Vietoj „Atsiprašau“ – „Ačiū“

Tarybos posėdžio vaizdo įrašo fiksacija J.Gedm
V. Blažaitis: „Mes nesam vienas kitam nei teisėjai, nei prokurorai“/Audito išvadas pristatė Savivaldybės kontrolierė J. Gedmintienė
Išmokų Tarybos nariams skandalas atsirito ir iki Rietavo savivaldybės. Rekomendavus Specialiųjų tyrimų tarnybai, Rietavo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atliko auditą, kaip išmokomis už kanceliarines prekes, kurą ir ryšio paslaugas naudojosi praėjusios kadencijos Tarybos nariai. Per Tarybos posėdį paviešintos audito išvados kai ką privertė raudonuoti ir mikčioti į mikrofoną, tačiau nė vienas iš šiai kadencijai perrinktų politikų neskubėjo prisipažinti „pagudravęs“ ar juo labiau atsiprašyti.

Daugiausiai lėšų – degalams

Kaip sakė auditą pristačiusi Savivaldybės kontrolierė Janina Gedmintienė, per 2019–2023 metus Rietavo tarybos nariams iš viso išmokėta 48 750 eurų, iš jų 8,5 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui, 32,5 tūkst. eurų – degalų išlaidoms, 7,7 tūkst. – kitoms išlaidoms kompensuoti.

Skirtingais laikotarpiais Savivaldybės išmokomis aktyviai naudojosi 7–9 Tarybos nariai, 8 niekada neprašė kompensuoti jų išlaidų, dviems skirtos nedidelės sumos.

Tuo metu galiojusi Vietos savivaldos įstatymo redakcija numatė, kad Tarybos nariui su jo veikla susijusioms kanceliarinėms, pašto, interneto, telefono ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti kas mėnesį gali būti skiriama išmoka. Išmokos kas ketvirtį buvo pervedamos į Tarybos nario sąskaitą, jam pateikus tas išlaidas įrodančius dokumentus.

Be išmokų, skirtų patirtoms išlaidoms kompensuoti, Tarybos nariams mokėtas ir atlyginimas, kuris skaičiuotas už darbo Tarybos ir komitetų posėdžiuose laiką pagal vidutinį mėnesinį darbo užmokesčio dydį.

Į benzinu varomą mašiną pylė dujų, į dyzelinu – benzino

Detaliai išnagrinėjus paskutiniais metais Tarybos narių teiktas jų išlaidas patvirtinančius dokumentus, nustatyta įvairių įdomybių. Pasitaikė atvejų, kai Tarybos nariai prašė padengti didesnes jų išlaidas, nei numato Tarybos veiklos reglamentas. Ir kai kuriems ši gudrybė pasiteisino: nustatyta atvejų, kai išmokos Tarybos nariams viršijo leistiną dydį. Bet nustatyta ir tokių atvejų, kai dėl nežinomų priežasčių išmokėta mažiau, nei buvo galima.

Pasak kontrolierės, darytina išvada, kad Savivaldybės administracijoje trūko kontrolės ir dėmesio atliekamoms finansinėms operacijoms.

Norint surinkti įrodymų, kad gautos išmokos naudotos pagal paskirtį, audito metu siekta patikrinti, ar pirktų degalų rūšis atitinka Tarybos narių automobilių technines charakteristikas. Auditoriai paprašė politikų pateikti transporto priemonės, kurią naudojo Tarybos nario veiklai, registracijos liudijimo kopiją ir naudotų banko kortelių keturis paskutinius skaičius.

Pagirtina tai, kad į minėtą Kontrolės ir audito tarnybos raštą atsiliepė visi Tarybos nariai, kurie 2019–2023 metų laikotarpiu pateikė dokumentus išmokoms gauti. Tokiu būdu nustatyti trys atvejai, kada kuras piltas ne į Tarybos nario arba jo šeimos nario vardu registruotą automobilį.

Vytautas Blažaitis nurodė, kad važiuoja benzinu ir dyzelinu varomais automobiliais, tačiau iš jo pateiktų čekių matyti, kad kartais piltos ir dujos. Dar du Tarybos nariai – Algimantas Mickus ir Augustas Šlimas – nurodė, kad jų naudojamas transportas varomas dyzelinu, tačiau retkarčiais ramia sąžine prašė padengti išlaidas už benziną.

Mokėjo net 7-omis banko kortelėmis

Klausimų kelia ir Tarybos narių pateiktų čekių už kurą datos, ir banko kortelių, naudotų atsiskaityti, numeriai.

Kaip minėta, Tarybos narių buvo prašyta pateikti naudotų banko kortelių numerių paskutinius keturis skaičius. Palyginus juos su degalų pirkimo čekiuose esančiais kortelių numeriais gautas gana įdomus vaizdelis.

Čia vėl suspindėjo jau minėtas Tarybos narys V. Blažaitis, nurodęs dvi savo banko korteles, tačiau už kurą mokėjęs net 7-iomis. Juozas Barsteiga, Viktoras Krajinas, Vilija Razmienė taip pat nurodė dvi banko korteles, bet atsiskaitydavo 4-iomis, A. Mickus nurodė 1-ą, bet mokėjo trimis, Virginijus Ruškys taip pat nurodė 1-ą kortelę, tačiau mokėjo net 4-iomis.

Tai leidžia spėti, kad Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo kompensuotos ne tik Tarybos narių, bet ir bala žino kieno išlaidos už kurą.

Gana iškalbingos ir išlaidos kurui, deklaruotos karantino laikotarpiu, kada visoje šalyje ribotas judėjimas tarp savivaldybių, uždrausti visi susibūrimai, o posėdžiai vyko nuotoliniu būdu.

Nepaisant šių ribojimų, per karantiną (nuo 2020-ųjų kovo vidurio ir birželio vidurio bei nuo tų pačių metų lapkričio iki 2021-ųjų liepos) kai kurie Rietavo savivaldybės tarybos nariai neribojo savo kelionių. Rekordininkas čia buvo A. Mickus, minėtu laikotarpiu Tarybos reikalais išdeginęs kuro net už 1 746 eurus. Daug keliavo ir V. Ruškys (1 136 Eur) bei V. Blažaitis (783 Eur).

Klausimų kelia ir tai, kaip Tarybos nariai sugebėjo per dieną ar dvi išvažinėti įspūdingus kiekius kuro. Audito išvadose dažnai minimas V. Blažaitis 2021-ųjų sausio 29-ą dieną, 11:40 val., įsipylė 35,64 litro dyzelino, o nepraėjus nė valandai – dar 47,17 litro.

Ne mažiau iškalbingi V. Ruškio pateikti kuro čekiai: 2022-ųjų vasario 24-ąją Tarybos narys įsipylė 48,25 litro dyzelino, rytojaus dieną per du kartus, kuriuos skiria vos pusvalandis, – 33,08 ir 32,42 litro dujų. Tokių „mistinių“ pylimų fiksuotas ne vienas, nepaisant to, visi mokėjimai už kurą buvo kompensuoti Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Už biudžeto lėšas pirko telefonus, gėles, plovė automobilius

Bet ne tik kuro išlaidas padengti prašė Tarybos nariai. Per praėjusią kadenciją išmokėta 7,8 tūkst. eurų kitoms jų išlaidoms kompensuoti: ryšio, pašto, kanceliarinių prekių ir panašiai.

Auditoriai atkreipė dėmesį, kad ryšio išlaidoms pagrįsti dažniausiai buvo pateikiami nedetalizuoti apmokėjimo dokumentai, pagal kuriuos neįmanoma tiksliai nustatyti, už kokias paslaugas buvo mokėta – ar tik už pokalbius ir internetą, ar, pavyzdžiui, ir už namų televiziją, įrangos įsigijimą, kas nebuvo leidžiama.

Lėšų minėtoms reikmėms iš Savivaldybės biudžeto prašė ir gavo penki Tarybos nariai. J. Barsteigai kompensuotos ryšio paslaugos, kanceliarinės prekės, V. Blažaičiui – automobilių remontas, plovimas, draudimas, dalys, ryšių paslaugos, telefonai, kiti mokėjimai telefonu, gėlės. A. Mockus Savivaldybės lėšomis kompensavo savo išlaidas už mobilųjį telefoną, automobilio dalis ir techninę apžiūrą, draudimą, ryšio paslaugas, V. Ruškys – už kanceliarines prekes ir ryšio paslaugas, Augustas Šlimas – už automobilio plovimą, draudimą ir remontą, dalis bei padangas, mobilųjį telefoną, kompiuterį ir kanceliarines prekes.

Informacija – po devyniomis spynomis

Bet ne vien tik kompensacijomis Tarybos nariai naudojosi. Šešiems (2019 metais – septyniems) mokėtas ir atlyginimas už darbą Taryboje. Iš jų du – J. Barsteiga ir V. Ruškys – net nesivargino pateikti pažymų apie darbo laiką savo pagrindinėje darbovietėje, kaip to reikalavo Tarybos veiklos reglamentas. Bet tai nesutrukdė jiems gauti atlygį: J. Barsteigai per visą kadenciją išmokėtas 1 630 eurų atlyginimas, o V. Ruškiui – 1 022 eurų. Devyni Tarybos nariai atlygio už darbą Taryboje buvo atsisakę.

Kontrolės ir audito tarnybos atliktas auditas metė šešėlį ir ant pačios Savivaldybės administracijos. Ir ne tik dėl to, kad ši sudarė palankias sąlygas neskaidriems mokėjimams.

Kontrolierė priminė, kad vienas iš įstatymu įtvirtintų vietos savivaldos principų yra viešumas, kuris nustato, kad Savivaldybė savo internetinėje svetainėje teikia ir nuolat atnaujina su jos veikla susijusią informaciją. Pati Taryba savo Veiklos reglamente buvo numačiusi, kad duomenys apie Tarybos nariams per metus išmokėtas išmokas bus skelbiami viešai kiekvienų metų gruodžio mėnesį, tačiau tokia informacija taip niekada ir nebuvo paviešinta.

Rekomendacijos – grąžinti iššvaistytas lėšas

Paviešinusi audito išvadas, J. Gedmintienė pagarsino ir auditorių teikiamas rekomendacijas. Pagrindinės jų – trys.

Pirmąja Tarybos nariams rekomenduojama karantino laikotarpiu automobilių degalams panaudotas lėšas grąžinti į Rietavo savivaldybės biudžetą; antrąja – Tarybos nariams, įsigijusiems degalų tą pačią dieną keletą kartų, nedideliu laiko skirtumu arba dideliais kiekiais, apsvarstyti galimybę grąžinti lėšas į Rietavo savivaldybės biudžetą. Ir trečioji – Tarybos nariams, ne pagal paskirtį pasinaudojusiems išmokomis, asmeniškai apsvarstyti galimybę jas grąžinti į biudžetą.

„Į kai kuriuos momentus turiu sureaguoti, – pristačius audito išvadas pirmasis žodžio paprašė meras Antanas Černeckis. – Papildomų tvarkų prie Reglamento, kaip ir kam išmokos gali būti skiriamos, tikrai nereikėjo rengti, nes viskas aiškiai buvo sudėliota pačiame Reglamente. Visi Tarybos nariai tą tvarką žinojo ir turėjo vienareikšmiškai suprasti. Teikdami dokumentus taip pat žinojo, ką daro. Neturi būti abejonių, kad kažkas iš administracijos dar turėjo bėgioti ir gaudyti, ar kas ką nors ne taip daro. Jei Tarybos nariai gali paaiškinti, kad iš tikrųjų išlaidų buvo, tame nėra jokio nusikaltimo.“

Vis tik nė vienas dabartinis Tarybos narys, dirbęs Taryboje ir praėjusią kadenciją bei sulaukęs auditorių dėmesio, neskubėjo teikti kažkokių paaiškinimų.

Pasisakyti panoro vienintelis audite dažnokai, ir ne iš gerosios pusės, minimas V. Blažaitis.

„Dėkui Janinai už atliktą darbą. Kontrolės komitete labai išdiskutavom tai, prieita prie išvados, kad paliekam daugmaž kiekvieno Tarybos nario apsisprendimui dėl to, ar padarė, ar nepadarė kažką blogo. Mes nesam vienas kitam nei teisėjai, nei prokurorai ar advokatai. Esam visi vienodi ir tą klausimą apie tolimesnius žingsnius paliekam kiekvienam pasvarstyt“, – retkarčiais vis užsikirsdamas išbėrė Lietuvos socialdemokratų partijai atstovaujantis V. Blažaitis.

O liberalui Albinui Maslauskui rūpėjo išgirsti, gal jau yra Tarybos narių, atsižvelgusių į auditorių rekomendacijas.

J. Gedmintienė atsakė, kad bendrauta su nemažai jų, rodyti dokumentai, teiktos išvados, o kokius sprendimus priims kiekvienas – kol kas nežinia. Metams pasibaigus, Kontrolės ir audito tarnyba įprastai parengia informaciją, kurios jos rekomendacijos buvo įgyvendintos, o kurios ne. Tada ir bus aišku, kiek lėšų grąžinta į biudžetą.

„Šitas žodis čia labai tiktų“

Kadangi daugiau norinčių pasisakyti šiuo skandalingu klausimu neatsirado, žodžio dar kartą, matyt, pyktelėjęs už nejaukią, tačiau labai iškalbingą tylą, paprašė meras A. Černeckis.

„Mes savivaldybę kūrėm iš idėjos. Dirbom daug metų, ėjom sunkius kelius. Stengėmės ne už pinigus ir niekada negalvojom, kad gausim jų ir kad galėsim naudotis. Nesmagu, kad metamas šešėlis ir lieka skaudžių neatsakytų klausimų. Skaudu ir tų Tarybos narių atžvilgiu, kurie visus 23-ejus metus išdirbo ir nepaėmė nė vieno cento. Jų akimis žiūrint, kai kas turėtumėt pasakyti „Atsiprašau“. Šitas žodis čia labai tiktų. Nes tai yra sąžinės, garbės, ir, galų gale, priesaikos reikalas“, – rėžė A. Černeckis.

Tačiau vietoj atsiprašymo iš jau minėto socialdemokrato V. Blažaičio sulaukė tik kandžios replikos: „Mūsų pagrindinis teisėjas yra rinkėjas – jis ir sprendžia, kiek tavim pasitiki. Tuo viskas ir pasakyta. Ačiū.“