Metų mokytojo vardas – kalvariškiui

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Metų mo­ky­to­ju iš­rinktą B. Klei­nauską svei­ki­no nau­jo­ji Že­mai­čių Kal­va­ri­jos M. Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos di­rek­torė Ra­sa Pa­kal­niš­kienė
Kasmet spalio penktąją, minint Tarptautinę mokytojų dieną, Plungės krašto pedagogai būdavo kviečiami į šventinį renginį, kurio programą papuošdavo pedagogų apdovanojimo ceremonija bei koncertas. Šiemet, laikantis rekomendacijų dėl koronaviruso prevencijos, nuspręsta atsisakyti didesnės šventės ir mokytojų bendruomenę pasveikinti kuklioje ceremonijoje kamerinėje Plungės kultūros centro salėje.

Siekiant išvengti didesnių susibūrimų nutarta riboti ir šventės dalyvių skaičių. Į Kultūros centrą buvo pakviesti tik tie pedagogai, kuriems ketinta įteikti padėkos raštus. Tiesa, kiekvienas iš jų galėjo ateiti su vienu lydinčiuoju.

Tad šventė išties buvo kukli, bet ne mažiau prasminga. Mokytojus pasveikino centrinės ir vietos valdžios atstovai, dėkoję jiems už atsidavimą darbui, kantrybę, dėmesį kiekvienam mokiniui bei pagalbą jam žengiant nelengvu mokslo ir žinių keliu.

„Mokytojas – tarsi sėjėjas, sėjantis žinias į kiekvieną vaiką. O kiekvienas vaikas – lyg dirva. Vienoje iš jų pasėta sėkla prigyja lengviau, kitoje – sunkiau“, – kalbėjo Plungės savivaldybės meras Audrius Klišonis, akcentuodamas mokytojo svarbą.

Jis prisiminė ir pernykščių abiturientų brandos egzaminų rezultatus, pasidžiaugė šimtukininkais, kurių, lyginant su kaimyninėmis savivaldybėmis, Plungėje „užderėjo“ daugiau. „Aš negalvoju, kad kitur mokiniai mažiau gabūs, tiesiog jūs įdedate daugiau darbo, kad mūsiškiai vaikai pasiektų aukštų rezultatų“, – kalbėjo A. Klišonis ir pakvietė pirmąjį pedagogą atsiimti Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus padėkos raštą. Jis įteiktas „Saulės“ gimnazijos vyr. mokytojai Renatai Gudienei. Antrasis skirtas Kulių gimnazijos mokytojai metodininkei Irenai Kniukštienei.

Už ilgametį darbą mero pasirašyti padėkos raštai įteikti dar aštuoniems mokytojams: Plungės specialiojo ugdymo centro specialiajai pedagogei metodininkei Nijolei Jackūnienei, lopšelio-darželio „Pasaka“ vyresniajai auklėtojai Elenai Smilgevičienei, „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokytojai metodininkei Redai Godlauskienei bei Technologijų ir verslo mokyklos mokytojai metodininkei Vilmai Gedgaudienei, Senamiesčio mokyklos mokytojai metodininkei Aldonai Bieliauskienei, Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos mokytojai metodininkei Violetai Rimkuvienei, Platelių meno mokyklos mokytojui Andriui Beržonskiui ir Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos vyresniajai mokytojai Laimai Smulkienei.

Minint Mokytojų dieną, pirmąkart Plungėje nutarta išrinkti geriausią mokytoją. Juo tapo Žemaičių Kalvarijos M. Valančiaus gimnazijos geografijos mokytojas metodininkas Bronius Kleinauskas. Jam atiteko ne tik Metų mokytojo vardas, bet ir solidi premija.

Tokio įvertinimo kalvariškis sakė nesitikėjęs. Jam tai – didžiulė staigmena. „Pila šaltas prakaitas, bet ne dėl ligos, o iš didžiulio džiaugsmo. Dėkoju už įvertinimą, o kolegoms linkiu kantrybės ir ištvermės“, – kalbėjo jau 44-uosius mokslo metus kaip pedagogas pradėjęs kalvariškis.