Ginkluojasi kovai su nematomu priešu

Jurgitos NAGLIENĖS nuo­trau­kos
„Duok Die­ve, kad tų apa­ratų reikėtų kuo ma­žiau. Tu­ri­me iš­gy­ven­ti“, – sakė jų do­va­no­ji­mo li­go­ni­nei aktą pa­si­rašęs Plungės „Ro­ta­ry“ pre­zi­den­tas Al­gi­man­tas Bud­rys
„Per 80 ligoninės gyvavimo metų pirmąkart svečius sutinkam šitokioj aplinkoj ir taip „svetingai“, – juokavo Plungės ligoninės direktorius Antanas Martusevičius, penktadienio popietę ligoninės hole pasveikinęs būrelį Plungės „Rotary“ ir „Lions“ klubų narių, taip pat rajono merą Audrių Klišonį, atvykusius perduoti ligoninei minėtųjų klubų iniciatyva nupirktus du naujus plaučių ventiliavimo aparatus.

„Susidūrėm su tuo, ko nematom ir nepažįstam“

Ir išties, sutikimo būta ypatingo. Visiems atėjusiesiems pamatuota temperatūra (ši procedūra dabar būtina visiems ligoninės lankytojams). Be to, saugant save ir kitus, visų susirinkusiųjų veidus dengė apsauginės kaukės. Nepaisant šių išskirtinių aplinkybių, susitikimo metu buvo justi didelis susitelkimas ir noras kuo geriau pasiruošti koronaviruso pandemijos protrūkiui, jei toks neaplenktų ir mūsų rajono.

Galvojant apie tai, Plungės „Rotary“ ir „Lions“ klubai suvienijo jėgas bei ligoninei nupirko du plaučių ventiliavimo aparatus, kurie ypač reikalingi šiomis dienomis, kai siaučiantis koronavirusas masiškai susargdina žmones plaučių uždegimu.

Gražia šių dviejų klubų bendryste džiaugėsi rajono meras A. Klišonis. „Nenorim atsidurti tokioj situacijoj, kokioj dabar yra Italija. Turime būti kuo geriau pasiruošę. Esu labai dėkingas ir ligoninės, ir Greitosios kolektyvams. Darbo krūviai dideli, o ir įtampos netrūksta. Susidūrėm su tuo, ko nematom ir nepažįstam. Nepaisant to, turim padaryti viską, kad kuo daugiau mūsų žmonių liktų gyvi ir sveiki, o dar geriau – kad jie nesirgtų“, – kalbėjo meras.

Jis priminė, kad ir pačiam ne taip seniai – praėjusių metų rudenį – sunkiai susirgus teko panašiu aparatu naudotis: „Nė vienas nežinom, kada prireiks...“

Prisidėjo ir danai

Išgirdęs jam dėkojant už iniciatyvą, ligoninės vadovas A. Martusevičius vėl šmaikštavo, kad iniciatyvių žmonių Lietuvoje yra daug, o veikiančių ir tas iniciatyvas įgyvendinančių – gerokai mažiau. Už naująją įrangą jis pirmiausia dėkojo Plungės „Rotary“ klubo nariui Eugenijui Barniškiui, kuris, tik išgirdęs ligoninės direktoriaus prašymą, tuoj pat susisiekė su danais ir išdėstė visą reikalą, o netrukus sulaukė atsakymo, kad jie prisidės finansiškai.

„Mus direktorius pasikvietė kovo 18 dieną, – prisiminė E. Barniškis. – Toks kaip ir pagalbos šauksmas nuskambėjo – ką darysim, jeigu bus ir pas mus? Supratom, kad nėra ko žaisti, viską reikia daryti greitai ir operatyviai – kariškai. Nusprendėm kreiptis į „Lions“ klubą, visus Plungės žmones ir draugus iš Danijos. Prieš trejus metus su šios šalies „Rotary“ klubais įgyvendinom gražų projektą – nupirkom ir ligoninei dovanojom pacientų gyvybinių funkcijų stebėjimo aparatūrą. Danai mūsų nepamiršo, todėl turėjau drąsos jiems paskambinti bei paprašyti pagelbėti ir šįkart.“

Surėmus pečius pavyko surinkti nemažai lėšų. Du Danijos „Rotary“ klubai skyrė po tūkstantį eurų ir tos šalies „Rotary“ fondas – dar du tūkstančius. Savo lėšomis prisidėjo ir Plungės „Lions“. Tiesa, surinktų pinigų neužteko išlaidoms padengti (abu aparatai bendrai kainavo 11 tūkst. eurų), todėl buvo išplatintas kreipimasis į geros valios žmones prisidėti prie šios prasmingos iniciatyvos (aukoti ir dabar galima pervedant į sąskaitą LT174010043000148481, gavėjas – Plungės Rotary klubas).

Bus naudojami ne tik kriziniu momentu

Plungės ligoninė iki šiol turėjo keturis dar naudojamus plaučių ventiliavimo aparatus ir vieną „visai pavargusį“. Naujai dovanotą įrangą jau spėjęs išbandyti gydytojas Aivaras Dovydaitis papasakojo, kad ji bus naudojama ne tik kriziniu momentu. Ligoninė galės šiais aparatais naudotis ir pasibaigus koronaviruso pandemijai, tiems žmonėms, kurie serga plaučių ligomis ir nebegali įkvėpti tiek oro, kiek reikia gyvybinėms funkcijoms palaikyti. Tokia įranga reikalinga ligoniams, besigydantiems ne tik intensyvios terapijos, bet ir slaugos, vidaus ligų skyriuose.

„Mūsų darbuotojų rankos ir žinios dar yra ne viskas. Kad galėtume sėkmingai gydyti, reikia turėt gerų instrumentų. Ačiū jums už juos“, – susirinkusiesiems dėkojo ligoninės vadovas A. Martusevičius.

Beje, tai ne vienintelė dovana, pasiekusi ligoninę pastarosiomis dienomis. Kaip pasakojo „Rotary“ nariai, šio klubo paramos projektai šiuo metu yra sustabdyti ir visi fonde esantys pinigai – apie 26 tūkst. eurų – skirti apsaugos priemonėms įsigyti ir perduoti Lietuvos ligoninėms. Šią savaitę Plungės ligoninę pasieks respiratorių siunta (apie 300 vnt.), taip pat kelios dešimtys apsauginių skydelių veidui. Kaip „Žemaitis“ rašė praėjusiame numeryje, ją remia ir žurnalisto Andriaus Tapino inicijuota kampanija „Laikykitės, medikai!“, kaukes siūna ir dovanoja pavieniai asmenys.