Naujasis Telšių vyskupas – Algirdas Jurevičius

Al­gir­das Ju­re­vi­čius
Popiežius Pranciškus Algirdą Jurevičių, Kauno arkivyskupijos apaštališkąjį administratorių, paskyrė Telšių vyskupu ordinaru.

A. Jurevičius gimė Vievyje 1972 m. kovo 24 d. Baigęs vaikų muzikos mokyklą bei devynias klases Vievio vidurinėje mokykloje, tęsė muzikos mokslus Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1986–1991 m. vadovavo chorui bei dirbo vargonininku Vievio Šv. Onos bažnyčioje. 1991–1996 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje bei Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete. 1996 m. gruodžio 26 d. Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis suteikė A. Jurevičiui kunigystės šventimus.

1996–1998 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto magistrantūroje (dogmatikos specializacija), tuo pat metu dėstydamas Kauno kunigų seminarijoje. 1998 m. pradėjo tarnystę Kaišiadorių vyskupijos parapijose. 2000–2004 m. studijavo praktinę teologiją Frankfurte prie Maino (Vokietija), kur įgijo daktaro laipsnį. Studijuodamas Vokietijoje kunigas A. Jurevičius talkino lenkų sielovadoje ir buvo atsakingas už lietuvių sielovadą Štutgarte.

Nuo 2004 m. ėjo Kaišiadorių vyskupo generalvikaro pareigas ir dėstė Vilniaus kunigų seminarijoje. 1998–2008 m. buvo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos notaras, o 2017–2018 m. – Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius.

2018 m. liepos 2 d. Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo kunigą A. Jurevičių Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru, o rugpjūčio 19 d. Kauno katedroje jam suteikti vyskupo šventimai. 2019 m. kovo 1 d. paskirtas Kauno arkivyskupijos apaštališkuoju administratoriumi, šių metų birželio 1-ąją – Telšių vyskupu ordinaru.

Naujojo vyskupo įžengimas į Telšių šv. Antano Paduviečio katedrą numatytas birželio 29 dieną 12 valandą.

Nuo 2017 metų Telšių vyskupijai vadovavęs Kęstutis Kėvalas šių metų pradžioje buvo paskirtas Kauno arkivyskupu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.