Atsiprašyti mero nebereikės

Ok­sa­nos ŠU­KIENĖS nuo­trau­kos
T. Šet­kaus­kio (kairė­je) va­do­vau­ja­ma Eti­kos ko­mi­si­ja įpa­rei­go­ta pa­nai­kin­ti R. End­ri­kui nepalankų spren­dimą
„Žemaitis“ prieš mėnesį rašė, kuo pasibaigė Plungės rajono savivaldybės mero Audriaus Klišonio ir Tarybos nario Roberto Endriko socialinėje erdvėje įsižiebęs konfliktas, kai politikai „susikibo“ dėl nemokamo keleivių vežimo vietinių maršrutų autobusais. R. Endrikui pakomentavus, kad nemokamai vežti keleivius „meras uždraudė“, dėl šios frazės pastarasis kreipėsi į Plungės rajono savivaldybės Etikos komisiją.
Ji konstatavo, kad R. Endrikas pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatas ir rekomendavo viešai atsiprašyti A. Klišonio už feisbuke pateiktą tikrovės neatitinkančią informaciją. Tačiau R. Endrikas su tuo nesutiko ir kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK). Praėjusį trečiadienį Plungės rajono savivaldybės Etikos komisijos sprendimą ji... panaikino. Taigi, atsiprašyti neskubėjusį Tarybos narį etikos sargai išteisino.

Su sprendimu nesutiko

Kad R. Endrikas ginklų taip lengvai nesudės, buvo aišku jau po pirmosios komisijos sprendimo. Jo sulaukęs Tarybos narys savo feisbuko paskyroje tuokart rašė, jog „teisybės šioje istorijoje tiek pat, kiek demokratijos pas Lukašenką, – kieno valdžia, to ir teisybė.“

Tad jos ieškoti R. Endrikas pasuko pas Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Rugpjūčio 18 d. skunde šiai komisijai politikas rašė, jog nesutinka su plungiškės komisijos nutarimais. Tikino, kad ši posėdžio metu nenagrinėjo jo laiško, kuriame buvo paaiškinęs savo komentaro aplinkybes, todėl esą į posėdį susirinkę komisijos nariai jau turėjo išankstinę nuomonę. Be to, esą komisija nagrinėjo tik vieną iš diskusijos feisbuke paimtą sakinį, nesigilindama į platesnį kontekstą.

Politikas pabrėžė, kad A. Klišonio vadovaujamo Liberalų sąjūdžio Plungės skyriaus nariai diriguoja ir minėtajai Etikos komisijai, tad ši negalėjo situacijos įvertinti objektyviai.

Vertina kaip kerštą

R. Endriko įsitikinimu, jo komentare nebuvo nieko įžeidžiančio, tiesiog išsakyta nuomonė, o tai nėra draudžiama. Jis nesiekęs meluoti ar žeminti, priešingai nei tai jo atžvilgiu komentuodamas situaciją daręs meras, jį išvadinęs blusa.

R. Endrikas aiškino tik kaltinęs merą, kad šis neorganizuoja neeilinio Tarybos posėdžio, kurio metu būtų galima ištaisyti Savivaldybės administracijos klaidas ir priimti gyventojams palankų sprendimą dėl nemokamo vežimo. Pabrėžė, kad Civilinis kodeksas nustato, jog asmuo atleidžiamas nuo atsakomybės, jei skelbdamas tikrovės neatitinkančią informaciją apie viešą asmenį veikia sąžiningai, siekdamas supažindinti visuomenę su tokio asmens veikla.

„Mero skundą Etikos komisijai vertinu kaip bandymą susidoroti su politiniu oponentu, kaip kerštą už kritiką“, – skunde rašo R. Endrikas, prašydamas Etikos komisijos sprendimą panaikinti.

Pasigedo įrodymų ir teisinių argumentų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, išnagrinėjusi ir plungiškės komisijos argumentus, padarė išvadas, jog nėra aišku, kokiais konkrečiais argumentais remiantis R. Endriko elgesys buvo įvertintas kaip pažeidžiantis valstybės politikų elgesio principus.

Esą komisijos sprendime „nėra duomenų, kokios nustatytos faktinės aplinkybės bei kokia apimtimi sudaro prielaidas ir sąlygas pripažinti, kad pareiškėjas pažeidė Kodekso nuostatas. Neatskleistas pažeidimo turinys, nepateikiami objektyvūs įrodymai, leidžiantys pagrįsti tokį vertinimą.“

Plungiškė komisija plakama už tai, kad neįsigilino į situaciją, R. Endriko neprašydama papildomų paaiškinimų, netgi nepatikrindama Tarybos nario raštiškame paaiškinime pateiktų duomenų, kurie į situaciją būtų leidę pažiūrėti abipusiškai. Sprendime pasigesta ir teisinių argumentų, kurie jį pagrįstų.

Esą toks nepagrįstas sprendimas gali turėti įtakos politiko reputacijai, o ateity net užkirsti kelią užimti pareigas, kuriose reikalaujama nepriekaištingos reputacijos.

Sprendimas – nepagrįstas

Apibendrindama VTEK konstatavo, kad Plungės rajono savivaldybės Etikos komisijos sprendime yra daug trūkumų: „neatskleista pareiškėjo veikos sudėtis, neaprašyti turimi įrodymai, kuriais grindžiamos Komisijos išvados, neįvardinti argumentai, dėl kurių atmetami pareiškėjo teiktame paaiškinime išsakyti teiginiai...“

Taigi nuspręsta, jog Etikos komisijos sprendimą laikyti teisėtu ir pagrįstu nėra teisinio pagrindo, todėl ji turės jį panaikinti.

Šitaip VTEK-as išskalbė R. Endriko mundurą. Bet ar tai jau galutinis taškas? Ar abiejų politikų principai jau nurims ir šis sprendimas nebus apskųstas teismui, nes tokia galimybė yra? Tai parodys tik ateitis, o kol kas R. Endrikas gali džiaugtis: viešai merui ištarti „atsiprašau“ jam nebereikės.