parapijos klebonas Antanas Gutkauskas. O renginį vedę Eglė Fabijonavičienė ir Viktoras Mitkus priminė nepamiršti vienas kitam padėkoti, nuoširdžiai pasidžiaugti tuo, kas įvyko per šiuos metus, o jeigu kas buvo bloga – palikti užmarštyje.

Dėkota savanoriams

Pirmosios padėkos tą vakarą buvo skirtos plačios širdies savanoriams, kurie skiria savo laiką ir žinias visuomeninei veiklai. Pasidžiaugta ir nauju požiūriu į savanorystę įvairiose sferose: pradedant nuo kaimo bendruomenių, tarptautinių organizacijų, baigiant pagalba šalia esantiems.

Už savanorišką pagalbą nelaimės ištiktai Ukrainai, savo laiką ir energiją, patirtį, darbus vardan geresnės, darnesnės ir brandesnės visuomenės dėkota gausiam būriui savanorių: Daivai Balzerienei, Vytai Šedvilienei, Virginijai Jonušienei, Tadui Šilanskui, Rožei Stanienei, Snieguolei Rimkūnei, Loretai Lidekauskienei, Jūratei Žlibinienei, Sauliui Petkevičiui ir Vytautui Lygnugariui.

Už skirtą laiką ir įdėtą indėlį puoselėjant savanorystės tradicijas, gerinant savitarpio pagalbos, supratingumo, bendrystės pojūtį, stiprinant bendruomenės plėtrą ir veiklos tęstinumą meras A. Černeckis dėkojo Dovilei Arlauskaitei, Emai Marozaitei, Godai Velikytei, Kamilei Jurkutei, Medai Jurkutei ir Evelinai Jurkutei.

Už darbą atstovaujant ir reprezentuojant jaunimo savanorišką tarnybą padėkos įteiktos Ingbert Emil Oskar Jozef Jilg bei Nastasijai Chernenko, už bendrystės pojūtį reprezentuojant Europos solidarumo korpuso tarptautinę savanorystę – Rietave esančios ukrainiečių bendruomenės atstovams Natalijai Kutko ir Volodymyr Tsvigun.

SAVANORIAI
Už pagalbą ir bendruomeniškumo puoselėjimą dėkota gausiam būriui savanorių
​​​​

Padėka slaugytojai

Išdalinus padėkas savanoriams pereita prie svarbiausio momento – simbolinių padėkos angelų įteikimo.

Pirmasis padėkos angelas įteiktas UAB „Rietavo šeimos daktaras“ medicinos slaugytojai Gaivai Berenienei – už profesionalumą, kompetenciją, nuoširdų darbą, besąlygišką atsidavimą savo profesijai ir malonų bei geranorišką bendravimą su pacientais.

G. Berenienė yra vertinama ir mylima ne tik pacientų, bet ir kolegų, o ir jos asmeninis gyvenimas yra prasmingas ir gražus – sukurta šeima, užauginti trys vaikai. Šventės metu pasidžiaugta, kad jau trisdešimt metų dirbdama slaugytojos darbą, moteris suteikia pagalbą, viltį, šilumą ir meilę savo pacientams, kurie ja pasitiki, myli ir gerbia.

Dėkota „šuniukų fėjai“

Antrasis angelas nusileido į Skaistės Svidraitės rankas – už asmeninį indėlį į švietėjišką, edukacinę, savanorišką ir neatlygintiną veiklą siekiant gelbėti, globoti ir gydyti mus supančius gyvūnus.

„Šuniukų fėja“ – tokią pravardę Stumbrių kaime gyvenanti S. Svidraitė gavo visai neatsitiktinai. Moteris kiekvieną rytą šoka į guminius batus ir eina pas savo augintinius, kuriuos išgelbėjo nuo liūdnos baigties. Moteris rūpinasi likimo nuskriaustais gyvūnais, kuriuos kažkas paliko, apleido arba tiesiog išmetė. Ji yra beglobių gyvūnų socializacijos trenerė ir Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro lektorė, taip pat užsiima edukacija, dalyvauja renginiuose ir tokiu būdu šviečia visuomenę.

Savo krašto puoselėtojas

Rimantui Skiručiui padėkos angelas įteiktas už indėlį į gimtojo krašto istorinės praeities ir paveldo išsaugojimą ir įprasminimą, asmeninę paramą puoselėjant kultūros tradicijas ir aktyvų įsitraukimą į visuomeninę veiklą.

R. Skiručio iniciatyva buvo pastatyti Gomantlaukio kaimo riboženkliai ir akmeninė stotelė, į kurią krypsta akys visiems, važiuojantiems pro šalį. Tai vieta, kur R. Skirutis užaugo ir iki pat šiol jaučiasi savas. Jis yra aktyvus Rietavo kraštiečių klubo narys, remiantis klubo kultūrines ir kitas iniciatyvas. Net ir gyvendamas Klaipėdos mieste jis niekada nepamiršta savo tikrųjų šaknų, draugų ir bičiulių, visada jaučia norą čia sugrįžti ir visokeriopai prisidėti prie gimtojo kaimo puoselėjimo bei atminties išsaugojimo.

Nuotaikingasis aktorius

Rimas Jocys tapo ketvirtojo padėkos angelo savininku. Jam dėkota už ilgametę kūrybinę veiklą Rietavo savivaldybės kultūros centro teatre „Ruoda“, mėgėjų teatro tradicijų puoselėjimą, kūrybingą, spalvingą ir įvairiapusį personažų kūrimą, suteikiantį išliekamąją vertę Savivaldybės teatro istorijoje.

R. Jocys atsiskleidė dar 2007 metais, kuomet įvyko Žemaitės spektaklio „Piršlybos“ premjera. Nuo to momento taip ir nebeišsiskyrė su teatru, o skirtingi vaidmenys keitėsi vienas po kito. Vyriškis yra tapęs vienu svarbiausių teatro „Ruoda“ simbolių ir veidų.

Kūrybiškas, visada pozityvus ir nuotaikingas, R. Jocys įnešė didelį indėlį į Rietavo mėgėjų teatro savitumo formavimą, istoriją ir kultūrinių tradicijų puoselėjimą.