Mokyklos tikisi išvengti sumaišties, tik ar pavyks?

Unsp­lash nuo­trau­ka
Mo­kyk­loms leis­ta dar šiais moks­lo me­tais at­ver­ti du­ris, jei tik yra po­rei­kis
Gegužės 13 dieną Plungės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius surengė nuotolinį pasitarimą su švietimo įstaigų vadovais. Jo metu nuspręsta, kad rajono mokyklos mokslo metus baigs birželio 19 dieną. Iki birželio 5-osios pradinukai ir 5–10 klasių moksleiviai dar mokysis nuotoliniu būdu. Vėliau ugdymas bus mišrus. Vadinasi, mokiniai šiais mokslo metais į mokyklas gali ir nebesugrįžti.

Kai kurios Savivaldybės kategoriškai pasisakė prieš tai, kad mokiniai šiais mokslo metais dar sugrįžtų į savo mokyklas. Ir tai – suprantama. Juolab kad ir ankstesniais metais buvo kalbėta, jog birželio mėnesį nebevyksta įprastos pamokos, nes moksleiviai jau būną baigę dalykų programas.

Pirmosios apie tai, kad jų vaikai šiuos mokslo metus užbaigs mokydamiesi nuotoliniu būdu, pareiškė Klaipėdos ir Vilniaus savivaldybės. Ir nieko keista, žinant, kad čia užsikrėtusiųjų COVID-19 buvo daugiausia.

Plungės savivaldybėje sergančiųjų – vos vienas kitas, tačiau vietos valdžia nusprendė, kad moksleiviai nebus prievarta grūdami atgal į mokyklas. Pasirinktas mišrus ugdymas.

Bendrojo lavinimo mokykloms palikta teisė pačioms, įvertinus rizikos faktorius, priimti sprendimus ir bendruomenėse galutinai susitarti, kokios veiklos vyks nuotoliniu būdu, o kokios – mokyklose. Dalis pedagogų dėl vyresnio amžiaus patenka į rizikos grupę, todėl sugrįžti į mokyklas kurį laiką dar negalės. Jiems teks tęsti mokymą nuotoliniu būdu.

Numatyta ir tai, kad jei tėvai nenorės dar vaiko leisti į mokyklą, tokiam mokiniui turės būti sudaroma galimybė ir toliau mokytis virtualiai.

Kaip jau minėta, iki birželio 5-osios pradinukai bei 5–10 klasių mokiniai dar mokysis kaip įprasta dabar – nuotoliniu būdu. Nuo birželio 8-osios iki numatytos mokslo metų pabaigos bus vykdomas mišrus ugdymas. Tiesa, išliks rekomendacija mokytis nuotoliniu būdu.

Pasitarimo metu su švietimo įstaigų vadovais sutarta, jog šiuo laikotarpiu mokyklos organizuos konsultacijas mokiniams, sudarys galimybes užpildyti ugdymosi spragas, kartos kai kurias ugdymo programų dalis, organizuos neformaliojo švietimo veiklas, vykdys projektinę veiklą, teiks kitą švietimo pagalbą.

Abiturientams iki egzaminų sesijos pradžios bus organizuojamos konsultacijos. Mokyklos informuos abiturientus, kurios konsultacijos vyks nuotoliniu būdu, o kurios – mokyklose ar jų teritorijose.

Žinoma, labai gerai, kad bus galima pasirinkti norimą mokymosi būdą, bet ar toks mišrus ugdymas neįneš sumaišties? Šito „Žemaitis“ klausė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Gintauto Rimeikio.

„Šiek tiek gali įnešti, bet pasitikime mokyklų administracijomis ir tikime, jog procesą jos suvaldys. Nuo birželio 8 dienos nebebus įprastų pamokų, kaip iki tol. Daugiau vyks konsultacijos. Sutarėme, jog pačios mokyklos įsivertintų, nes vienos įstaigos nuotoliniu būdu dirbs iki birželio 19 dienos, kitos visgi norėjo, jog būtų palikta galimybė susitikti su mokiniais, nes to pageidauja ir patys moksleiviai“, – kalbėjo vedėjas.