Nuotolinis ugdymas darželiuose – tik imitacija?

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Pa­sak G. Ri­mei­kio, dar­že­li­nukų tėvai pa­lai­ko nuo­to­li­nio ug­dy­mo idėją
Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) valdyba, įvertinusi pirmos savaitės ikimokyklinių įstaigų darbo nuotoliniu būdu patirtį, pareiškė mananti, jog toks ugdymas nėra pilnavertis ir efektyvus. Dėl to savivaldybėms bei ikimokyklinio ugdymo darbuotojams siūloma vieningai susitarti ir per karantiną nutraukti lopšelių-darželių veiklą, o darbuotojus išleisti atostogų.
Seimo Švietimo ir mokslo komitetas tam nepritaria ir tokį siūlymą vertina kaip darželių auklėtojų darbo nuvertinimą. Kad nuotolinis darželinukų ugdymas – nepilnavertis, nesutinka ir Plungės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kurio poziciją aiškiai išdėstė skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis per antradienį vykusį Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdį.

Tėvai už nuotolinį ugdymą

Vedėjo teigimu, skyrius pritaria Seimo švietimo ir mokslo komiteto nuomonei, kad tokia LSA išvada rodo nepagarbų požiūrį į ikimokyklinių įstaigų pedagogų esminę – ugdytojų – veiklą, formuoja nuomonę, kad šie negeba efektyviai dirbti nuotoliniu būdu. Be to, pasak jo, asociacijos pateiktos rekomendacijos yra nesuderinamos su Darbo kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis kasmetinių atostogų tvarką.

G. Rimeikis tikino domėjęsis tėvų nuomone nuotolinio ugdymo klausimu ir sulaukęs tik palaikymo. Tėvai nori, kad jų vaikai būtų ugdomi tokiu būdu, koks šiuo metu prieinamas. Esą patiems būtų pernelyg sunku parinkti mažyliams tinkamas ir įdomias užduotėles.

Vedėjui antrino ir komiteto pirmininkė Vida Bondauskienė. Ji taip pat sakė bendravusi su darželinukus auginančiomis šeimomis. „Didžioji dalis tėvų pasisako už nuotolinį ugdymą, nes auklėtojos siunčia įdomias bei kūrybiškas užduotis. Patys ne visada sugebėtų parinkti vaikams tinkamiausią veiklą. Juolab kad reikia įvertinti mažylių amžių bei gebėjimus“, – kalbėjo pirmininkė.

Prieš ikimokyklinio ugdymo darbuotojų nuotolinio darbo sustabdymą pasisakė ir vicemerė Asta Beierle-Eigirdienė.

Tiesa, neprieštarauta, kad darželių darbuotojai šiuo metu eitų jiems priklausančių kasmetinių atostogų, bet akcentuota, kad negalima jų varyti priverstinai. Ir jokiu būdu ne visi vienu metu turi atostogauti, taip nutraukiant įstaigų darbą. Anot G. Rimeikio, karantino metu išnaudojus nors dalį atostogų, bus lengviau užtikrinti darbą vasaros metu.

Nori dirbti visu pajėgumu

O vasarą darželiai nori dirbti visu pajėgumu. Tokį pageidavimą įstaigos išreiškė, atsižvelgdamos į dabartinę situaciją. Esą vasarą visi grįšime prie įprasto, gal net intensyvesnio gyvenimo tempo, todėl darželiai tikrai pasitarnaus dirbantiems tėvams, kurie vasarą neturės atostogų, nes jas išnaudos dabar, namuose prižiūrėdami savo mažylius.

Tad komiteto narių pašyta leisti vasaros mėnesiais dirbti visiems Plungės rajono lopšeliams-darželiams bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms. Tik esą būtina nustatyti sąlygą, kad lopšelis-darželis negalės dirbti, jeigu bus užpildyta mažiau nei viena grupė, kurioje – mažiausiai dešimt vaikų.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui apklausus visus Plungės mieste ir rajone esančius darželius paaiškėjo, kad visu pajėgumu vasarą nori dirbti beveik visos įstaigos. Veikla nutrūktų tik Šateikiuose ir Kuliuose, kur esančias darželinukų grupes, pagal dabartinius duomenis, lankytų vos keli vaikai. Šateikiuose – daugiausiai septyni, o Kuliuose – penki.

Gausiausiai būtų lankomas lopšelis-darželis „Saulutė“. Liepos mėnesį čia klegėtų 123 vaikai, rugpjūtį – keturiais mažiau.

Posėdžiavusieji neprieštaravo, kad darželiai dirbtų vasarą, nes poreikis tikrai bus. Pritarta ir kitam prašymui – karantino metu, kol šios įstaigos dirba nuotoliniu būdu, neskaičiuoti mėnesinio mokesčio ugdymo ir bendroms įstaigų reikmėms, kuris siekė pusaštunto euro per mėnesį.

 

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.