Pirmoji dyburiškių bendruomenės šventė

Asociacijos „Dyburiškiai“ nuotrauka
Koplytėlę pašventino Kartenos parapijos klebonas Algirdas Lukšas
Liepos mėnesiui baigiantis, „Dyburiškių“ bendruomenė pakvietė į pirmąją savo šventę. Ir atsistebėti negalėjo, kiek žmonių atsiliepė į kvietimą. Lietus merkė nepaliaujamai, saulė pasirodyti šykštėjo, tačiau į Stasytės Navardauskienės kiemą suėjo, suvažiavo arti šimto „Dyburiškių“ narių ir svečių – visi vos tilpo į šventei pastatytą palapinę.

Pirmiausia Kartenos parapijos klebono Algirdo Lukšo ranka buvo pašventinta švč. Mergelės Marijos koplytėlė, kuri dyburiškiams, jų artimiesiems ir visiems iš čia kilusiems bei Dyburius mylintiems gyventojams labai svarbi nuo seno. Yra surinkta daug kaimo gyventojų liudijimų, jog vieta, kur pastatyta koplytėle, – stebuklinga. Ne vienam čia apsilankiusiam pavyko pasveikti, įveikti negandas ir net susilaukti vaikų.

Deja, koplytėlė prieš kurį laiką buvo išniekinta piktavalių, švč. Mergelės Marijos statulėlė – sudaužyta. Kaimo gyventojams dėl jos ir dėl apleistų senųjų kapinių skaudėjo širdį. Todėl susibūrę į bendruomenę ir sulaukę prašytos paramos iš Plungės rajono savivaldybės, „Dyburiškiai“ savo rankomis sutvarkė ir senąsias Dyburių kapines, ir koplytėlę, pasirūpino takeliu prie jos.

Pirmojoje bendruomenės šventėje, be minėto klebono, apsilankė ir daugiau garbių svečių. Į Dybyrius atvyko vietiniai Seimo nariai, savivaldybės meras Audrius Klišonis, Šateikių seniūnas Zigmantas Strumyla. Valdžios vyrai negailėjo dyburiškiams gerų žodžių ir pažadų padėti spręsti jų rūpesčius, kurių vienas – dėl senųjų kapinių lankymo tvarkos.

Jaunoji „Dyburiškių“ bendruomenė jau turi ir labai gerų draugų. Savo apsilankymu, dovanomis ir dėmesiu ją pagerbė Aleksandravo ir Narvaišių bendruomenių atstovai. Aleksandraviškių moterų ansamblis „Radasta“ ne tik labai šiltai pasveikino bičiulius, bet ir linksmino savo dainomis.

O mažuosius dyburškius itin nudžiugino net ir tokiu lietingu oru puikiai pavykęs spalvotų putų šou bei Kakės Makės pasirodymas.