Naujos karvidės Vieštovėnuose ir Mardosų kaime

Pro­jek­tuo­tojų vi­zua­li­za­ci­ja
Pro­jek­tuo­ja­ma kar­vidė Mar­dosų kai­me bus sta­to­ma dviem eta­pais
Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiami dviejų planuojamų statyti statinių – karvidžių Vieštovėnuose ir Mardosų kaime (Nausodžio seniūnijoje) – projektiniai pasiūlymai.

856 kv. metrų ploto nauja karvidė Vieštovėnų kaime, Lankų gatvėje, bus statoma šalia jau veikiančios fermos. Sklypas yra ne gyvenvietės teritorijoje, šiaurinėje pusėje ribojasi su keliu. Artimiausia gyvenamoji teritorija – už 200 metrų.

Karvidės viduje numatyta melžimo aikštelė ir pieno atšaldymo patalpa. Šildymas pastatui nereikalingas. Elektros ir vandentiekio tinklai bus įrengti prijungiant juos prie šaliai esančios fermos.

O Mardosų kaime, žemės sklype, kuris šiaurinėje pusėje ribojasi su Saulėtekio gatve, pietinėje pusėje – su Minijos upe, rytinėje ir vakarinėje pusėse – su žemės ūkio paskirties sklypais, suplanuota gerokai didesnė statyba.

Pirmuoju etapu projektuojama 97-ių vietų 1051 kv. m ploto karvidė, antruoju – 63-jų vietų 740 kv. m ploto karvidė su zona prieaugliui.

Statinys vandeniu bus aprūpinamas iš gretimame žemės sklype esančio gręžinio, priklausančio tam pačiam savininkui. Projektuojamas vietinis buitinių nuotekų valymo įrenginys, srutoms kaupti – specialus rezervuaras.

Projektiniuose pasiūlymuose rašoma, kad nuo šiam statiniui parinktos vietos artimiausias gyvenamas namas yra daugiau kaip už 200 metrų. Nuo skystų srutų rezervuaro iki artimiausio gyvenamo namo – 180 metrų.