Abiturientų rankose – brandos atestatai

Nuot­rau­ka iš Agnės STAU­PE­LYTĖS feis­bu­ko pa­sky­ros
Moks­lo pirmū­nei A. Stau­pe­ly­tei atiteko Pau­liaus Bart­ke­vi­čiaus įsteig­ta 200 eurų pre­mi­ja
Penktadienį Plungės švento Jono Krikštytojo bažnyčioje surengtoje brandos atestatų įteikimo šventėje šiltai atsisveikinta su „Saulės“ gimnazijos 52-osios laidos abiturientais. Brandos atestatai, bylojantys apie vieno gyvenimo etapo pabaigą ir kito pradžią, įteikti visiems 176-iems šios mokyklos dvyliktokams, sėkmingai išlaikiusiems valstybinius ir mokyklinius egzaminus.

Šiemet mokslo metus vainikuoti turėjusi šventė gerokai vėlavo. Priežastis – koronavirusas, dėl kurio plitimo teko daug ką pakoreguoti. Švietimo įstaigos tai pajuto itin stipriai: ugdymas staiga persikėlė į virtualią erdvę, teko užmiršti visas mokyklines šventes.

Laimei, brandos atestatų įteikimo šventė įvyko. Nepaisant to, kad jos dalyviams savo veidus teko slėpti po apsauginėmis kaukėmis, abiturientų akys švytėjo iš laimės, sėkmingai įveikus svarbų gyvenimo etapą. Ne mažiau pakiliai nusiteikę buvo ir moksleivių tėveliai.

52-ąją abiturientų laidą sveikino šventėje dalyvavę Seimo nariai, Plungės rajono savivaldybės vicemerė Asta Beierle-Eigirdienė, Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vida Saukalienė. Į „Saulės“ gimnazijos mokyklinius suolus paliekančius dvyliktokus kreipėsi ir įstaigos direktorius Algimantas Budrys.

„Jūs tampate suaugusiais ir pradedate gyvenimą, kuris yra kupinas galimybių. <...> Nuoširdžiai jums linkiu tolimesniame gyvenimo kelyje pasiekti kuo daugiau laimėjimų, kuo lengviau išspręsti kilusius sunkumus, siekti užsibrėžtų tikslų ir juos sėkmingai įgyvendinti“, – neslėpdamas susijaudinimo kalbėjo gimnazijos vadovas.

A. Budrys pasidžiaugė, kad šiemet abiturientų gretas papuošė dvi mokslo pirmūnės – Agnė Staupelytė ir Vaiva Salytė. Joms įteikti brandos atestatai su pagyrimu. A. Staupelytei už puikius pasiekimus moksle bei olimpiadose, už „Saulės“ gimnazijos vardo garsinimą visuomeninėje veikloje dar skirta 42-osios gimnazijos laidos abituriento, buvusio mokinių prezidento Pauliaus Bartkevičiaus įsteigta 200 eurų premija.

Nepamiršta padėkoti ir Agnės tėveliams – Alinai bei Antanui Staupeliams. Už ryžtą ir pasiaukojimą, siekiant bendrų tikslų, jiems įteikta „Saulės“ gimnazijos direktoriaus A. Budrio padėka. Tokia pati padėka skirta ir V. Salytės tėvams – Kristinai ir Alvydui Saliams.

Premijų sulaukė ir tie abiturientai, kurie šiais metais iš valstybinių egzaminų gavo bent vieną šimtuką. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno įsakymu šimtukininkams skirta 100 eurų piniginė paskata. Tokią premiją gavo A. Staupelytė ir V. Salytė bei dar beveik 30 jų bendramokslių.

O štai Tadas Tamošauskas džiaugėsi gavęs net 200 eurų dovaną, mat aukščiausio įvertinimo jis sulaukė iš dvejų brandos egzaminų – anglų kalbos ir informacinių technologijų. Didžiuotasi ir tais abiturientais, kurie baigė „Lietuvos Junior Achievement“ programą „Ekonomika ir verslas“. Jiems įteikti diplomai.

Atskirų padėkos žodžių sulaukė klasių vadovės Renata Gudienė, Ligita Erminaitė, Ilona Stasytienė, Rita Barniškienė, Ramutė Damulienė ir Jolanta Mažuknė. Joms dėkojo ne tik gimnazijos vadovas, bet ir patys abiturientai, iš jaudulio sunkiai rinkdami žodžius ar net braukdami ašarą.

Tą pačią dieną brandos atestatai įteikti ir Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos dvyliktokams. Alsėdiškiai abiturientai „kelialapius“ į naują pradžią atsiėmė rugpjūčio 12-ąją, o plateliškiai ir kuliškiai – rugpjūčio 7-ąją. Galima pasidžiaugti, kad dvi Kulių gimnazijos abiturientės praturtino šimtukininkų sąrašą. Aukščiausius – 100 balų – įvertinimus Livija Šiaudvirtaitė ir Viktorija Urnėžaitė gavo už puikias anglų kalbos žinias.

Rietavo Lauryno Ivinskio ir Tverų gimnazijų dvyliktokų brandos atestatų įteikimo šventės surengtos rugpjūčio 7-ąją.