Nauji mokslo metai – klasėse ir grupėse, bet kitokie

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Rugsė­jo 1-osios šventės ug­dy­mo įstai­go­se vyks, tik bus ki­to­kios nei įpras­ta
Nesibaigiantys pranešimai apie koronavirusu užsikrėtusius žmones bei tam tikri centrinės valdžios sprendimai, siekiant suvaldyti neva artėjančią antrąją pandemijos bangą, neramina pedagogų bendruomenę bei tėvus. Baiminamasi, kad Rugsėjo 1-ąją moksleiviai nebus laukiami mokyklose ir vėl sės prie knygų namuose. Ne ką geresnėmis nuotaikomis gyvena ir darželinukus auginančios šeimos. Tačiau, kaip paaiškėjo per pirmadienį Plungės rajono savivaldybėje vykusį pasitarimą, į kurį buvo pakviesti mokyklų ir darželių vadovai, Savivaldybės administracijos specialistai bei vežėjai, mokslo metai prasidės įprastu laiku, bet pasikeitimų bus – ir nemažai.

Šventė bus

Pasitarimo metu Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis pristatė paskutinius Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos sprendimus bei rekomendacijas.

Savivaldybėje sutarta, kad Mokslo ir žinių dienos šventės Plungės rajono švietimo įstaigose vyks, tik jos bus gerokai kuklesnės. Atskiros grupės bei klasės paminėti šią dieną galės lauke arba joms priklausančiose erdvėse – klasėse, grupių patalpose. Šventos Mišios, kurios įprastai sukviesdavo pedagogus bei moksleiviją, atkeliamos į sekmadienį, 18 valandą.

Privalės dėvėti kaukes, o pamokos – vienoje klasėje

Kuo saugiau elgtis nurodoma ir vėliau – pamokų metu. Kad vaikai kuo mažiau kontaktuotų tarpusavyje, visas pamokas jie praleis viename kabinete. Kiekviena klasė turės atskirą. Tad migruoti privalės tik mokytojai. Išimtys – gamtos mokslų ir technologijų, kūno kultūros pamokos, kurioms būtina atitinkama įranga ar priemonės.

Akcentuota ir tai, kad neišvengiamos bus apsauginės kaukės. Jas arba apsauginius skydelius privalės dėvėti visi pedagogai bei kiti švietimo įstaigų darbuotojai. Mokiniams pamokų metu kaukių dėvėti nereikės, tačiau jas rekomenduojama dėvėti pertraukų metu, jei kyla rizika susidurti su kitos klasės mokiniais.

Vienas svarbiausių iššūkių – srautų reguliavimas, tad tėvų ir kitų asmenų vizitai darželiuose bei mokyklose – nepageidaujami. Išimtis nustatyta tiems tėvams, kurių vaikučiai lanko darželį ir šiems sunkiai sekasi adaptuotis naujoje aplinkoje.

Nuolatinė dezinfekcija

Dar vienas šių mokslo metų pasikeitimas: mokiniai valgyti galės ne tik valgyklose, bet ir savo klasėse, naudodami vienkartinius indus. O srautai į valgyklas taip pat bus reguliuojami – stalus teks dezinfekuoti kiekvienai klasei pavalgius.

Aptartas ir švietimo įstaigų kitų patalpų dezinfekavimo klausimas. Įstaigos savo patalpas privalės dezinfekuoti tris kartus per parą. Taip pat mokykloms rekomenduota pamokų tvarkaraščius sudaryti taip, kad pamokos baigtųsi iki 15 valandos.

Saugumo reikalavimų neišvengs ir neformalus vaikų švietimas. Jų bus laikomasi ir autobusuose, vaikams keliaujant į mokyklas ir grįžtant iš jų. Vyresni nei šešerių metų mokiniai kelionių metu privalės dėvėti apsaugines kaukes. Išimtis taikoma lėtinėmis ligomis sergantiems ar dėl kitų sveikatos problemų jų dėvėti negalintiems vaikams.

Turės parengti atsarginį planą

O vakar G. Rimeikis dalyvavo dar viename pasitarime, šįsyk – tik su švietimo įstaigų atstovais.

„Susitarėme, jog įstaigos per šią savaitę susidėlioja galutinius sprendimus, nes tik praėjusios savaitės viduryje pasirodė reikalavimai, kaip organizuoti ugdymo procesą. Darželiams problemų nekils, jie jau patirties turi, organizuojant ugdymo procesą“, – iškart po pasitarimo „Žemaičiui“ komentavo G. Rimeikis.

Vedėjas atskleidė, kad mokyklos visgi įpareigotos iki rugsėjo 15 d. pasiruošti „planą B“, jei tektų vėl pradėti mokyti nuotoliniu būdu, mat nežinia, kaip ateity viskas gali pakrypti.

O mokinių sveikata pamokų metu bus stebima. Jei mokinys pradėtų karščiuoti ir pasireikštų kiti į peršalimą ir COVID-19 panašūs požymiai, tas mokinys bus laikinai izoliuotas nuo klasės ar grupės, kol atvyks tėvai pasiimti vaiko.

Prašo sąmoningumo

Anot G. Ri­mei­kio, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja pra­šo visų tėvų at­sa­kin­gai elg­tis ir, jei vai­kui pa­si­reiš­kia per­ša­li­mo simp­to­mai, į švie­ti­mo įstaigą jo ne­leis­ti. Mi­nis­te­ri­ja taip pat siū­lo dieg­ti ir mišrų ug­dy­mo būdą, kai da­lis veiklų or­ga­ni­zuo­ja­ma nuo­to­li­niu būdu. Konk­re­čius spren­di­mus priims pa­čios mo­kyk­los.

Nors pasitarimų metų apie vyresnio amžiaus pedagogus kalbėta nebuvo, G. Rimeikis teigė, jog nutikus taip, kad pedagogai dirbti negalėtų, dabartiniai teisės aktai leidžia performuoti pamokų ugdymo procesą, jog praleistos pamokos būtų vedamos vėliau ir tuo metu mokyti intensyviau kitų disciplinų. Šiuo atveju švietimo įstaigų administracijos turi į šiuos procesus pažiūrėti lanksčiau.

„Gyvenimas mokykloje bus kitoks, labai tikimės, jog prie naujovių visi greitai priprasime ir neturėsime protrūkių švietimo įstaigose. Svarbiausia visų bendruomenės narių sąmoningumas ir atsakingas elgesys“, – pabrėžė G. Rimeikis.